CVRM

In het dossier Hart en Vaten vindt u alle relevante informatie over hart- en vaataandoeningen en CVRM. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen.


Geplaatst op 29/08/2018 - 10:58  in: CVRM

Twee moderne devices hebben vergelijkbaar risico op stentfalen

Patiënten die een percutaan coronaire interventie ondergaan, hebben een vergelijkbaar risico op therapiefalen na vijf jaar na implantatie van ultradunne-strut, biologisch afbreekbare-polymeer sirolimus-eluting stents (BP SES) of van een thin-strut, duurzaam-polymeer everolimus-eluting stents (DP EES). Deze finale uitkomsten van de BIOSCIENCE-studie verschenen online in The Lancet en werden toegelicht door eerste auteur dr. Thomas Pilgrim (Bern, Zwitserland).

Lees het hele artikel omtrentTwee moderne devices hebben vergelijkbaar risico op stentfalen


Geplaatst op 29/08/2018 - 10:51  in: CVRM

Effect van LAA-sluiting in real-world

Het linker hartoor geldt als de belangrijkste cardiale emboliebron bij patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren. Sluiting van het hartoor (left atrial appendage closure, LAAC) vormt een aantrekkelijk alternatief om het risico op beroerte te verminderen bij patiënten bij wie orale antistollingstherapie niet de voorkeur heeft. LAAC maakt daarom al decennia lang onderdeel uit van cardiothoracale procedures. Prof. Lucas Boersma (Nieuwegein en Amsterdam UMC) presenteerde de uitkomsten van LAAC in de dagelijkse praktijk, bestudeerd in de internationale EWOLUTION-studie.

Lees het hele artikel omtrentEffect van LAA-sluiting in real-world


Geplaatst op 29/08/2018 - 10:46  in: CVRM

Hoogrisico NSTE-ACS hebben wél profijt van vroege interventie

Een zeer vroege invasieve coronaire evaluatie leidt niet tot betere lange termijn uitkomsten van patiënten met niet-ST-elevatie acuut coronair syndroom (NSTE-ACS) in vergelijking met een invasieve strategie die binnen 2-3 dagen wordt uitgevoerd. Daarentegen hebben patiënten met het hoogste risico wél profijt van een vroege invasieve behandeling. Deze uitkomsten van de VERDICT-studie verschenen tegelijkertijd met het ESC-congres in Circulation.

Lees het hele artikel omtrentHoogrisico NSTE-ACS hebben wél profijt van vroege interventie


Geplaatst op 29/08/2018 - 10:39  in: CVRM

Betere uitkomsten van zwangere hartpatiënten, counseling blijft vereist

Vrouwen met een hartaandoening kunnen meestal veilig zwanger worden. Daarentegen is een zwangerschap voor vrouwen met pulmonale arteriële hypertensie (PAH) riskant, zo is naar voren gekomen uit de lange termijn uitkomsten van het mondiale ROPAC-register. Prof. Jolien Roos-Hesselink (Erasmus MC, Rotterdam) presenteerde de uitkomsten. Daarnaast toont dit onderzoek dat tegenwoordig minder vrouwen met een hartziekte overlijden of hartfalen ontwikkelen dan tien jaar geleden.

Lees het hele artikel omtrentBetere uitkomsten van zwangere hartpatiënten, counseling blijft vereist


Geplaatst op 29/08/2018 - 10:37  in: CVRM

Ballon en stent even goed om kleine vaatjes open te houden

Hoewel de trialnaam anders doet vermoeden, is BASKET-SMALL 2 de eerste zeer grote gerandomiseerde studie naar een paclitaxel-iopromide-gecoate drug-coated ballon (DCB) in vergelijking met een tweede generatie drug-eluting stents (DES) ter behandeling van patiënten met small vessel disease. Prof. Raban Jeger (Bazel, Zwitserland), die tevens eerste auteur was van de bijbehorende Lancet-publicatie, presenteerde de uitkomsten.

