E-learning

Mednet e-learning is een online nascholingsmodule, die u bijschoolt over een specifiek (huisartsgeneeskundig) onderwerp. De modules bestaan uit achtergrondinformatie, links naar relevante standaarden of richtlijnen en er is is veel ruimte voor casuïstiek. De modules zijn gratis te maken en geaccrediteerd door bureau Cluster 1. Na inschrijving met uw BIG-nummer en het voldoende maken van de toets, worden uw punten eens per maand bijgeschreven in GAIA. Mednet e-learning is primair bedoeld voor BIG-geregistreerden.


Geplaatst op 18/03/2016 - 10:01  in: E-learning

E-learning: Zorg rond het levenseinde: palliatieve sedatie

[CME] De laatste jaren sterven patiënten in toenemende mate met een vorm van palliatieve sedatie. In 2010 werd dit geschat op 12,5 procent van de overlijdens. Regelmatig is de huisarts hierbij betrokken. Waar moet de huisarts op letten bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van palliatieve sedatie? Wat zijn refractaire symptomen? Op die vragen geeft Sander de Hosson, longarts en specialist in palliatieve zorg, antwoord in de geaccrediteerde e-learning Palliatieve sedatie.

Lees het hele artikel omtrentE-learning: Zorg rond het levenseinde: palliatieve sedatie


Geplaatst op 17/03/2016 - 13:53  in: E-learning

E-learning: NSAID: goed idee?

[CME] NSAID’s veroorzaken jaarlijks meer dan duizend opnames in ziekenhuizen. Oorzaken: verkeerde doseringen, interacties met andere geneesmiddelen en gastrointestinale- en cardiovaculaire bijwerkingen. Een aanzienlijk deel van de recepten is uitgeschreven door huisartsen. In deze nascholing gaan we dieper in op het werkingsmechanisme, de mogelijke bijwerkingen en interacties van deze middelen om zo uiteindelijk te komen tot een duidelijk en bruikbaar advies voor de dagelijkse praktijk. Ook de nieuwe NHG-Standaard Pijn wordt behandeld.

Lees het hele artikel omtrentE-learning: NSAID: goed idee?


Geplaatst op 17/03/2016 - 11:51  in: E-learning

E-learning: Polyfarmacie bij ouderen

Huisartsen worden vanaf 1 juli 2015 door de IGZ gecontroleerd op naleving van de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij Ouderen. Huisartsen en apothekers moeten dit jaar 20 medicatiebeoordeling uitvoeren, volgend jaar 60 en 100 in 2017. Maar hoe gaat zo’n medicatiebeoordeling in z’n werk? Waar moet de huisarts op letten? Elvira Schouten, huisarts en kaderhuisarts Ouderengeneeskunde geeft hierop antwoord in de geaccrediteerde e-learning Polyfarmacie bij ouderen.

Lees het hele artikel omtrentE-learning: Polyfarmacie bij ouderen


Geplaatst op 17/03/2016 - 09:58  in: E-learning

E-learning: Dyspneu bij patiënten met een gevorderde maligniteit

[CME] Dyspneu is in de palliatieve fase van patiënten met een maligniteit in het algemeen en bij het longcarcinoom in het bijzonder een frequent optredend symptoom, dat de kwaliteit van het leven ernstig kan beïnvloeden. In deze e-learningsmodule leert u, aan de hand van uitgebreide casuïstiek, dyspneu op een holistische wijze behandelen. Daarbij is niet alleen aandacht voor medicamenteuze therapie, maar ook voor existentieel lijden, psychische problematiek en sociale factoren.

Lees het hele artikel omtrentE-learning: Dyspneu bij patiënten met een gevorderde maligniteit


Geplaatst op 02/12/2015 - 14:29  in: E-learning

Bientôt disponible: MedNet CME 'Allergie aux protéines de lait de vache'

[CME] Bientôt, la version francophone du MedNet CME pour Wallonie est disponible: Allergie aux protéines de lait de vache. Créé par Francoise Langens, ex-médecin généraliste et Jasmine Leus, pédiatre, spécialisée en allergologie, Gand et Louvain

Lees het hele artikel omtrentBientôt disponible: MedNet CME 'Allergie aux protéines de lait de vache'


Geplaatst op 02/12/2015 - 14:04  in: E-learning

Binnenkort beschikbaar: de Vlaamse versie van Mednet CME Koemelkallergie

[CME] Binnenkort is ook de Vlaamse versie beschikbaar van de Mednet CME: Koemelkallergie. Voor u als zorgverlener is het van groot belang koemelkallergie tijdig te herkennen en een adequate behandeling te starten. Deze Mednet CME behandelt de nieuwste inzichten in het bevorderen van tolerantie.

Lees het hele artikel omtrentBinnenkort beschikbaar: de Vlaamse versie van Mednet CME Koemelkallergie


Geplaatst op 04/11/2014 - 14:15  in: E-learning

Mednet CME: Acute hartdood in de familie

Erfelijke hart- en vaatziekten komen niet vaak voor in de huisartsenpraktijk, maar het is wél essentieel om deze al vroegtijdig op te sporen bij patiënten. De huisarts speelt daarbij, in eerste instantie, een belangrijke rol. Maar wanneer moet er gedacht worden aan een erfelijke ziekte? Wanneer moet de huisarts doorverwijzen? Op deze vragen krijgt u antwoord in de geaccrediteerde Mednet CME 'Acute hartdood in de familie: erfelijke hypertrofische cardiomyopathie', die nu beschikbaar is. De module is gratis te maken.

Lees het hele artikel omtrentMednet CME: Acute hartdood in de familie


Geplaatst op 23/09/2014 - 11:34  in: E-learning

Mednet CME: overgewicht bij kinderen

[CME] Als huisarts krijgt u steeds vaker te maken met kinderen en jongeren met overgewicht. Hoe kunt u deze kinderen het beste begeleiden? In deze online en geaccrediteerde module vindt u handvatten voor het bespreekbaar maken van overgewicht en krijgt u meer achtergrondinformatie over het al dan niet behandelen van deze kinderen.

Lees het hele artikel omtrentMednet CME: overgewicht bij kinderen