CVRM

In het dossier Hart en Vaten vindt u alle relevante informatie over hart- en vaataandoeningen en CVRM. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen.Geplaatst op 14/11/2018 - 11:30  in: CVRM

Endoscopisch of open oogsten van CABG-vat heeft geen invloed op uitkomsten

De vena saphena magna is wereldwijd het meest gebruikte vat voor coronaire bypassoperaties (CABG). Onduidelijk is of een endoscopische aderafname van invloed is op de langtermijnuitkomsten. De adequaat gepowerde, multicenter gerandomiseerde, gecontroleerde REGROUP-studie geeft antwoord op deze vraag. Tegelijk met de presentatie van Marco Zenati (Boston, VS) verschenen de uitkomsten in NEJM.

Lees het hele artikel omtrentEndoscopisch of open oogsten van CABG-vat heeft geen invloed op uitkomsten


Geplaatst op 14/11/2018 - 11:26  in: CVRM

Betere oxygenatie, maar geen betere uitkomsten door hogere streefwaarde

Patiënten die gedurende de eerste 6-12 kritieke uren na een IC-opname vanwege een hartstilstand behandeld worden met een MAP-streefwaarde van 65 mmHg, zoals aanbevolen in de richtlijnen, ontwikkelen een grote daling van de cerebrale oxygenatie, wat extra hersenschade kan veroorzaken. Een MAP-streefwaarde van 85-100 mmHg blijkt weliswaar te resulteren in een betere cerebrale oxygenatie, maar niet tot betere uitkomsten, zo is gevonden in de Neuroprotect-studie.

Lees het hele artikel omtrentBetere oxygenatie, maar geen betere uitkomsten door hogere streefwaarde


Geplaatst op 14/11/2018 - 11:23  in: CVRM

Lagere mortaliteit na bypass vs. PCI bij patiënten met meervatslijden

Een coronaire bypassoperatie (CABG) resulteert in een lagere all-cause mortaliteit dan een percutane coronaire interventie (PCI) met een drug-eluting stent bij patiënten met diabetes mellitus en meervatslijden van de coronairarteriën (MVD), zo is gevonden in een eerdere analyse van FREEDOM-studie na een gemiddelde follow-upperiode van 3,8 jaar. Tijdens het AHA-congres presenteerde Valentin Fuster (New York, VS) de uitkomsten na een follow-upperiode van acht jaar.

Lees het hele artikel omtrentLagere mortaliteit na bypass vs. PCI bij patiënten met meervatslijden


Geplaatst op 14/11/2018 - 11:20  in: CVRM

Minder trombo-embolische events door rivaroxaban bij hartfalen

Bij hartfalenpatiënten treden vaak trombo-embolische events op. Een recente post-hocanalyse van de COMMANDER HF-trial wijst erop dat een lage dosis rivaroxaban het risico op dergelijke events kan verminderen. Deze bevindingen vormen een verklaring voor de onlangs in NEJM gepubliceerde neutrale resultaten, omdat het primaire eindpunt voornamelijk werd gedreven door hartfalen-events, die niet gemedieerd worden door trombine en daardoor niet vatbaar zijn voor de behandeling met rivaroxaban. Freek Verheugt (OLVG, Amsterdam) gaf een reactie op deze studieresultaten.

Lees het hele artikel omtrentMinder trombo-embolische events door rivaroxaban bij hartfalen


Geplaatst op 14/11/2018 - 11:13  in: CVRM

Unieke analyse naar de uitkomsten na tien jaar bij gebruik van drie typen stents

Nieuwe generatie drug-eluting stents (DES) resulteren in potentie in betere langetermijnuitkomsten in vergelijking met eerste generatie DES. Onderzoek daarnaar ontbrak tot nu toe, met name naar de vergelijking van nieuwe generatie DES met biologisch afbreekbare of permanente polymeren. In de ISAR-TEST 4-trial uit München zijn de uitkomsten van patiënten bij gebruik van drie typen stents tien jaar lang bijgehouden. De uitkomsten en een bijbehorend commentaar verschenen direct online in Circulation.

Lees het hele artikel omtrentUnieke analyse naar de uitkomsten na tien jaar bij gebruik van drie typen stents


Geplaatst op 13/11/2018 - 14:11  in: CVRM

Omvattend educatieprogramma leidt tot beter medicatiegebruik

Bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico resulteert een omvattend educatieprogramma in een significant beter gebruik van evidence-based therapieën. De tools die in de betreffende BRIDGE Cardiovascular Prevention-studie uit Brazilië zijn geëvalueerd, wordt gebruikt voor het opzetten van een vergelijkbaar programma dat is bedoeld voor patiënten met manifeste hart- en vaatziekten.

Lees het hele artikel omtrentOmvattend educatieprogramma leidt tot beter medicatiegebruik


Geplaatst op 13/11/2018 - 14:08  in: CVRM

Transnasale koeling na hartstilstand buiten het ziekenhuis

Transnasale evaporatieve koeling van patiënten die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen, blijkt een hemodynamisch veilige interventie te zijn, waarbij het significant korter duurt totdat de streeftemperatuur is bereikt, in vergelijking met het beleid waarbij pas in het ziekenhuis wordt begonnen met koelen. De neurologische uitkomsten waren niet significant verschillend in het totale cohort, maar mogelijk wel bij patiënten met ventrikelfibrilleren.

Lees het hele artikel omtrentTransnasale koeling na hartstilstand buiten het ziekenhuis


Geplaatst op 13/11/2018 - 14:06  in: CVRM

Beter antistollingsbeleid en betere uitkomsten dankzij beslissingsonder-steuning

Ondanks de beschikbaarheid van tools voor risicostratificatie, veilige en effectieve behandelopties en evidence-based richtlijnen krijgen lang niet alle patiënten met atriumfibrilleren (AF) antistolling ter preventie van beroerten. Geautomatiseerde beslissingsondersteuning (computerized decision support, CDS) blijkt het gebruik van antistollingsmedicatie bij deze patiëntencategorie te verhogen, waarbij tevens de klinische uitkomsten verbeteren.

Lees het hele artikel omtrentBeter antistollingsbeleid en betere uitkomsten dankzij beslissingsonder-steuning


Geplaatst op 13/11/2018 - 14:02  in: CVRM

Minder heropnames vanwege hartfalen met sacubitril/valsartan vs. enalapril

Bij hemodynamisch gestabiliseerde patiënten met acuut systolisch hartfalen leidt de behandeling met sacubitril/valsartan gedurende acht weken tot een grotere afname van de NT-proBNP-spiegel en minder heropnames vanwege hartfalen in vergelijking met enalapril. Sacubitril/valsartan werd goed getolereerd. Deze uitkomsten van de PIONEER-HF-trial verschenen tevens online in NEJM.

Lees het hele artikel omtrentMinder heropnames vanwege hartfalen met sacubitril/valsartan vs. enalapril