Diabetes

In het dossier Diabetes vindt u alle relevante informatie over diabetes. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen.


Geplaatst op 14/09/2017 - 14:16  in: Diabetes

Ernstige hypoglykemieën verhogen risico op CV-events en overlijden

Behandeling met liraglutide geeft dezelfde vermindering van MACE (major cardiovascular events) bij type 2 diabetespatiënten met een hoog CV risico, ongeacht of zij wel of geen ernstige hypoglykemie hadden tijdens de onderzoeksperiode. Bovendien hadden de patiënten op liraglutide minder hypoglykemieën vergeleken met placebo. Dit blijkt uit een post hoc analyse van de LEADER trial. De resultaten zijn gepresenteerd op de 53ste EADV meeting in Lissabon.

Lees het hele artikel omtrentErnstige hypoglykemieën verhogen risico op CV-events en overlijden


Geplaatst op 14/09/2017 - 14:12  in: Diabetes

Superieure verbetering van HbA1c en postprandiale bloedglucosewaarden met ultrasnelwerkende insuline Fiasp

Fiasp® (fast-acting insulin aspart) verbetert het HbA1c en de postprandiale bloedglucosewaarden op de langere termijn, vergeleken met insuline aspart (NovoRapid). Dit blijkt uit een 52 weken durend onderzoek waarvan de resultaten gepresenteerd zijn tijdens de 53ste EASD annual meeting in Lissabon. Fiasp® werkt snel en stabiel door toevoeging van twee componenten: vitamine B3 (niacinamide) voor de snellere absorptie en een natuurlijk voorkomend aminozuur (L-Argnine) voor de stabiele werking.

Lees het hele artikel omtrentSuperieure verbetering van HbA1c en postprandiale bloedglucosewaarden met ultrasnelwerkende insuline Fiasp


Geplaatst op 14/09/2017 - 14:09  in: Diabetes

Inhaleerbare glucagon nieuwe oplossing voor hypoglykemieën?

Veel aandacht was er voor hypoglykemieën en de werking van glucagon tijdens de 53ste EASD annual meeting in Lissabon. Is het bijvoorbeeld mogelijk een hypoglykemie te voorkomen door voor het sporten een kleine hoeveelheid glucagon toe te dienen? En zo ja, in welke vorm kan glucagon genomen worden?

Lees het hele artikel omtrentInhaleerbare glucagon nieuwe oplossing voor hypoglykemieën?


Geplaatst op 14/09/2017 - 14:05  in: Diabetes

Significante HbA1c-reductie met duale remmer van SGLT-1 en SGLT-2 sotagliflozine

In een volle zaal werden woensdagochtend de resultaten gepresenteerd van inTandem3 fase 3, een studie met sotagliflozine (SOTA), een orale remmer van zowel SGLT-1 als SGLT-2. SOTA blijkt bij type 1 diabetespatiënten een significante HbA1c-reductie te geven zonder extra hypoglykemieën, en bovendien het gewicht en de bloeddruk te verlagen. Gelijktijdig met de bekendmaking van de resultaten tijdens de 53ste EASD Scientific Sessions verschenen de onderzoeksresultaten in de New England Journal of Medicine.

Lees het hele artikel omtrentSignificante HbA1c-reductie met duale remmer van SGLT-1 en SGLT-2 sotagliflozine


Geplaatst op 13/09/2017 - 14:30  in: Diabetes

Diabeteseducatie belangrijk voor insulinegebruikende type 2 diabetespatiënt

Goede voorlichting en educatie bevordert de tevredenheid van patiënten met diabetes type 2 die een insulinebehandeling krijgen. Dat concludeert Anne Meike Boels, arts-onderzoeker bij het Julius Centrum van het UMC Utrecht, in haar onderzoek naar de mening van type 2 diabetespatiënten over de behandeling met insuline. Ze presenteerde de resultaten op de 53ste EASD annual meeting in Lissabon.

