E-learning

Mednet e-learning is een online nascholingsmodule, die u bijschoolt over een specifiek (huisartsgeneeskundig) onderwerp. De modules bestaan uit achtergrondinformatie, links naar relevante standaarden of richtlijnen en er is is veel ruimte voor casuïstiek. De modules zijn gratis te maken en geaccrediteerd door bureau Cluster 1. Na inschrijving met uw BIG-nummer en het voldoende maken van de toets, worden uw punten eens per maand bijgeschreven in GAIA. Mednet e-learning is primair bedoeld voor BIG-geregistreerden.


Geplaatst op 20/10/2016 - 10:22  in: E-learning

E-learning: Voedingsadvisering aan mensen met diabetes type 2

[CME] Voeding speelt een belangrijke rol in de begeleiding en behandeling van diabetespatiënten. Maar welke voedingsmiddelen en voedingspatronen zijn geschikt voor patiënten met diabetes type 2? En wat is de rol van de huisarts, praktijkondersteuner en diëtist? In deze e-learning geven auteurs Hans van Wijland (kaderhuisarts diabetes) en Corien Maljaars (diëtist) informatie over voedingswetenschap, specifieke voedingsmiddelen en voedingspatronen die voor de diabetespatiënt geschikt zijn. Hierbij wordt gerefereerd aan de recent uitgekomen NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015 en de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad.

Lees het hele artikel omtrentE-learning: Voedingsadvisering aan mensen met diabetes type 2


Geplaatst op 20/10/2016 - 10:18  in: E-learning

E-learning: Atriumfibrilleren

[CME] Tot voor kort waren de meeste patiënten met atriumfibrilleren (AF) onder controle bij de cardioloog. In het kader van substitutie worden patiënten met stabiel atriumfibrilleren steeds vaker terugverwezen naar de huisarts. Hoe vaak moeten deze patiënten gezien worden en waar moet de huisarts in zo’n geval op letten? En als u zelf een patiënt vindt met een onregelmatige pols, welk diagnostisch traject moet er dan volgen? Als er sprake blijkt van atriumfibrilleren, moet de patiënt dan een keer langs de cardioloog? In deze gratis en geaccrediteerde e-learning geeft kaderhuisart Leo Wielaart antwoord op deze vragen.

Lees het hele artikel omtrentE-learning: Atriumfibrilleren


Geplaatst op 20/10/2016 - 10:10  in: E-learning

E-learning: Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis

[CME] Polymyalgia rheumatica (PMR) is bij uitstek een aandoening die regelmatig bij ouderen voorkomt en veel invloed heeft op de zelfredzaamheid. Toch wordt PMR vaak over het hoofd gezien, omdat men denkt dat stijver worden hoort bij ouder worden. In deze e-learning krijgt u handvatten aangereikt om PMR te herkennen, te diagnosticeren en te behandelen. Tevens worden valkuilen bij diagnostiek en therapie behandeld.

Lees het hele artikel omtrentE-learning: Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis


Geplaatst op 20/10/2016 - 10:02  in: E-learning

E-learning: ADHD bij kinderen: de rol van de huisarts

[CME] ADHD (Attention deficit/hyperactivity Disorder) was tot voor kort een diagnose die zelden gesteld werd door de huisarts. In 2014 verscheen de NHG-Standaard ADHD waarin wordt gesteld dat de huisarts in ieder geval de kenmerken die passen bij ADHD zou moeten herkennen en de ernst van de gedragsproblematiek zou moeten kunnen inschatten. Daarbij zou een eventuele behandeling gestart en gecontroleerd kunnen worden door de huisarts. De NHG-Standaard ADHD bij kinderen geeft heldere handvatten voor de diagnose en behandeling van ADHD. Deze e-learning zal aan de hand van deze richtlijn de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen bespreken zodat u als huisarts kunt bepalen wat u in uw praktijk aan deze kinderen kunt en wilt bieden.

