Gastro-enterologie


Geplaatst op 12/11/2018 - 16:51  in: Gastro-enterologie

Functionele en organische slokdarmaandoeningen vormen continuüm

De nieuwe ROME IV-classificatie richt zich op het gebruik van alle modaliteiten in het spectrum van organische en functionele slokdarmaandoeningen. Er is namelijk een grote overlap hiertussen. Prof. John Pandolfino (Chicago, Verenigde Staten) vertelde over deze aandoeningen in het algemeen, waarna prof. Vincenzo Stanghellini (Bologna, Italië) inging op functionele dyspepsie.

Lees het hele artikel omtrentFunctionele en organische slokdarmaandoeningen vormen continuüm


Geplaatst op 12/11/2018 - 16:51  in: Gastro-enterologie

Criteria voor transplantatie vanwege HCC in ontwikkeling

Levertransplantatie geldt volgens de Milaan-criteria als de eerstelijnsbehandeling voor patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC), die niet in aanmerking komen voor een resectie. In de afgelopen 20 jaar zijn diverse alternatieven voor de Milaan-criteria voorgesteld, maar uiteindelijk heeft geen enkele deze daadwerkelijk vervangen. Prof. Patrizia Burra (Padua, Italië) sprak over de indicaties voor levertransplantatie en het beleid voorafgaand en na deze interventie.

Lees het hele artikel omtrentCriteria voor transplantatie vanwege HCC in ontwikkeling


Geplaatst op 12/11/2018 - 16:50  in: Gastro-enterologie

Pancreascyste: wanneer negeren, wanneer reseceren en hoe te volgen?

De meeste pancreascysten zijn benigne. Een tijdige operatie kan levensreddend zijn voor patiënten met een (potentieel) maligne cyste. Er zijn verschillende richtlijnen voor de behandeling van mucineuze cysten verschenen, waarvan er enkele onlangs zijn herzien. Dr. Djuna Cahen (Erasmus MC, Rotterdam) gaf tijdens het UEG-congres een overzicht van de richtlijnen.

Lees het hele artikel omtrent Pancreascyste: wanneer negeren, wanneer reseceren en hoe te volgen?


Geplaatst op 12/11/2018 - 16:31  in: Gastro-enterologie

Uitkomsten SECURE-studie aanleiding tot herziening indicatie voor cholecystectomie

Bij een restrictief beleid voor ongecompliceerde, symptomatische galstenen, waarbij een stapsgewijze selectie voor cholecystectomie plaatsvindt, zijn ongeveer evenveel patiënten pijnvrij in vergelijking met de gebruikelijke zorg. Deze uitkomsten van de SECURE-studie tonen volgens A.H. van Dijk (Amsterdam UMC) en medeonderzoekers dat het huidige beleid bij patiënten met buikklachten en galstenen niet optimaal is en dat de indicatie voor cholecystectomie herzien moet worden.

Lees het hele artikel omtrentUitkomsten SECURE-studie aanleiding tot herziening indicatie voor cholecystectomie


Geplaatst op 12/11/2018 - 16:30  in: Gastro-enterologie

Weinig intervalkankers na negatieve FIT in eigen bevolkingsonderzoek

Gedurende de twee jaar na een negatieve fecale immunochemische test (FIT) ontstaat zelden een interval colorectaal carcinoom (CRC). De lage incidentie is niet afhankelijk van de afkapwaarde van de FIT-test. Dit ondersteunt de hoge sensitiviteit van FIT voor CRC, ook bij gebruik van een relatief hoge afkapwaarde. Deze resultaten zijn volgens Esther Toes-Zoutendijk (Erasmus MC, Rotterdam) en collega’s veelbelovend voor alle georganiseerde bevolkingsonderzoeken naar CRC waarbij hoge FIT-grenswaarden worden gehanteerd.

