Geplaatst op 10 augustus 2009 door: Jannes Koetsier | 6 reacties | Reageer

RIVM is slechts dienaar van het wereldwijde geloof in vaccinaties

RIVM is slechts dienaar van het wereldwijde geloof in vaccinaties

[BLOGS] kunt u de aanleiding tot mijn betrokkenheid bij dit onderwerp nalezen.

Taken RIVM inzake vaccinaties

Het Rijks-Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een overheidsorgaan ressorterend onder het ministerie van VWS. Het voert vele taken uit op gezondheids- en milieu- gebied. Eén van haar taken is het vaststellen en doen uitvoeren en bewaken van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP). Dit RVP is gebaseerd op de overtuiging dat vaccineren tegen ziektes een heilzame methode is om ziektes te voorkomen. Kinderen hebben tegenwoordig in hun leven van twee tot veertien maanden in toenemende mate diverse keren  prikken gehad tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, hepatitis, bof, mazelen, rodehond, meningitis, influenza. Later tegen HPV, diverse griepen en tropische ziektes.

Rol WHO en overheden doorslaggevend

Onder aanvoering van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn al jarenlang alle overheden overtuigd van het nut en de veiligheid van vaccineren. Het RIVM en zusterorganisaties in andere landen hebben dan ook niet de politieke opdracht om nut en veiligheid van de diverse nieuwe vaccins zelf kritisch te onderzoeken. Overheden en WHO hebben immers geen ambtelijke organen om hun beleid in twijfel te trekken. Het geloof in de heilzaamheid van steeds meer vaccinaties is sterk en natuurlijk wel ergens op gebaseerd. Namelijk op onderzoeksrapporten die aantonen dat de voordelen van vaccineren belangrijker zijn dan de risico’s. Als deze rapporten al niet door de industrie zelf gemaakt zijn, dan is nog niet altijd duidelijk of de farmaceutische industrie invloed heeft op deze rapporten. Soms komt pas later een dubieuze relatie tussen onderzoekers, hun conclusies, en de farma-business aan het licht. Al met al is het begrijpelijk dat overheden, artsen en burgers geloven in het nut en de veiligheid van vaccinaties. Dat zal dus ook gelden voor de meeste medewerkers van het RIVM die oprecht hun werk doen en bovendien hun salaris hierdoor ontvangen. Weinig ruimte voor twijfel en klokkeluiden is link.

Twijfel aan vaccinaties is niet welkom

Wanneer een samenleving ergens heilig in gelooft en er beleid met gigantische financiele consequenties aan verbonden heeft, dan is twijfel niet welkom. Toch zijn er in recente boeken en via internet onderzoeksrapporten te vinden waarin het nut van vaccinaties wordt betwijfeld en de veiligheid ter discussie gesteld. Voor- en tegenstanders van vaccinaties neigen er toe elkaar te verketteren en weigeren om zich te verdiepen in elkaars rapporten en de herkomst daarvan. Het RIVM voert het beleid uit van de WHO (door tegenstanders World Hell Organisation genoemd) en overheid en is dus voorstander. Kritische journalisten zoals Désirée Röver (schrijfster van het goed gedocumenteerde boek “Baarmoederhalskanker, hpv-vaccins als een deus ex vagina”) zijn in de minderheid en worden door de meerderheid van de gelovigen als persoon i.p.v. op argumenten verguisd. Al met al dreigt zo een heilloze strijd. De burger moet hierin dan kiezen tussen de gemakkelijke weg van geloven in de overheid en haar dienaren en de moeilijke weg van zelf nadenken en zoeken terwijl men zich niet deskundig acht. Eigen onderzoek dat mij vooral aan het twijfelen bracht.

