Infectieziekten


Geplaatst op 13/11/2018 - 09:32  in: Infectieziekten

Vaker ziekenhuisopname hiv-positieve MSW en vrouwen

Hiv-positieve mannen die seks hebben met vrouwen (MSW) en hiv-positieve vrouwen worden vaker in het ziekenhuis opgenomen dan andere groepen hiv-positieve mensen. Deels zijn deze uitkomsten onafhankelijk van klinische factoren; meer onderzoek naar de redenen hiervan is dan ook noodzakelijk om vast te stellen of gerichte interventie nodig is.

Lees het hele artikel omtrentVaker ziekenhuisopname hiv-positieve MSW en vrouwen


Geplaatst op 13/11/2018 - 09:31  in: Infectieziekten

Behandeling met B/F/TAF veilig en effectief

Behandeling met B/F/TAF resulteerde na 96 weken in virologische suppressie bij 84,1% van de behandelingsnaïeve volwassenen zonder resistentie als gevolg van deze behandeling; in de per-protocolanalyse had 100% hiv-1 RNA < 50 kopieën/ml. Daarnaast bleek B/F/TAF veilig en werd het goed verdragen door patiënten met minder behandelingsgerelateerde bijwerkingen (AE’s) vergeleken met DTG+F/TAF.

Lees het hele artikel omtrentBehandeling met B/F/TAF veilig en effectief


Geplaatst op 13/11/2018 - 09:30  in: Infectieziekten

Aantal hiv-infecties Oost-Europa en Centraal-Azië blijft stijgen

Hoewel de noodklok vorig jaar reeds werd geluid over de stijgende aantallen hiv-infecties in Oost-Europa en Centraal-Azië, lijkt deze trend onstuitbaar. Waren er in 2016 in Rusland alleen al 103.438 nieuwe hiv-diagnoses, de officiële cijfers voor 2017 – die in november bekend worden – liggen nu al op hetzelfde niveau.

Lees het hele artikel omtrentAantal hiv-infecties Oost-Europa en Centraal-Azië blijft stijgen


Geplaatst op 13/11/2018 - 09:30  in: Infectieziekten

TDF/FTC-PrEP veilig

Een meta-analyse van 13 gerandomiseerde klinische PrEP-studies met meer dan 15.000 deelnemers heeft aangetoond dat er geen significant verschil is in risico op graad 3/4 klinische bijwerkingen (AE’s) of ernstige bijwerkingen (SAE’s) tussen tenofovirdisoproxilfumaraat (TDF)/emtricitabine (FTC) (of TDF) en controlegroepen. Ook wat betreft het risico op specifieke renale of botbijwerkingen was er geen significant verschil.

Lees het hele artikel omtrentTDF/FTC-PrEP veilig


Geplaatst op 13/11/2018 - 09:28  in: Infectieziekten

Multimorbiditeit sterke onafhankelijke voorspeller mortaliteit bij hiv

Multimorbiditeit blijkt een sterke onafhankelijke voorspeller te zijn voor mortaliteit bij volwassenen met hiv. Hoewel vrouwen in het algemeen en vrouwen met minder dan drie vormen van comorbiditeit in het bijzonder een lagere mortaliteit hadden dan mannen, was hun risico omgekeerd en verhoogd ten opzichte van mannen met drie of meer vormen van comorbiditeit.

Lees het hele artikel omtrentMultimorbiditeit sterke onafhankelijke voorspeller mortaliteit bij hiv


Geplaatst op 27/07/2018 - 14:44  in: Infectieziekten

Worden de hiv-targets voor 2020 wel gehaald?

Wereldwijd is het aantal hiv-infecties in de afgelopen 7 jaar met 18% gedaald. Waren het er in 2010 nog 2,2 miljoen, nu is dat 1,8 miljoen. Te weinig, aldus UNAIDS. “Zo worden de doelen voor 2020 – die onder meer streven naar minder dan 500.000 hiv-besmettingen – niet gehaald.”

Lees het hele artikel omtrentWorden de hiv-targets voor 2020 wel gehaald?


Geplaatst op 27/07/2018 - 14:43  in: Infectieziekten

ART-suppressie = geen hiv-infectie

‘Undetectable = untransmissable’; met de resultaten uit de PARTNER 2-studie wordt dit adagium (nogmaals) op robuuste wijze bevestigd. Effectieve suppressie van hiv brengt het risico op hiv-infectie onder serodiscordante (homoseksuele) stellen naar nul.

Lees het hele artikel omtrentART-suppressie = geen hiv-infectie


Geplaatst op 27/07/2018 - 14:41  in: Infectieziekten

Doravirine veelbelovende behandeloptie

Doravirine in combinatie met een NRTI biedt een hogere effectiviteit bij behandelingsnaïeve hiv-patiënten dan DRV+r met NRTI. Tevens ontwikkelde slechts 0,5% van de patiënten resistentie tegen enige studiemedicatie tot en met week 96. Doravirine werd goed verdragen en was over het algemeen veilig; vergeleken met DRV+r heeft het tevens een gunstig lipidenprofiel.

Lees het hele artikel omtrentDoravirine veelbelovende behandeloptie


Geplaatst op 27/07/2018 - 14:34  in: Infectieziekten

‘Kick & kill’-strategie nog niet succesvol

Hoewel de eerste gerandomiseerde klinische studie bij mensen bij wie een nieuwe strategie werd onderzocht om slapende hiv-reservoirs wakker te schudden en te vernietigen, niet heeft geleid tot spectaculaire resultaten, vormt het een goede aanzet tot verder onderzoek.

Lees het hele artikel omtrent‘Kick & kill’-strategie nog niet succesvol


Geplaatst op 27/07/2018 - 14:24  in: Infectieziekten

Switchen naar E/C/F/TAF verlaagt CVD-risico

Switchen van een op ABC gebaseerd regime naar E/C/F/TAF vermindert het risico op cardiovasculaire ziekte (CVD) significant volgens een gevalideerd model. In dit speciaal voor mensen met hiv ontwikkelde DAD-model (volledig) wordt rekening gehouden met het CVD-risico dat geassocieerd is met het gebruik van op ABC gebaseerde behandelregimes. Mogelijk biedt switchen voor deze specifieke populatie dan ook klinische voordelen.

Lees het hele artikel omtrentSwitchen naar E/C/F/TAF verlaagt CVD-risico