Lees het hele artikel omtrentBallon en stent even goed om kleine vaatjes open te houden


Geplaatst op 28/08/2018 - 13:50  in: CVRM

Lage dosis antistolling niet nuttig bij hartfalen zonder AF

Een lage dosis rivaroxaban ging niet gepaard met een significante afname van het risico op overlijden, myocardinfarct of beroerte in vergelijking met placebo bij patiënten met verslechterende chronisch hartfalen, verminderde ejectiefractie en coronaire hartziekte, maar zonder atriumfibrilleren (AF). Dat is naar voren gekomen uit de COMMANDER HF-trial. Prof. Faiez Zannad (Vandoeuvre Les Nancy, Frankrijk) presenteerde de uitkomsten en is eerste auteur van de gelijktijdig verschenen NEJM-publicatie.

Lees het hele artikel omtrentLage dosis antistolling niet nuttig bij hartfalen zonder AF


Geplaatst op 28/08/2018 - 13:47  in: CVRM

Microvasculaire dysfunctie voor het eerst bij HFpEF aangetoond

PROMIS-HFpEF is de eerste prospectieve multicenter, internationale studie, die een hoge prevalentie van coronaire microvasculaire dysfunctie (CMD) bij HFpEF heeft gevonden in afwezigheid van niet-gevasculariseerd macrovasculair coronair vaatlijden. Gelijktijdig met de presentatie van prof. Carolyn Lam (Singapore) verschenen de uitkomsten in het European Heart Journal.

Lees het hele artikel omtrentMicrovasculaire dysfunctie voor het eerst bij HFpEF aangetoond


Geplaatst op 28/08/2018 - 13:43  in: CVRM

Ticagrelor na een PCI: to add or not to add?

Behandeling met ticagrelor in combinatie met acetylsalicylzuur (ASA) gedurende een maand, gevolgd door ticagrelor monotherapie zou de uitkomsten van patiënten die een percutane coronaire interventie (PCI) hebben ondergaan, kunnen verbeteren in vergelijking met standaard antiplaatjestherapie. Dat blijkt echter niet het geval te zijn, zo is gevonden in de GLOBAL LEADERS-studie. Prof. Patrick Serruys (Erasmus MC, Rotterdam) presenteerde de uitkomsten, die tevens in The Lancet verschenen.

Lees het hele artikel omtrentTicagrelor na een PCI: to add or not to add?


Geplaatst op 28/08/2018 - 13:39  in: CVRM

Eerste trial naar operatie bovenop medicatie bij lekkende mitralisklepe

Bij patiënten met ernstige secundaire mitralisklepregurgitatie was het risico op overlijden of ongeplande ziekenhuisopnames vanwege hartfalen een jaar later niet significant afgenomen door het toevoegen van een percutane mitralisklepreparatie aan het medicamenteuze beleid. Dat is gevonden in de eerste gerandomiseerde trial naar dit vraagstuk, de MITRA-FR-studie, die werd gepresenteerd door prof. Jean-Francois Obadia (Lyon-Bron Cedex, Frankrijk) en online verschenen in NEJM.

Lees het hele artikel omtrentEerste trial naar operatie bovenop medicatie bij lekkende mitralisklepe


Geplaatst op 28/08/2018 - 13:31  in: CVRM

Betere prognose voor levensbedreigende Alzheimer-achtige hartziekte

Transthyretine amyloïde cardiomyopathie (ATTR-CM) is een levensbedreigende ondergediagnosticeerde aandoening, veroorzaakt door de depositie van transthyretine amyloïdfibrillen in het myocard. Tafamidis ging gepaard met een lagere all-cause mortaliteit en minder cardiovasculaire ziekenhuisopnames en een minder grote daling van de functionele capaciteit en levenskwaliteit in vergelijking met placebo. Deze uitkomsten van de ATTR-ACT-trial verschenen tevens in NEJM.

Lees het hele artikel omtrentBetere prognose voor levensbedreigende Alzheimer-achtige hartziekte