1e De rivm-jaarverslagen:

Als kinderen ziek worden of overlijden na gevaccineerd te zijn, dan worden deze gevallen gemeld aan het RIVM als men tenminste denkt aan een relatie met de vaccinatie, er is dus een forse onderregistratie. Zo worden er jaarlijks ruim duizend gevallen gemeld van complicaties na vaccinatie, de meeste met niet ernstige complicaties maar ook tientallen met hersenschade en gemiddeld zes overlijdensgevallen (zie bijvoorbeeld: een rivm-jaarverslag over vaccinatie-complicaties zoals dat over 2001, andere jaren verschillen nauwelijks. Rapporten RIVM). Opvallend is dat volgens al deze rivm-jaarverslagen de niet ernstige complicaties in driekwart van de gevallen mogelijk verband houden met de vaccinatie terwijl de ernstige zaken en sterfgevallen nooit door de vaccinatie zouden komen. De sterfgevallen worden meestal toevallige wiegedood genoemd soms uit de hand gelopen toevallige infectie. In de helft van de stergevallen is geen lijkschouwing gedaan en de ontkenning van een link met de vaccinatie is steeds op dezelfde literatuur gebaseerd. U beslist zelf of u net zo graag in toeval wilt geloven als het RIVM, of anders gezegd uw geloof in nut en veiligheid van vaccinaties kritisch wilt bezien.

2e De GAVI-Alliance:

De Global Alliance for Vaccination and Immunisation (GAVI) is een international orgaan dat gelden verzamelt om vaccins mee te kopen en te verstrekken aan zoveel mogelijk mensen (vooral kinderen) in de arme landen. Dit gaat om astronomische bedragen. Enkele voorbeelden (zie voor het volledige overzicht www.gavialliance.org/support/donors/index.php) alles in US-dollars volgens opgave 2008, IFFlm staat voor Finance Facility for Immunisation en AMC staat voor Advance Market Commitment voor ontwikkeling van pneumococ-vaccin, de andere bedragen gaan zonder specifiek doel naar GAVI: van Nederland 229 miljoen verspreid over 10 jaar, van Italië voor IFFlm 473 miljoen over 20 jaar en voor AMC 635 miljoen, van Rusland voor IFFlm 80 miljoen, van USAmerika 421 miljoen, zo geven alle westerse landen enorme bedragen, maar ook: van Unicef 699 miljoen in 2007, van Europese Commissie 58 miljoen over 5 jaar, van Bill Gates Foundation 1,5 miljard over 15 jaar en voor AMC 50 miljoen, van vaccin-industrie circa 3 miljard, etc. etc.

Zoals bekend ontwikkelt de farmaceutische industrie vanuit winstoogmerk bij voorkeur medicijnen voor veel voorkomende ziektes. Vaccins zijn commercieel helemaal geweldig want er zijn geen zieke consumenten voor nodig om ze aan kwijt te raken. De bedragen die GAVI besteedt aan vaccins voor arme landen zijn astronomisch, dan komen de omzetten in rijke landen die zelf betalen er nog bij. Het mag duidelijk zijn dat de commerciële belangen onvoorstelbaar groot zijn. Het is dus naïef om niet heel kritisch te kijken naar rapporten die door de farma-industrie zelf gemaakt zijn
over onderzoek naar nut en veiligheid van hun vaccins. Tegelijkertijd is het voorstelbaar gezien de grote (financiele) betrokkenheid van overheden, dat instanties als het RIVM en haar zusterorganisaties in andere landen (=overheid) niet met een open mind kijken naar rapporten van zowel voor- als tegenstanders van vaccinatie.

Overheid, hoe nu verder met vaccinaties?

De terechte twijfel bij burgers aan nut en veiligheid van vaccinaties is begrijpelijk gezien de voorafgaande door mij beschreven onweerlegbare feiten en zal mede dankzij internet steeds meer mensen bereiken. Als de overheid ondertussen volhardt in haar huidige beleid van “wij weten wat goed voor u is, vaccinaties zijn nuttig en veilig”, dan zal het vertrouwen in de overheid en haar standpunten inzake alle vaccinaties  snel afnemen en zullen steeds meer burgers iedere vaccinatie voor zichzelf en hun kinderen gaan weigeren. De overheid kan maar op één manier het vertrouwen terugwinnen en dat is door heel dapper een werkelijk onafhankelijke internationale groep onderzoekers zonder banden met industrie of met overheidsbeleid aan het werk te zetten met de volgende opdracht:
Onderzoek met een open mind alle literatuur en rapporten en meldingen die zouden kunnen wijzen op minder nut en/of minder veiligheid van vaccinaties dan tot nu toe verondersteld. Rapporteer uw bevindingen op begrijpelijke wijze allereerst dus ongecensureerd aan onze burgers, ongeacht de uitkomst en consequenties.
Doet de overheid dit niet, en ik vrees dat zij dit niet durft of internationaal niet mag, dan zal het aantal (wilde) verhalen en standpunten op internet toenemen. Maar ook zal dan de onduidelijkheid en veranderlijkheid toenemen van de informatie van overheid zelf zoals nu al over HPV, Tamiflu en varkensgriepvaccin.  Er rest dan slechts een mediastrijd vanuit vele kanten tegen dienaar RIVM gesteund door haar reclamebureau over het rijks-vaccinatie-programma en andere vaccinatie-campagnes.