Lees het hele artikel omtrentDiabeteseducatie belangrijk voor insulinegebruikende type 2 diabetespatiënt


Geplaatst op 13/09/2017 - 14:27  in: Diabetes

Genvariaties en wisselingen in glucosespiegel wijzen naar een hogere kans op hypoglykemie

Type 1 en type 2 diabetespatiënten bij wie de nuchtere bloedglucosespiegel meer varieert of bij wie de glucosespiegel door de dag heen sterk wisselt, hebben vaker een hypoglykemie. Ook zorgt genetische variatie voor verschillende risico’s op een hypoglykemie bij type1 diabetespatiënten. In de sessie ‘Hypoglycaemia: identifying people at increased risk’ van de EASD Scientific Sessions in Lissabon zijn diverse studies gepresenteerd die pogen uit te vinden welke diabetespatiënten gevoeliger zijn voor een hypoglykemie.

Lees het hele artikel omtrentGenvariaties en wisselingen in glucosespiegel wijzen naar een hogere kans op hypoglykemie


Geplaatst op 13/09/2017 - 14:22  in: Diabetes

Rechtstreeks onderzoek wijst uit: sulfonylureumderivaten en pioglitazon even goed

Type 2 diabetespatiënten die onvoldoende baat hebben bij metformine krijgen meestal een sulfonylureumderivaat of pioglitazon aan de behandeling toegevoegd. Maar welke van de twee nu het beste en het veiligste is, is nog nooit in een rechtstreeks duel vergeleken. Tot nu, in de TOSCA.IT-trial. Uit dit onderzoek blijkt dat beide middelen even veilig zijn als het gaat om cardiovasculaire aandoeningen. Beide middelen zijn ook gelijkwaardig effectief voor de glucosecontrole. De onderzoekers hebben een lichte voorkeur voor pioglitazon omdat het minder hypoglykemieën geeft.

Lees het hele artikel omtrentRechtstreeks onderzoek wijst uit: sulfonylureumderivaten en pioglitazon even goed


Geplaatst op 13/09/2017 - 13:55  in: Diabetes

IDegLira verbetert cardiovasculaire uitkomsten

Combinatietherapie met basale insuline degludec en GLP-1 agonist liraglutide in één injectie verbetert de cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten die niet voldoende te reguleren zijn met basale insuline alleen. Dit blijkt uit de DUAL II en DUAL V, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd tijdens de 53ste EASD Scientific Sessions in Lissabon.

Lees het hele artikel omtrentIDegLira verbetert cardiovasculaire uitkomsten


Geplaatst op 13/09/2017 - 13:35  in: Diabetes

Empagliflozine heeft positief effect op nierfalen

Patiënten met chronisch nierfalen hebben het meeste baat bij de SGLT-2-remmer empaglifozine. Empaglifozine zorgt ervoor dat de eGFR verlaagt tot het niveau van type 2 diabetespatiënten zonder chronisch nierfalen. Dit blijkt uit een analyse van de nierdata uit de EMPA-REG Outcome Study waarin specifiek is gekeken naar het effect van empagliflozine op albuminurie. De resultaten zijn bekend gemaakt tijdens de EASD Scientific Sessions 2017 in Lissabon en gepubliceerd in The Lancet.

Lees het hele artikel omtrentEmpagliflozine heeft positief effect op nierfalen


Geplaatst op 12/09/2017 - 11:18  in: Diabetes

Diabetes en complicaties uitstellen met metformine?

In het jubileumjaar van metformine was er ook tijdens de EASD Scientific Sessions in Lissabon ruim aandacht voor dit klassieke, veelgebruikte medicijn. Naast alle effecten op diabetes werd een interessante vraag besproken: zou metformine diabetes kunnen uitstellen? De uitkomsten van DPP/DPPOS (Diabetes Prevention Program/Diabetes Prevention Program Outcome Study) laten met metformine 31% reductie zien in het ontwikkelen van diabetes vergeleken met placebo.

Lees het hele artikel omtrentDiabetes en complicaties uitstellen met metformine?