Lees het hele artikel omtrentWeinig intervalkankers na negatieve FIT in eigen bevolkingsonderzoek


Geplaatst op 12/11/2018 - 16:29  in: Gastro-enterologie

Obstipatie: Amerikaanse richtlijn biedt duidelijke handvaten voor beleid

In de onlangs herziene Amerikaanse richtlijn over chronische obstipatie staat een algoritme over de behandeling. Tijdens het UEG-congres gaf prof. Lin Chang (Los Angeles, Verenigde Staten) een samenvatting van de werkzaamheid van dieetgerelateerde en medicamenteuze behandelingen voor chronische obstipatie en het beleid in geval van bekkenbodemdyssynergie.

Lees het hele artikel omtrentObstipatie: Amerikaanse richtlijn biedt duidelijke handvaten voor beleid


Geplaatst op 12/11/2018 - 16:28  in: Gastro-enterologie

Relatie ‘Helicobacter’, intracellulaire stress en autofagie met het ontstaan van maagkanker

Recente resultaten van Michiel Mommersteeg (Erasmus MC, Rotterdam) en collega’s tonen dat Helicobacter pylori de autofagie-pathway opreguleert en daardoor in vitro en in vivo leidt tot een afgenomen stress in het endoplasmatisch reticulum (ER-stress). Verder laten de onderzoekers zien dat een genetische variant van het ATG16L1-gen die leidt tot een afgenomen ER-stress, vaker aanwezig is bij patiënten met precancereuze maaglaesies. Dat wijst erop dat stimulatie van autofagie en daardoor vermindering van ER-stress bijdraagt aan Helicobacter-geïnduceerde veranderingen van het maagepitheel.

Lees het hele artikel omtrentRelatie ‘Helicobacter’, intracellulaire stress en autofagie met het ontstaan van maagkanker


Geplaatst op 12/11/2018 - 16:27  in: Gastro-enterologie

Endoscopische galdrainage bij palliatie van cholangiocarcinoom

Symptomen als gevolg van een galwegobstructie, zoals icterus, pruritus en cholangitis, kunnen leiden tot uitsluiting van palliatieve chemotherapie. Daarom is er steeds meer aandacht voor het verlichten van galwegobstructie bij de palliatieve behandeling van cholangiocarcinoom, bijvoorbeeld door een adequate galdrainage. Dr. Jeanin van Hooft (Amsterdam UMC) benoemde de meest haalbare aanpak en de beschikbare endoscopische technieken.

Lees het hele artikel omtrentEndoscopische galdrainage bij palliatie van cholangiocarcinoom


Geplaatst op 12/11/2018 - 16:27  in: Gastro-enterologie

Kosteneffectiviteitsanalyse biedt duidelijkheid over surveillance van barrettoesofagus

Een recente vergelijkende analyse van dr. Amirhoushang Omidvari (Erasmus MC, Rotterdam) en anderen toonde dat een endoscopische behandeling van patiënten met een laaggradige dysplasie (LGD) van de slokdarm kosteneffectief is, maar alleen als deze patiënten herhaalde endoscopie ondergaan om LGD voorafgaand aan de behandeling te bevestigen. De optimale strategie voor patiënten met niet-dysplastische barrettoesofagus (NDBO) is surveillance met intervallen van drie jaar bij mannen en vijf jaar bij vrouwen.

Lees het hele artikel omtrentKosteneffectiviteitsanalyse biedt duidelijkheid over surveillance van barrettoesofagus


Geplaatst op 12/11/2018 - 16:26  in: Gastro-enterologie

Kinderen uit coeliakiegezinnen profiteren van vroege diagnose en behandeling

Vanwege een verhoogd risico op coeliakie wordt geadviseerd om kinderen met een eerstegraadsfamilielid met coeliakie te screenen op deze aandoening. In de literatuur is er echter weinig informatie over het voordeel van vroege diagnose en behandeling bij deze kinderen. Een analyse van de internationale prospectieve PreventCD-cohortstudie, gepresenteerd door C.R. Meijer (LUMC, Leiden), schept hier meer duidelijkheid in.

Lees het hele artikel omtrentKinderen uit coeliakiegezinnen profiteren van vroege diagnose en behandeling