Reacties (6)


 • Mooren

  10/08/2009

  #1.  Helemaal mee eens. Er doen diverse complottheorieën de ronde, en gezien de enorme financiële en machtsbelangen die gepaard gaan met het militair industrieel complex is het niet onaannemelijk dat in deze theorieën een kern van waarheid schuilt. Opmerkelijk in dit verband is het recente voornemen van onze minister om de rol van het Geneesmiddelenbulletin te gaan beperken.

  Zie ook http://www.complotten.nl/mexicaanse-griep/7-redenen-om-vaccinatie-tegen-mexicaanse-varkensgriep-te-weigeren.

  De overheid zijn wij en de overheid moet juist onafhankelijke media maximaal de ruimte geven informatie uit verdachte hoek (gezien de belangen) kritisch te beoordelen. Anders ontstaat een heilloze discussie op het internet.

 • Anonym

  11/08/2009

  #2.  Het onderzoek zoals hierin voorgesteld zal er nooit komen, het is immers overduidelijk wat daar uit zou komen. De vaccinatie-mafia heeft zijn langste tijd gehad!

 • T.D. Holtjer

  11/08/2009

  #3.  Ik wens u gezondheid en wijsheid toe in uw beslissingen. Vaccinaties zijn gevoed met angst voor een bepaalde ziekte en volgens mij is dat geen goed uitgangspunt voor genezing/preventie.  De oudheid heeft ons geleerd dat er andere middelen zijn waarmee in de middeleeuwen de adel de pest heeft overleefd. In de middeleeuwen had men nog niet de beschikking over de chemische stoffen die wij nu hebben, dus dat middel is simpeler en effectiever...

 • Anonym

  11/08/2009

  #4.  Mee eens, maar niet eens met de eerste reactie. Er is een groot verschil met corruptie en belangenverstrengeling aan de ene kant en een complot aan de andere kant.  Het is belachelijk zoals er in dit verband steeds over een complot wordt gesproken. Nee, daar is geen enkel bewijs voor, en daar is ook geen enkele aanwijzing voor.  Wat wel? Corruptie, belangenverstrengeling, winstbejag, enz. enz. Maar noem dat geen complot a.u.b. Dat is heel wat anders.

 • Fan

  11/08/2009

  #5.  geweldig Jannes dat je het opneemt voor Désirée!!!  In dit land hebben we een gebrek aan klokkenluiders en een overschot aan meelopers helaas. Ik zou wel eens willen weten hoeveel mensen achter haar staan en niet hun mond open durven doen uit angst voor hun hachie.

  Aan journalisten zou ik willen zeggen doe je werk, zoek uit wat Désirée schrijft als je het niet met haar eens bent. Dat is jullie taak en werk!!!! Jullie lijken een pot nat!!!!

 • Anonym

  30/11/2009

  #6.  Het is jammer dat er geen onafhankelijk bureau is die risicos van vaccinaties onderzoekt, daar ben ik het mee eens. Dat er aanleiding is om aan de "veiligheid" van vaccinaties te twijfelen is er echter naar mijns inziens totaal niet. Betrokkenen in deze discussie inclusief Koetsier beperken zich tot case-studies of het aanhalen van komplottheorien of onderzoek op internet. Jammer genoeg wordt serieuze wetenschappelijke literatuur niet geraadpleegd (in elk geval hier wordt totaal niet naar verwezen) en dit is iets waar aan de universiteit opgeleide personen zich diep voor moeten schamen (dit is dus inclusief de heer Koetsier).  voor een voorbeeld van een wetenschappelijk artikel zie hier: http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/596476