CVRM

In het dossier Hart en Vaten vindt u alle relevante informatie over hart- en vaataandoeningen en CVRM. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen. Voor meer informatie en tips kunt u contact opnemen met Anouk Middelkamp: a.middelkamp@bsl.nl.


Geplaatst op 10/07/2017 - 09:26  in: CVRM

DOACs en VTE

[Mednet TV]

Lees het hele artikel omtrentDOACs en VTEGeplaatst op 12/05/2017 - 11:30  in: CVRM

Videoverslagen NVVC voorjaarscongres lunch satellietsymposium Bloedstollend Teamwork

Tijdens dit lunch satellietsymposium op het NVVC voorjaarscongres hebben huisartsen en cardiologen samen een update gegeven over de stand van zaken ten aanzien van antistollingszorg in Nederland. De introductie van nieuwe antistollingsmiddelen heeft het landschap sterk veranderd en de nodige verschuivingen veroorzaakt. Eén ding is duidelijk: antistollingszorg is een kwestie van goed teamwork tussen eerste lijn, tweede lijn en trombosedienst. Bekijk hieronder de video’s.

Lees het hele artikel omtrentVideoverslagen NVVC voorjaarscongres lunch satellietsymposium Bloedstollend Teamwork
Geplaatst op 16/11/2016 - 11:30  in: CVRM

Empagliflozine vermindert cardiovasculaire sterfte

De SGLT-2-remmer empagliflozine leidt op een consistente wijze tot een lager overlijdensrisico door cardiovasculaire oorzaken bij volwassenen met type 2 diabetes in vergelijking met placebo als toevoeging aan de standaardzorg. Dit effect is niet afhankelijk van het soort hart- en vaatziekten bij aanvang, zo is gevonden in een recente analyse van de EMPA-REG OUTCOME® trial, waarvan de uitkomsten tijdens het AHA-congres werden gepresenteerd.

Lees het hele artikel omtrentEmpagliflozine vermindert cardiovasculaire sterfte


Geplaatst op 16/11/2016 - 11:27  in: CVRM

Begin van RNA- en einde van HDL-aanpak

Een RNA-getargete antisensemethode, IONIS-ANGPTL3-LRx genaamd, leidde tot een afname van de ANGPTL3-plasmaspiegel met maximaal 83% bij gezonde personen bij wie sprake was van een verhoogde triglyceridenspiegel. Daarnaast traden significante afnames van meerdere lipidenspiegels op. Er werden geen veiligheidssignalen gevonden.

Lees het hele artikel omtrentBegin van RNA- en einde van HDL-aanpak


Geplaatst op 16/11/2016 - 11:22  in: CVRM

ApoA-1 infusie leidt niet tot lever- en nierfunctieproblemen

Infusie van CSL112, een plasma-derived humaan apolipoproteine A-1 (ApoA-1), wordt goed getolereerd en leidt niet tot significante veranderingen van de lever- en nierfunctie. Dat is naar voren gekomen uit de AEGIS-1 studie naar de veiligheid en tolerabiliteit van CSL112 bij patiënten met een acuut myocardinfarct. De uitkomsten verschenen tegelijkertijd met de presentatie tijdens het AHA-congres ook in Circulation.

Lees het hele artikel omtrentApoA-1 infusie leidt niet tot lever- en nierfunctieproblemen


Geplaatst op 16/11/2016 - 11:16  in: CVRM

Atheroomvolume neemt af door PCSK9-remming

Bij statine-behandelde patiënten met een symptomatische coronaire arteriële ziekte (CAD) leidt een combinatietherapie van een statine en evolocumab 420 mg, gegeven als maandelijkse subcutane injecties, gedurende een behandelduur van 18 maanden, tot een gemiddelde LDL-spiegel van 0,93 mmol/l (36,6 mg/dl) in vergelijking met 2,4 mmol/l (93 mg/dl) in de groep met statine monotherapie. Steven Nissen presenteerde tijdens het AHA-congres deze en andere uitkomsten van de GLACOV-studie.

Lees het hele artikel omtrentAtheroomvolume neemt af door PCSK9-remming


Geplaatst op 16/11/2016 - 11:13  in: CVRM

RNA-interferentie resulteert in significante LDL-reductie

Een nieuw middel dat de PCSK9-synthese remt door middel van RNA-interferentie, inclisiran genaamd, blijkt een significante LDL-reductie te bewerkstelligen. Dat is naar voren gekomen uit een geplande interim-analyse van de multicenter gerandomiseerde gecontroleerde dose-finding ORION-1 studie, waarvan de uitkomsten tijdens het AHA-congres werden gepresenteerd. Het wachten is op de lange termijnuitkomsten.

Lees het hele artikel omtrentRNA-interferentie resulteert in significante LDL-reductie