CVRM

In het dossier Hart en Vaten vindt u alle relevante informatie over hart- en vaataandoeningen en CVRM. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen.


Geplaatst op 27/08/2018 - 09:34  in: CVRM

Burn-out is toenemend probleem onder cardiologen

Uit de resultaten van een enquête onder 15.000 artsen uit 29 specialismen bleek dat maar liefst 42% van de ondervraagden aanwijzingen voor een burn-out heeft. Cardiologen bevonden zich in de middenmoot (met 43% van de getroffen artsen). Intensivisten en neurologen werden het vaakst (beide 48%) en plastisch chirurgen het minst vaak (23%) getroffen door een burn-out. De gepresenteerde onderzoeken tonen herkenbare oorzaken voor burn-out en adviezen voor aanpak.

Lees het hele artikel omtrentBurn-out is toenemend probleem onder cardiologen
Geplaatst op 13/03/2018 - 10:10  in: CVRM

Progressie van prediabetes naar diabetes niet gestopt met canakinumab

Een subklinische inflammatie is mogelijk betrokken bij de pathogenese van insulineresistentie en een afgenomen insulineproductie. Een aanhoudende hyperglycemie leidt in de pancreas tot de activatie van onder andere interleukine-1-beta. Canakinumab, een monoklonaal antilichaam tegen IL-1-beta, blijkt echter niet de progressie van prediabetes naar diabetes te remmen, zo is naar voren gekomen uit een recente analyse van de CANTOS-studie.

Lees het hele artikel omtrentProgressie van prediabetes naar diabetes niet gestopt met canakinumab


Geplaatst op 13/03/2018 - 10:06  in: CVRM

Febuxostat verhoogt overlijdensrisico bij jicht en cardiovasculaire ziekte

Het jichtmedicijn febuxostat blijkt niet-inferieur te zijn aan allopurinol wat betreft het optreden van het gecombineerde primaire eindpunt van fatale en niet-fatale complicaties bij patiënten met jicht en een manifeste cardiovasculaire aandoening. Wel was de cardiovasculaire en all-cause mortaliteit significant verhoogd bij febuxostat-behandelde patiënten (secundaire eindpunt). Deze resultaten van de CARES-studie verschenen tevens online in New England Journal of Medicine.

Lees het hele artikel omtrentFebuxostat verhoogt overlijdensrisico bij jicht en cardiovasculaire ziekte


Geplaatst op 13/03/2018 - 09:59  in: CVRM

Experimenteel plasmide leidt niet tot betere wondgenezing

JVS-100 is een niet-virale DNA-plasmide dat codeert voor stromacel-afgeleide factor-1 (SDF-1), die het weefselherstel bevordert. Een experimentele behandeling met dit plasmide leidde echter niet tot een verbetering van de wondgenezing bij patiënten met kritieke ischemie van de ledematen (CLI). Dat is gevonden in de STOP-PAD-studie.

Lees het hele artikel omtrentExperimenteel plasmide leidt niet tot betere wondgenezing


Geplaatst op 13/03/2018 - 09:57  in: CVRM

Antidotum coupeert bloedingen bij gebruik van factor-Xa-remmers

Andexanet is een recombinant gemodificeerd factor-Xa-molecuul dat bindt aan de factor-Xa-remmers, waardoor factor-Xa zijn normale rol bij de vorming van bloedstolsels kan vervullen. In eerdere onderzoeken bij gezonde vrijwilligers bleek andexanet het antistollingseffect van de factor-Xa-remmers snel om te keren zonder significante veiligheidsproblemen. Dat is bevestigd in een tussentijdse analyse van de lopende ANNEXA-4-studie.

Lees het hele artikel omtrentAntidotum coupeert bloedingen bij gebruik van factor-Xa-remmers


Geplaatst op 13/03/2018 - 09:52  in: CVRM

Meer hartinfarcten na DAPT gedurende zes maanden

Zes maanden duale antiplaatjestherapie (DAPT) was non-inferieur aan een behandelduur van 12 maanden in het voorkomen van ernstige ongunstige cardiale en cerebrovasculaire gebeurtenissen (MACCE), zo is gevonden in de open-label SMART-DATE-studie. Wel was het risico op een hartinfarct significant verhoogd na implantatie van een drug-eluting stent (DES) bij patiënten met acuut coronair syndroom (ACS). De resultaten verschenen tevens online in The Lancet.

Lees het hele artikel omtrentMeer hartinfarcten na DAPT gedurende zes maanden


Geplaatst op 12/03/2018 - 10:44  in: CVRM

Geen verbeterde LVEF met carvedilol bij doxorubicinetherapie

Carvedilol heeft geen effect op de linker ventrikelfunctie bij borstkankerpatiënten die behandeld worden met doxorubicine, maar resulteert wel in een significante afname van de troponine I-spiegels en diastolische disfunctie. De uitkomsten van de CECCY-studie uit Brazilië verschenen gelijktijdig met de presentatie tijdens het ACC-congres online in Journal of the American College of Cardiology.

Lees het hele artikel omtrentGeen verbeterde LVEF met carvedilol bij doxorubicinetherapie


Geplaatst op 12/03/2018 - 10:36  in: CVRM

Geen betere inspanningscapaciteit met verneveld anorganisch nitriet

In vergelijking met placebo blijkt geïnhaleerd, verneveld anorganisch nitriet niet te leiden tot een verbetering van de maximale inspanningscapaciteit, dagelijkse activiteitenniveau, kwaliteit van leven, NT-proBNP-spiegel en andere indicatoren van klinische status bij patiënten met hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie (HFpEF).

Lees het hele artikel omtrentGeen betere inspanningscapaciteit met verneveld anorganisch nitriet