Lees het hele artikel omtrentE-learning: ADHD bij kinderen: de rol van de huisarts


Geplaatst op 11/04/2016 - 09:42  in: CVRM

E-learning: Hartfalen

[CME] Hartfalen is een aandoening die steeds vaker voorkomt, met name onder de oudere populatie. Voorheen werd gesproken over decompensatio cordis, tegenwoordig sluiten Nederlandse artsen zich aan bij het internationaal gebezigde heartfailure. In de e-learning Hartfalen gaat auteur kaderhuisarts Max Rubens in op het ziektebeeld, diagnostiek, behandeling en samenwerking met de tweedelijn.

Lees het hele artikel omtrentE-learning: Hartfalen


Geplaatst op 11/04/2016 - 09:37  in: Luchtwegen

E-learning: Astmabehandeling in de huisartsenpraktijk anno 2016

[CME] In deze e-learning wordt het heterogene ziektebeeld astma besproken. U krijgt informatie over de diagnostische fase (anamnese, lichamelijk onderzoek, longfunctie, immunologische bepalingen), de behandelfase en ten slotte de monitoringsfase van astma bij volwassenen. Ook worden de wijzigingen in de nieuwe huisartsenrichtlijn weergegeven.

Lees het hele artikel omtrentE-learning: Astmabehandeling in de huisartsenpraktijk anno 2016


Geplaatst op 07/04/2016 - 12:31  in: Luchtwegen

E-learning: Astma onder de loep

[CME] In deze e-learning wordt de herziene NHG Standaard Astma(*1) besproken door Jan Rauws (kaderarts astma/COPD) en Hans in ’t Veen (longarts). Onder leiding van Inge Diepman gaan zij in gesprek over de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie van deze NHG Standaard. Door de nieuwe inzichten te vertalen naar hun dagelijks werk, krijgt u als deelnemer praktische tips voor uw aanpak van astmapatiënten in uw praktijk.

Lees het hele artikel omtrentE-learning: Astma onder de loep


Geplaatst op 30/03/2016 - 16:08  in: Urologie

E-learning: Urineweginfecties

Urineweginfecties komen vaak voor in de huisartsenpraktijk. Om de diagnose te kunnen stellen, is betrouwbare diagnostiek nodig. Om goed te kunnen behandelen is het van belang om risicogroepen te herkennen en te weten wat voor extra diagnostiek er bij hen nodig is en of er een andere behandeling geïndiceerd is. Kaderhuisarts Urogynaecologie Doreth Teunissen neemt de huisarts, aan de hand van casuïstiek, mee in de diagnostiek en behandeling van urineweginfecties.

Lees het hele artikel omtrentE-learning: Urineweginfecties


Geplaatst op 18/03/2016 - 10:38  in: E-learning

E-learning: Astma bij kinderen

[CME] Astma begint meestal tijdens de peutertijd, maar bij kinderen jonger dan 6 jaar kan de diagnose astma niet met zekerheid gesteld worden. In deze module wordt ingegaan op de diagnostiek van astmatische klachten bij deze jonge kinderen met behulp van de klinische astma predictie score, de CAPS (Clinical Asthma Prediction Score). Tevens leert u meer over de behandeling van astmatische klachten bij kinderen onder de 6 jaar.

Lees het hele artikel omtrentE-learning: Astma bij kinderen


Geplaatst op 18/03/2016 - 10:17  in: E-learning

E-learning: het obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS)

[CME] OSAS is een ernstig gezondheidsprobleem dat gerelateerd is aan een verhoogd risico op cardiovasculaire pathologie en type 2 diabetes. Bovendien bestaat er bij OSAS patiënten een groter risico op perioperatieve complicaties. Daarbij heeft de aandoening invloed op het cognitief functioneren van de patiënt en kan het de kwaliteit van leven verminderen. En niet geheel onbelangrijk, deze patiënten hebben ook nog een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid en verkeers- en bedrijfsongevallen. Redenen genoeg voor de huisarts om OSAS actief op te sporen en zo nodig te behandelen. In deze module leert u alles over de diagnose, behandeling en nazorg van OSAS.

Lees het hele artikel omtrentE-learning: het obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS)