CVRM

In het dossier Hart en Vaten vindt u alle relevante informatie over hart- en vaataandoeningen en CVRM. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen. Voor meer informatie en tips kunt u contact opnemen met Anouk Middelkamp: a.middelkamp@bsl.nl.
Geplaatst op 16/11/2016 - 11:30  in: CVRM

Empagliflozine vermindert cardiovasculaire sterfte

De SGLT-2-remmer empagliflozine leidt op een consistente wijze tot een lager overlijdensrisico door cardiovasculaire oorzaken bij volwassenen met type 2 diabetes in vergelijking met placebo als toevoeging aan de standaardzorg. Dit effect is niet afhankelijk van het soort hart- en vaatziekten bij aanvang, zo is gevonden in een recente analyse van de EMPA-REG OUTCOME® trial, waarvan de uitkomsten tijdens het AHA-congres werden gepresenteerd.

Lees het hele artikel omtrentEmpagliflozine vermindert cardiovasculaire sterfte


Geplaatst op 16/11/2016 - 11:27  in: CVRM

Begin van RNA- en einde van HDL-aanpak

Een RNA-getargete antisensemethode, IONIS-ANGPTL3-LRx genaamd, leidde tot een afname van de ANGPTL3-plasmaspiegel met maximaal 83% bij gezonde personen bij wie sprake was van een verhoogde triglyceridenspiegel. Daarnaast traden significante afnames van meerdere lipidenspiegels op. Er werden geen veiligheidssignalen gevonden.

Lees het hele artikel omtrentBegin van RNA- en einde van HDL-aanpak


Geplaatst op 16/11/2016 - 11:22  in: CVRM

ApoA-1 infusie leidt niet tot lever- en nierfunctieproblemen

Infusie van CSL112, een plasma-derived humaan apolipoproteine A-1 (ApoA-1), wordt goed getolereerd en leidt niet tot significante veranderingen van de lever- en nierfunctie. Dat is naar voren gekomen uit de AEGIS-1 studie naar de veiligheid en tolerabiliteit van CSL112 bij patiënten met een acuut myocardinfarct. De uitkomsten verschenen tegelijkertijd met de presentatie tijdens het AHA-congres ook in Circulation.

Lees het hele artikel omtrentApoA-1 infusie leidt niet tot lever- en nierfunctieproblemen


Geplaatst op 16/11/2016 - 11:16  in: CVRM

Atheroomvolume neemt af door PCSK9-remming

Bij statine-behandelde patiënten met een symptomatische coronaire arteriële ziekte (CAD) leidt een combinatietherapie van een statine en evolocumab 420 mg, gegeven als maandelijkse subcutane injecties, gedurende een behandelduur van 18 maanden, tot een gemiddelde LDL-spiegel van 0,93 mmol/l (36,6 mg/dl) in vergelijking met 2,4 mmol/l (93 mg/dl) in de groep met statine monotherapie. Steven Nissen presenteerde tijdens het AHA-congres deze en andere uitkomsten van de GLACOV-studie.

Lees het hele artikel omtrentAtheroomvolume neemt af door PCSK9-remming


Geplaatst op 16/11/2016 - 11:13  in: CVRM

RNA-interferentie resulteert in significante LDL-reductie

Een nieuw middel dat de PCSK9-synthese remt door middel van RNA-interferentie, inclisiran genaamd, blijkt een significante LDL-reductie te bewerkstelligen. Dat is naar voren gekomen uit een geplande interim-analyse van de multicenter gerandomiseerde gecontroleerde dose-finding ORION-1 studie, waarvan de uitkomsten tijdens het AHA-congres werden gepresenteerd. Het wachten is op de lange termijnuitkomsten.

Lees het hele artikel omtrentRNA-interferentie resulteert in significante LDL-reductie


Geplaatst op 15/11/2016 - 11:31  in: CVRM

AHA-prijs en AHA-highlights

De American Heart Association (AHA) heeft de Basic Research Prize 2016 toegekend aan Elizabeth M. McNally, cardioloog in Chicago, voor haar baanbrekende onderzoek naar nieuwe genetische mechanismen, die verantwoordelijk zijn voor erfelijke ziekten, zoals hartfalen, cardiomyopathie, spierdystrofie, hartritmestoornissen en aorta-aneurysma’s.

Lees het hele artikel omtrentAHA-prijs en AHA-highlights


Geplaatst op 15/11/2016 - 11:27  in: CVRM

Opereren en TAVI vastgelegd in de dagelijkse praktijk

In de German Aortic Valve Registry (GARY) studie kregen patiënten met een ernstige symptomatische aortastenose en een intermediair operatierisico een geïsoleerde aortaklepvervanging, ofwel via transkatheter aortaklep-implantatie (TAVI) ofwel via een operatieve klepvervanging (SAVR). Nicolas Werner presenteerde de uitkomsten van deze registry.

Lees het hele artikel omtrentOpereren en TAVI vastgelegd in de dagelijkse praktijk


Geplaatst op 15/11/2016 - 11:23  in: CVRM

Pionierstudie naar NOAC-gebruik bij PCI-patiënten

De PIONEER-studie, waarvan de uitkomsten tijdens het AHA-congres werden gepresenteerd, levert een belangrijke bijdrage aan de huidige beperkte bewijslast voor het gebruik van direct-werkende orale antistollingsmiddelen (DOAC’s) bij patiënten met atriumfibrilleren (AF) die een PCI ondergaan. PIONEER is een open-label gerandomiseerde gecontroleerde multicenter studie naar twee behandelstrategieën van de DOAC rivaroxaban en een dosis-aangepaste vitamine-K-antagonist (VKA) bij AF-patiënten die een PCI hebben gekregen.

Lees het hele artikel omtrentPionierstudie naar NOAC-gebruik bij PCI-patiënten