CVRM

In het dossier Hart en Vaten vindt u alle relevante informatie over hart- en vaataandoeningen en CVRM. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen.


Geplaatst op 16/11/2016 - 11:13  in: CVRM

RNA-interferentie resulteert in significante LDL-reductie

Een nieuw middel dat de PCSK9-synthese remt door middel van RNA-interferentie, inclisiran genaamd, blijkt een significante LDL-reductie te bewerkstelligen. Dat is naar voren gekomen uit een geplande interim-analyse van de multicenter gerandomiseerde gecontroleerde dose-finding ORION-1 studie, waarvan de uitkomsten tijdens het AHA-congres werden gepresenteerd. Het wachten is op de lange termijnuitkomsten.

Lees het hele artikel omtrentRNA-interferentie resulteert in significante LDL-reductie


Geplaatst op 15/11/2016 - 11:31  in: CVRM

AHA-prijs en AHA-highlights

De American Heart Association (AHA) heeft de Basic Research Prize 2016 toegekend aan Elizabeth M. McNally, cardioloog in Chicago, voor haar baanbrekende onderzoek naar nieuwe genetische mechanismen, die verantwoordelijk zijn voor erfelijke ziekten, zoals hartfalen, cardiomyopathie, spierdystrofie, hartritmestoornissen en aorta-aneurysma’s.

Lees het hele artikel omtrentAHA-prijs en AHA-highlights


Geplaatst op 15/11/2016 - 11:27  in: CVRM

Opereren en TAVI vastgelegd in de dagelijkse praktijk

In de German Aortic Valve Registry (GARY) studie kregen patiënten met een ernstige symptomatische aortastenose en een intermediair operatierisico een geïsoleerde aortaklepvervanging, ofwel via transkatheter aortaklep-implantatie (TAVI) ofwel via een operatieve klepvervanging (SAVR). Nicolas Werner presenteerde de uitkomsten van deze registry.

Lees het hele artikel omtrentOpereren en TAVI vastgelegd in de dagelijkse praktijk


Geplaatst op 15/11/2016 - 11:23  in: CVRM

Pionierstudie naar NOAC-gebruik bij PCI-patiënten

De PIONEER-studie, waarvan de uitkomsten tijdens het AHA-congres werden gepresenteerd, levert een belangrijke bijdrage aan de huidige beperkte bewijslast voor het gebruik van direct-werkende orale antistollingsmiddelen (DOAC’s) bij patiënten met atriumfibrilleren (AF) die een PCI ondergaan. PIONEER is een open-label gerandomiseerde gecontroleerde multicenter studie naar twee behandelstrategieën van de DOAC rivaroxaban en een dosis-aangepaste vitamine-K-antagonist (VKA) bij AF-patiënten die een PCI hebben gekregen.

Lees het hele artikel omtrentPionierstudie naar NOAC-gebruik bij PCI-patiënten


Geplaatst op 15/11/2016 - 11:19  in: CVRM

Het einde van de FUTURE

De FUTURE-trial (acroniem voor: FUnctional Testing Underlying REvascularization) werd vroegtijdig stopgezet vanwege een overmatige all-cause mortaliteit in de groep bij wie de coronaire ischemie werd vastgesteld door middel van fractional flow reserve (FFR), in vergelijking met de controlegroep. Ook het composiet eindpunt, waarin tevens het optreden van de grote cardiovasculaire events was meegenomen, toonde geen verbetering in de FFR-groep.

Lees het hele artikel omtrentHet einde van de FUTURE


Geplaatst op 15/11/2016 - 10:58  in: CVRM

Bilaterale CABG is even effectief als eenzijdige ingreep

5 jaar na een CABG hebben patiënten nog steeds uitstekende uitkomsten, zowel na linkszijdige als na bilaterale grafting. Dit bevestigt de veiligheid van bilaterale grafting, die beschreven is na een follow-upperiode van 1 jaar. Daarnaast toonde de Arterial Revascularisation Trial (ART) geen significante verschillen in all-cause mortaliteit of het composiet van mortaliteit, myocardinfarcten of beroertes tussen deze twee groepen. Ook waren er geen significante verschillen wat betreft het optreden van ernstige bloedingen, noodzaak voor een nieuwe revascularisatie, angineuze status en kwaliteit van leven.

Lees het hele artikel omtrentBilaterale CABG is even effectief als eenzijdige ingreep


Geplaatst op 14/11/2016 - 11:34  in: CVRM

Vroege vasodilatatie bij acuut hartfalen

Bij acuut hartfalen zou distensie van het ventrikel kunnen leiden tot myocardiale schade. Bevindingen van de TRUE-AHF trial, die tijdens het AHA-congres werden gepresenteerd, wijzen erop dat een vroege vasodilatoire behandeling een klinisch relevante decongestie kan bewerkstelligen en de cardiale wall stress kan verminderen, net als het aantal hartfalen-gerelateerde events.

Lees het hele artikel omtrentVroege vasodilatatie bij acuut hartfalen


Geplaatst op 14/11/2016 - 11:30  in: CVRM

Cognitie niet gunstig beïnvloed door bloeddruk- en cholesterolverlaging

Bij patiënten met een intermediair cardiovasculair (CV) risico hadden bloeddruk- en cholesterolverlaging geen gunstig effect op de cognitieve achteruitgang. Geruststellend genoeg leidde statinetherapie niet tot een verdere achteruitgang. Dat kwam naar voren uit een evaluatie van de cognitieve en functionele uitkomsten uit de Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) – 3 trial.

Lees het hele artikel omtrentCognitie niet gunstig beïnvloed door bloeddruk- en cholesterolverlaging


Geplaatst op 14/11/2016 - 11:26  in: CVRM

Meer maagdarmproblemen met naproxen dan celecoxib

Een langdurige behandeling met naproxen gaat gepaard met meer gastro-intestinale adverse events en een borderline significante toename van de all-cause mortaliteit bij patiënten met artrose of reumatoïde artritis (RA), die gedurende minstens 6 maanden behoefte hadden aan pijnstillers. Dat is naar voren gekomen uit recente data van PRECISION-trial, die Steven Nissen presenteerde tijdens het AHA-congres. Volgens hem ‘prikkelen’ deze uitkomsten de heersende gedachte dat naproxen een betere cardiovasculair (CV) veiligheidsprofiel zou hebben.

Lees het hele artikel omtrentMeer maagdarmproblemen met naproxen dan celecoxib


Geplaatst op 14/11/2016 - 11:21  in: CVRM

Plaatjesremmers zijn even effectief bij perifeer vaatlijden

Ticagrelor bleek niet superieur aan clopidogrel in het voorkomen van cardiovasculaire (CV) events bij patiënten met symptomatisch perifeer vaatlijden (PAD). Ernstige bloedingen traden even vaak op bij patiënten die ticagrelor als die clopidogrel kregen. Deze en andere uitkomsten van de EUCLID-studie werden gepresenteerd tijdens de eerste Late-Breaking Clinical Trials sessie van het AHA-congres en verschenen tegelijkertijd in de NEJM.

Lees het hele artikel omtrentPlaatjesremmers zijn even effectief bij perifeer vaatlijden