Geplaatst op 25 juni 2012 door: Angèle van de Ven | 0 reacties | Reageer

Wat werkt wél?

Wat werkt wél?

[BLOGS] ‘De cursus ‘Omgaan met teleurstellingen’ gaat helaas niet door’. In een melige bui bedacht ik deze week samen met een collega meer van dit soort prikkelende titels voor een nascholing. Waarbij we wilden benadrukken dat leren van ervaringen voorop staat. Want daar liggen vaak de mooiste aanknopingpunten voor een leven lang verder leren. Ook voor dokters.

Ik heb veel plezier in m’n werk. Trainingen ontwikkelen en geven aan professioneel opgeleide, praktiserende artsen, daagt me uit om voortdurend creatief te zijn. Om opdrachten te verzinnen die zodanig prikkelen dat zelfs de meest door de wol geverfde professional zijn kennis en inzichten uitbreidt of vernieuwt, en die daarna toepast in de eigen werkomgeving. Dat vraagt de ene keer om een milde aanpak met humor, de andere keer om een uitdagende confrontatie. Maar altijd om leersituaties die de dagelijkse praktijk zo dicht mogelijk benaderen, zodat het geleerde direct bruikbaar is.

Zo organiseerde ik eens een Farmacotherapie Overleg (FTO) voor huisartsen en apothekers, waarvan het onderwerp niet vooraf bekend was gemaakt. Een half uur voor de afgesproken begintijd werden alle dokters opgeroepen voor een spoedvisite. In een mum van tijd stonden ze, gewapend met de eigen dokterstas, op de plaats ‘des onheils’: de lokatie waar die avond de FTO-bijeenkomst gehouden werd. Geen echt spoedgeval dus, maar wel een mooie gelegenheid om de medicatie in de spoedtassen te inspecteren op het aantal aanwezige ampullen en hun houdbaarheidsdatum. Met als bijkomend voordeel dat iedereen op tijd was. Confronterend? Voor sommigen zeker. Leerzaam? Absoluut. Met de apotheker werden nog diezelfde avond concrete werkafspraken gemaakt voor het up-to-date houden van de spoedmedicatie. 

Toch is zorgvuldig ensceneren van leersituaties niet eens altijd nodig: de meest leerzame casuïstiek dient zich vaak in de actualiteit aan. Wat te denken van de nascholing Omgaan met veranderingen die ik noodgedwongen twee dagen moest uitstellen? De deelnemers die het voor elkaar kregen alsnog aan deze training mee te doen, hadden er meteen een praktische oefening opzitten. We konden dus starten met het uitwisselen van beproefde successen. Van ervaringsdeskundigen die zelf ontdekt hadden wat wél werkt als je geconfronteerd wordt met een verandering!

Wat er kan gebeuren als de theorie ‘uit het boekje’ niet aansluit bij de praktijk van alledag , illustreert Herman Finkers in zijn inmiddels klassiek geworden Verkooptraining.

Reacties (0)