CVRM

In het dossier Hart en Vaten vindt u alle relevante informatie over hart- en vaataandoeningen en CVRM. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen.


Geplaatst op 12/03/2018 - 10:31  in: CVRM

Centrifugale LVAD kent minder pompstoringen en pomptrombosen

Er zijn maar weinig effectieve behandelopties voor patiënten met gevorderd hartfalen. De MOMENTUM 3-studie, waarvan de uitkomsten tevens in New England Journal of Medicine verschenen, toont dat een centrifugale LVAD superieur is in het voorkomen van pomptrombose in vergelijking met een axiale LVAD.

Lees het hele artikel omtrentCentrifugale LVAD kent minder pompstoringen en pomptrombosen


Geplaatst op 12/03/2018 - 10:23  in: CVRM

Dabigatran vermindert mortaliteit en events bij cardiale schade

Jaarlijks worden wereldwijd meer dan acht miljoen volwassenen getroffen door myocardiale schade na niet-cardiale chirurgie (MINS). De directe trombineremmer dabigatran leidt tot een significant afgenomen risico op overlijden, hartinfarcten, beroerten en andere cardiovasculaire complicaties bij patiënten met MINS. Dat is onlangs gevonden in de MANAGE-studie, waarvan de uitkomsten tijdens een Late breaking-sessie werden gepresenteerd.

Lees het hele artikel omtrentDabigatran vermindert mortaliteit en events bij cardiale schade


Geplaatst op 12/03/2018 - 10:15  in: CVRM

Vergelijkbaar bloedingsrisico met ticagrelor en clopidogrel bij STEMI

De TREAT-studie toonde dat vertraagde toediening van ticagrelor na fibrinolyse voor ST-elevatie hartinfarct (STEMI) niet-inferieur is aan clopidogrel wat betreft het optreden van ernstige bloedingen. Gelijktijdig met de presentatie verschenen de uitkomsten in JAMA Cardiology.

Lees het hele artikel omtrentVergelijkbaar bloedingsrisico met ticagrelor en clopidogrel bij STEMI


Geplaatst op 11/03/2018 - 11:31  in: CVRM

Katheter en operatie geven op termijn dezelfde uitkomsten

Vijf jaar na een transkatheter of chirurgische aortaklepvervanging (respectievelijk TAVR en SAVR) zijn er geen verschillen in de all-cause mortaliteit, beroerten of hartinfarcten bij patiënten met een laag operatierisico en een leeftijd van ≥ 70 jaar. Dat is naar voren gekomen uit een recente analyse van de eerste studie waarin de uitkomsten vijf jaar na een TAVR en SAVR zijn geëvalueerd bij patiënten met een laag operatierisico.

Lees het hele artikel omtrentKatheter en operatie geven op termijn dezelfde uitkomsten


Geplaatst op 11/03/2018 - 11:28  in: CVRM

Genotypering beïnvloedt antiplaatjesbeleid, maar is niet doorslaggevend

De richtlijnen over farmacogenetica adviseren om prasugrel of ticagrelor te gebruik bij dragers van het loss of function (LOF) CYP2C19-gen, omdat in dat geval de effectiviteit van clopidogrel beperkter is. Farmacogenetische testen na een PCI hebben weliswaar invloed op de selectie van de voorgeschreven antiplaatjestherapie, maar de genotype-geleide aanbevelingen worden niet altijd opgevolgd. Dat is gevonden in de ADAPT-PCI-studie.

Lees het hele artikel omtrentGenotypering beïnvloedt antiplaatjesbeleid, maar is niet doorslaggevend


Geplaatst op 11/03/2018 - 11:22  in: CVRM

Discrepantie tussen plotse hartdood en totale mortaliteit

Het gebruik van een draagbare cardioverter-defibrillator (WCD) gedurende de eerste 90 dagen na een hartinfarct leidt weliswaar tot een lagere totale mortaliteit, maar niet tot een afgenomen risico om plotseling te overlijden na een hartinfarct. Hoewel de VEST-studie een open-label trial met een negatief primair eindpunt is, vindt de spreker Jeffrey Olgin het redelijk om op basis van de gevonden afname van de all-cause mortaliteit het gebruik van WCD te overwegen bij geschikte patiënten, bijvoorbeeld met een hartstilstand, ernstige linker ventrikel-stoornis en niet-aanhoudende ventriculaire tachycardie.

Lees het hele artikel omtrentDiscrepantie tussen plotse hartdood en totale mortaliteit


Geplaatst op 11/03/2018 - 11:18  in: CVRM

PCSK9-remmer geeft overlevingswinst on top off maximale statinetherapie

Behandeling met de PCSK9-remmer alirocumab leidt tot een 15% lager risico op cardiovasculaire events en all-cause mortaliteit bij patiënten met acuut coronair syndroom (ACS). Dat is gevonden in de ODYSSEY-trial, waarvan de uitkomsten tijdens de eerste Late breaking-sessie van dit congres werden gepresenteerd. De primaire uitkomstmaat verbeterde zelfs met 24% bij patiënten die bij aanvang een LDL-spiegel van ≥ 2,6 mmol/l hadden. Tijdens de presentatie werd de vergelijking met de FOUIER-trial naar evolocumab gemaakt.

Lees het hele artikel omtrentPCSK9-remmer geeft overlevingswinst on top off maximale statinetherapie


Geplaatst op 11/03/2018 - 11:12  in: CVRM

Protocol biedt een brug over de genderkloof

Implementatie van een zorgprotocol voor patiënten met een ST-elevatie hartinfarct (STEMI) vermindert de ongelijkheden wat betreft de behandeling van mannen en vrouwen. Specifiek verbeteren de STEMI-zorg voor en de uitkomsten van vrouwen. Deze resultaten verschenen gelijktijdig met het ACC-congres in het Journal of the American College of Cardiology.

Lees het hele artikel omtrentProtocol biedt een brug over de genderkloof


Geplaatst op 15/02/2018 - 11:44  in: Mednet Topartsen

Aanmelding 25e Prix Galien van start

De aanmeldingsprocedure voor de Prix Galien is gestart. Tot 13 april kunnen geneesmiddelen en toponderzoekers als kandidaat worden aangemeld voor de Prix Galien Pharmaceutical Award en de Prix Galien Research Award. De nieuwe Prix Galien MedTech Award beloont aantoonbaar waardevolle innovaties in de zorg voor patiënt, mantelzorger en/of zorgverlener en beoogt deze te bekrachtigen.

Lees het hele artikel omtrentAanmelding 25e Prix Galien van start