CVRM

In het dossier Hart en Vaten vindt u alle relevante informatie over hart- en vaataandoeningen en CVRM. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen.


Geplaatst op 29/08/2018 - 10:37  in: CVRM

Ballon en stent even goed om kleine vaatjes open te houden

Hoewel de trialnaam anders doet vermoeden, is BASKET-SMALL 2 de eerste zeer grote gerandomiseerde studie naar een paclitaxel-iopromide-gecoate drug-coated ballon (DCB) in vergelijking met een tweede generatie drug-eluting stents (DES) ter behandeling van patiënten met small vessel disease. Prof. Raban Jeger (Bazel, Zwitserland), die tevens eerste auteur was van de bijbehorende Lancet-publicatie, presenteerde de uitkomsten.

Lees het hele artikel omtrentBallon en stent even goed om kleine vaatjes open te houden


Geplaatst op 28/08/2018 - 13:50  in: CVRM

Lage dosis antistolling niet nuttig bij hartfalen zonder AF

Een lage dosis rivaroxaban ging niet gepaard met een significante afname van het risico op overlijden, myocardinfarct of beroerte in vergelijking met placebo bij patiënten met verslechterende chronisch hartfalen, verminderde ejectiefractie en coronaire hartziekte, maar zonder atriumfibrilleren (AF). Dat is naar voren gekomen uit de COMMANDER HF-trial. Prof. Faiez Zannad (Vandoeuvre Les Nancy, Frankrijk) presenteerde de uitkomsten en is eerste auteur van de gelijktijdig verschenen NEJM-publicatie.

Lees het hele artikel omtrentLage dosis antistolling niet nuttig bij hartfalen zonder AF


Geplaatst op 28/08/2018 - 13:47  in: CVRM

Microvasculaire dysfunctie voor het eerst bij HFpEF aangetoond

PROMIS-HFpEF is de eerste prospectieve multicenter, internationale studie, die een hoge prevalentie van coronaire microvasculaire dysfunctie (CMD) bij HFpEF heeft gevonden in afwezigheid van niet-gevasculariseerd macrovasculair coronair vaatlijden. Gelijktijdig met de presentatie van prof. Carolyn Lam (Singapore) verschenen de uitkomsten in het European Heart Journal.

Lees het hele artikel omtrentMicrovasculaire dysfunctie voor het eerst bij HFpEF aangetoond


Geplaatst op 28/08/2018 - 13:43  in: CVRM

Ticagrelor na een PCI: to add or not to add?

Behandeling met ticagrelor in combinatie met acetylsalicylzuur (ASA) gedurende een maand, gevolgd door ticagrelor monotherapie zou de uitkomsten van patiënten die een percutane coronaire interventie (PCI) hebben ondergaan, kunnen verbeteren in vergelijking met standaard antiplaatjestherapie. Dat blijkt echter niet het geval te zijn, zo is gevonden in de GLOBAL LEADERS-studie. Prof. Patrick Serruys (Erasmus MC, Rotterdam) presenteerde de uitkomsten, die tevens in The Lancet verschenen.

Lees het hele artikel omtrentTicagrelor na een PCI: to add or not to add?


Geplaatst op 28/08/2018 - 13:39  in: CVRM

Eerste trial naar operatie bovenop medicatie bij lekkende mitralisklepe

Bij patiënten met ernstige secundaire mitralisklepregurgitatie was het risico op overlijden of ongeplande ziekenhuisopnames vanwege hartfalen een jaar later niet significant afgenomen door het toevoegen van een percutane mitralisklepreparatie aan het medicamenteuze beleid. Dat is gevonden in de eerste gerandomiseerde trial naar dit vraagstuk, de MITRA-FR-studie, die werd gepresenteerd door prof. Jean-Francois Obadia (Lyon-Bron Cedex, Frankrijk) en online verschenen in NEJM.

Lees het hele artikel omtrentEerste trial naar operatie bovenop medicatie bij lekkende mitralisklepe


Geplaatst op 28/08/2018 - 13:31  in: CVRM

Betere prognose voor levensbedreigende Alzheimer-achtige hartziekte

Transthyretine amyloïde cardiomyopathie (ATTR-CM) is een levensbedreigende ondergediagnosticeerde aandoening, veroorzaakt door de depositie van transthyretine amyloïdfibrillen in het myocard. Tafamidis ging gepaard met een lagere all-cause mortaliteit en minder cardiovasculaire ziekenhuisopnames en een minder grote daling van de functionele capaciteit en levenskwaliteit in vergelijking met placebo. Deze uitkomsten van de ATTR-ACT-trial verschenen tevens in NEJM.

Lees het hele artikel omtrentBetere prognose voor levensbedreigende Alzheimer-achtige hartziekte


Geplaatst op 27/08/2018 - 12:42  in: CVRM

Medicatie of ablatie, dat is/blijft de vraag

Er is weinig bewijs voor de effectiviteit van medicamenteuze ‘rhythm control’ van atriumfibrilleren (AF). Ablatie van AF is veelbelovend, maar er is behoefte aan data vanuit lopende trials. De CABANA-studie levert interessante observationele data over het recidiveren van de ritmestoornis na medicatie of ablatie.

Lees het hele artikel omtrentMedicatie of ablatie, dat is/blijft de vraag


Geplaatst op 27/08/2018 - 12:37  in: CVRM

Effect IL-1β-remming beïnvloed door IL-6-spiegel

Interleukine (IL)-6 is een belangrijke cytokine bij de pathogenese van atherosclerose en een risicofactor voor cardiovasculaire events. In een recente analyse van de CANTOS-studie zijn de uitkomsten geëvalueerd van behandeling met de IL-1β-remmer canakinumab bij patiënten met verschillende IL-6-spiegels. De uitkomsten verschenen tegelijkertijd met de presentatie van prof. Paul Ridker (Boston, Verenigde Staten) in het European Heart Journal.

Lees het hele artikel omtrentEffect IL-1β-remming beïnvloed door IL-6-spiegel


Geplaatst op 27/08/2018 - 11:58  in: CVRM

Bloeding? Opsporing verzocht!

Een gastro-intestinale of urogenitale bloeding kan de eerste aanwijzing voor een onderliggende maligniteit zijn. De COMPASS-studie toonde dat behandeling met rivaroxaban een groter risico op gastro-intestinale bloedingen kent in vergelijking met acetylsalicylzuur. Het was echter onbekend of dergelijke bloedingen tevens een aanwijzing voor een maligniteit zijn bij patiënten die langdurig antistollingsmedicatie krijgen.

Lees het hele artikel omtrentBloeding? Opsporing verzocht!


Geplaatst op 27/08/2018 - 09:52  in: CVRM

Van eigen bodem: risico op plotse hartdood

Om plotse hartdood te voorkomen, wordt voor jongere atleten ECG-screening geadviseerd. Deze aanbevelingen waren tot nu toe niet getest bij oudere atleten. Sportcardioloog Nicole M. Panhuyzen-Goedkoop (Amsterdam UMC en Radboudumc) evalueerde of de screeningscriteria voor jonge atleten ook gebruikt zouden kunnen worden voor oudere atleten.

Lees het hele artikel omtrentVan eigen bodem: risico op plotse hartdood