Antistolling en bloedingen

Een bloedserieuze zaak

 

In Nederland worden inmiddels meer dan 600.000 patiënten behandeld met antistolling. Daarmee worden zij beschermd tegen ernstige trombotische complicaties zoals beroertes of veneuze trombo-embolieën.

De keerzijde van de medaille is dat u als arts steeds vaker te maken kunt krijgen met – soms levensbedreigende – bloedingen bij uw patiënten door het gebruik van antistolling.

Aan de hand van casussen zullen de experts u bijpraten over de laatste stand van kennis hoe daarmee om te gaan.

Na deze uitzending bent u op de hoogte wat kan worden gedaan als bloedingen toch optreden, hoe u de kans op recidief bloedingen kunt verkleinen en welke overwegingen er zijn om de antistolling na de bloeding wel of niet te hervatten.

Sprekers

  Prof. dr. Menno Huisman, vasculair internist, LUMC Leiden

Prof. dr. Erik Klok, vasculair internist, LUMC Leiden

  Prof. dr. Jaap Kappelle, neuroloog, UMC Utrecht

Dr. René Jansen, klinisch geriater, NWZ Alkmaar

Sebastiaan van Beek, huisarts, Praktijk Wateringseveld Den Haag

Wanneer?

Op donderdag 8 december kunt u de uitzending in de studio bijwonen of online inschakelen vanaf iedere gewenste locatie. Deze webcast wordt enkel live uitgezonden, er volgt GEEN on demand opname van deze uitzending.

Aanmelden

Meld u voor deze uitzending via één van onderstaande opties:

               

Accreditatie

Voor deze nascholing is accreditatie in aanvraag bij NVN, NVKG, NVALT en NVZA.

Accreditatie is toegekend (ID: 488557) voor 2 punten door ABC1, NIV, NVSHA en NVVC. Daarnaast voor 1,5 punt bij KNMP-OA.

Voor wie?

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, cardiologen, neurologen, internisten, longartsen, apothekers en SEH artsen.

Gratis te volgen

U kunt deze nascholing kosteloos volgen.

Vragen?

Voor vragen over deze webcast uitzending kunt u terecht bij nascholing@springer.com.

 

Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

CV-NL-2200081

PP-ELI-NLD-1622

 

  • Privacyvoorwaarden

    In het kader van GDPR leeft Springer de wet- en regelgeving na zoals deze wordt gesteld door deze wet. Voor deze nascholing geldt dat het een samenwerking betreft tussen Springer, Bristol Meyers Squibb en Pfizer en dat zij elk hun eigen doel en middelen bepalen in de verwerking van persoonsgegevens. Springer, Bristol Meyers Squibb en Pfizer zijn daarmee afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijken. De privacyvoorwaarden die van toepassing zijn vindt u hier: Springer HealthcareBristol Meyers Squibb en Pfizer.

Bekijk het volledige overzicht van de nascholingen op MedNet hier