Geplaatst op 12 oktober 2008 door: Onbekend | 0 reacties | Reageer

Inspectie: Basisvoorwaarden e-consult niet duidelijk

Inspectie: Basisvoorwaarden e-consult niet duidelijk

De basisvoorwaarden voor e-consultancy zijn nu niet duidelijk gedefinieerd en dat brengt risico’s met zich mee’, zegt inspecteur Rob Sardeman. Onder e-consultancy verstaat de Inspectie alle denkbare vormen van zorgverlening, diagnostiek en therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van het medium computer. Sardeman onderscheidt twee situaties. In het ene geval is er sprake van een bestaande behandelrelatie tussen arts en patiënt, in het andere geval is die relatie er niet. ‘Bij een bestaande behandelrelatie zijn de identiteit van de arts en de patiënt bekend. De risico’s zijn dan duidelijk.’ Sardeman doelt op het ontbreken van lijfelijk contact tussen arts en patiënt. Uitgangspunt van de Inspectie is daarom dat een digitaal consult in een bestaande behandelrelatie moet kunnen, maar vooral als aanvulling op de reguliere zorg. Dus voor het maken van afspraken, het aanvragen van herhaalreceptuur of het consulteren van een colega-arts. Een digitaal consult buiten een bestaande behandelrelatie is volgens Sardeman ingewikkelder. ‘De risico’s zijn dan vele malen groter. Ter vergelijking: artsen vinden het telefonisch consult ook extra riskant. Maar omdat je een stem hoort wordt de kleur van het contact duidelijker. Bij een e-consult mis je dat. Het standpunt van de Inspectie is daarom: we zijn niet tegen het e-consult, maar het moet wel veilig zijn. Als er geen sprake is van een bestaande behandelrelatie, kan het e-consult alleen als er sprake is van een relatief eenvoudig medisch probleem. Als de arts het gevoel heeft dat er meer aan de hand is, dan moet hij alsnog contact opnemen met de patiënt en hem adviseren een arts te bezoeken.’ De KNMG-richtlijn voor het e-consult moet volgens Sardeman vooral duidelijkheid scheppen over wat wel en niet kan in de digitale zorgverlening en wanneer een digitaal consult veilig is. ‘De richtlijn is een minimale veiligheidsnorm. Als de richtlijn er is gaan we zorgverleners toetsen aan die veldnorm’, aldus Sardeman. Hij benadrukt dat een medicus te allen tijde verantwoordelijk is voor de inhoud van een digitaal consult, ook nu de richtlijn nog in de maak is. ‘Een digitaal consult moet voldoen aan de beroepsinhoudelijke standaard en definitie van verantwoorde zorg. Zo moet de dokter werk maken van dossiervorming en als hij op vakantie gaat moet hij zorgen voor continuïteit.


Reacties (0)