CVRM

In het dossier Hart en Vaten vindt u alle relevante informatie over hart- en vaataandoeningen en CVRM. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen.


Geplaatst op 15/11/2017 - 10:49  in: CVRM

Switch op basis van kosten gaat niet ten koste van de uitkomsten

Prasugrel en ticagrelor zijn even effectief gedurende het eerste jaar na een hartinfarct. Het switchen naar clopidogrel, waar vaak een economische motivatie aan ten grondslag lag, ging niet gepaard met een verhoogd risico op ischemische events. Dat is gevonden in de PRAGUE-18-trial. Zuzana Motovska (Praag, Tsjechië) presenteerde de data die gelijktijdig gepubliceerd werden in het Journal of the American College of Cardiology.

Lees het hele artikel omtrentSwitch op basis van kosten gaat niet ten koste van de uitkomsten


Geplaatst op 15/11/2017 - 10:43  in: CVRM

Plantaardige voeding halveert risico op hartfalen

Het eten van een overwegend plantaardig dieet leidt tot een afname van maar liefst 42% op het ontwikkelen van hartfalen bij mensen zonder een hartziekte in de voorgeschiedenis. Dat is gevonden bij analyse van de voedingspatronen van 15.569 deelnemers aan een observationele studie uit de Verenigde Staten.

Lees het hele artikel omtrentPlantaardige voeding halveert risico op hartfalen


Geplaatst op 15/11/2017 - 10:39  in: CVRM

ASA of geen ASA, dat is de vraag

Perioperatieve behandeling met acetylsalicylzuur biedt meer voor- dan nadelen bij patiënten die in het verleden een percutane coronaire interventie (PCI) hebben ondergaan en binnenkort een niet-cardiale operatie krijgen. Gelijktijdig met de presentatie van Michelle Graham (Edmonton, Canada) verscheen deze post-hocanalyse van de POISE-2 PCI-trial in Annals of Internal Medicine.

Lees het hele artikel omtrent ASA of geen ASA, dat is de vraag


Geplaatst op 15/11/2017 - 10:37  in: CVRM

De silent killer opnieuw gedefinieerd

Hypertensie staat bekend als de ‘silent killer’. Roken en hypertensie zijn de belangrijkste, te voorkomen doodsoorzaken ten gevolge van hartziekten en beroerte. Reeds bij een licht verhoogde bloeddruk kunnen complicaties optreden. Daarom is in de herziene Amerikaanse richtlijn de grenswaarde verlaagd van 140/90 naar 130/80 mmHg.

Lees het hele artikel omtrentDe silent killer opnieuw gedefinieerd


Geplaatst op 15/11/2017 - 10:31  in: CVRM

Twee is beter dan drie

Patiënten met atriumfibrilleren die een percutane coronaire interventie (PCI) ondergaan, hebben een lager bloedingsrisico bij behandeling met de combinatie van dabigatran en een P2Y12-remmer dan met tripletherapie van warfarine, een P2Y12-remmer en acetylsalicylzuur. Deze uitkomsten van de RE-DUAL PCI-trial verschenen onlangs in NEJM. De tijdens het AHA-congres gepresenteerde analyse toonde dat de uitkomsten consistent zijn in de subgroepen.

Lees het hele artikel omtrentTwee is beter dan drie


Geplaatst op 14/11/2017 - 11:32  in: CVRM

Verschil in bloeddrukmeting heeft geen invloed op uitkomsten

Ondanks de instructies en trainingen van de betrokken behandelaren bestond in de SPRINT-trial een aanzienlijke variatie in de gebruikte methoden voor bloeddrukmeting. Wel waren de gemiddelde bloeddruk en aantal gebruikte medicijnen vergelijkbaar tussen de groepen. Karen Johnson (Memphis) presenteerde de uitkomsten en Scripal Bangalore (New York) voorzag die van commentaar.

Lees het hele artikel omtrentVerschil in bloeddrukmeting heeft geen invloed op uitkomsten


Geplaatst op 14/11/2017 - 11:25  in: CVRM

Mannen vaker gereanimeerd dan vrouwen

Mannen worden vaker in het openbaar door omstanders gereanimeerd dan vrouwen. Daardoor hebben ze een grotere kans om te overleven na deze levensreddende interventie. Dat is gevonden in een analyse van bijna 20.000 gevallen van hartstilstand die thuis of in het openbaar optraden.

Lees het hele artikel omtrentMannen vaker gereanimeerd dan vrouwen


Geplaatst op 14/11/2017 - 11:23  in: CVRM

PCSK9-remming vermindert events bij perifeer vaatlijden

Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAD) hebben een hoog risico op cardiovasculaire events. De PCSK9-remmer evolocumab leidt tot een significante afname van dit risico. Gelijktijdig met de presentatie van Marc Bonaco (Harvard Medical School) verschenen de uitkomsten in Circulation. Lynne Braun (Rush University Medical Center, Chicago) gaf aan dat deze subgroepanalyse zal helpen bij het doelgerichte gebruik van PCSK9-remmers bij patiënten die het meeste profijt van deze behandeling hebben.

Lees het hele artikel omtrentPCSK9-remming vermindert events bij perifeer vaatlijden


Geplaatst op 14/11/2017 - 11:13  in: CVRM

Opereren verbetert de bloeddruk

Maar liefst 40% van de volwassen Amerikanen is obees. Dankzij bariatrische chirurgie kunnen obese mensen met hypertensie hun bloeddrukverlagende medicatie afbouwen of helemaal stoppen. Daarnaast waren in de geopereerde groep de cardiometabole markers verbeterd in vergelijking met de groep die alleen medicatie kreeg. Carlos Schiavon (São Paulo, Brazilië) presenteerde de data van de GATEWAY-studie en was eerste auteur van de bijbehorende Circulation-publicatie.

Lees het hele artikel omtrentOpereren verbetert de bloeddruk


Geplaatst op 14/11/2017 - 11:07  in: CVRM

Aanpak van ontsteking met anti-IL-1β verbetert de uitkomsten

Recente gegevens van de CANTOS-trial, die werden gepresenteerd door Paul Ridker (Harvard Medical School), wijzen erop dat verlaging van de ontstekingsactiviteit met de interleukine (IL)-1β-remmer canakinumab betere uitkomsten geeft. De omvang van de hsCRP-reductie na een enkele gift canakinumab zou een eenvoudige methode kunnen zijn om personen die waarschijnlijk het meeste profijt van voortgezette behandeling zullen hebben, te identificeren.

Lees het hele artikel omtrentAanpak van ontsteking met anti-IL-1β verbetert de uitkomsten