Infectieziekten


Geplaatst op 26/07/2018 - 15:52  in: Infectieziekten

Jonge vrouwen meest kwetsbaar

Dat de hiv-epidemie nog lang niet voorbij is, bewijzen de laatste cijfers van UNICEF. Elk uur worden wereldwijd ongeveer 30 adolescenten tussen de 15 en 19 jaar geïnfecteerd met hiv. Daarvan is twee derde vrouw. Dit maakt pijnlijk duidelijk hoe slecht het met de positie van meisjes en jonge vrouwen in sommige regio’s is gesteld.

Lees het hele artikel omtrentJonge vrouwen meest kwetsbaar


Geplaatst op 26/07/2018 - 15:51  in: Infectieziekten

Hoogrisicogedrag bij hiv+ MSM met hepatitis co-infectie

Het blijkt dat virale hepatitis B (HBV) en hepatitis C (HCV) markers zijn voor seksueel hoogrisicogedrag onder seropositieve MSM. Voor MSM met een hiv/HCV-co-infectie is er een duidelijke associatie met chemseks en gelijktijdige transmissie van syfilis ten tijde van de hiv-diagnose, maar dat geldt niet voor chlamydia of gonorroe.

Lees het hele artikel omtrentHoogrisicogedrag bij hiv+ MSM met hepatitis co-infectie


Geplaatst op 26/07/2018 - 15:49  in: Infectieziekten

Hulp voor Oost-Europa en Centraal-Azië hard nodig

Hoewel het aantal hiv-besmettingen in Nederland en de omringende landen al jaren daalt, vindt op nauwelijks een dag rijden van ons land precies het omgekeerde plaats. Sinds 2010 is het aantal hiv-infecties in Oost-Europa en Centraal-Azië met 30% gestegen en in sommige regio’s zelfs verdubbeld. Hoogste tijd om in te grijpen, aldus het Aidsfonds en de Elton John Aids Foundation. Zij riepen hiervoor gezamenlijk een noodfonds in het leven.

Lees het hele artikel omtrentHulp voor Oost-Europa en Centraal-Azië hard nodig


Geplaatst op 26/07/2018 - 15:47  in: Infectieziekten

Gerichte ondersteuning met digitale PrEP

‘Digitale’ PrEP – een pil voorzien van een sensor die na inname een signaal via een pleister naar een smartphone stuurt – biedt ongekende mogelijkheden voor zowel behandelaar als hiv-patiënt. Vrijwel real-time kan op afstand worden gezien of PrEP volgens schema is ingenomen waardoor zorgverleners gemakkelijker ondersteuning bij therapietrouw kunnen bieden.

Lees het hele artikel omtrentGerichte ondersteuning met digitale PrEP


Geplaatst op 26/07/2018 - 15:44  in: Infectieziekten

Gunstige invloed B/F/TAF op PROs

Het initiëren van of switchen naar B/F/TAF heeft een gunstige invloed op de patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROs) van patiënten in vergelijking met starten met of switchen naar DTG/ABC/3TC. De verschillen in PROs tussen beide regimes zijn al vanaf week 4 zichtbaar, waarbij de symptomen die tussen beide regimes significant verschilden doorgaans aanhielden tot en met week 48.

Lees het hele artikel omtrentGunstige invloed B/F/TAF op PROs


Geplaatst op 25/07/2018 - 16:03  in: Infectieziekten

Regelmatige controle op angst en depressie bij hiv-patiënten raadzaam

Een regelmatige beoordeling van de geestelijke gezondheid van hiv-patiënten leidt ertoe dat psychiatrische stoornissen zoals angst en depressie – veelvoorkomende bijkomende ziekten in deze populatie – eerder worden herkend. Met een dergelijke controle kan verdere achteruitgang op een effectieve manier worden voorkomen.

Lees het hele artikel omtrentRegelmatige controle op angst en depressie bij hiv-patiënten raadzaam


Geplaatst op 25/07/2018 - 16:01  in: Infectieziekten

Dolutegravir/rilpivirine behoudt op lange termijn virale suppressie

Uit de 100 weken-data van de SWORD-studies met betrekking tot het dolutegravir/rilpivirine-regime blijkt dat deze combinatie gedurende een langere periode effectiviteit behoudt. Tevens is duidelijk geworden dat de veiligheid van deze combinatie consistent is met wat reeds bekend is van deze twee middelen afzonderlijk.

Lees het hele artikel omtrentDolutegravir/rilpivirine behoudt op lange termijn virale suppressie


Geplaatst op 25/07/2018 - 15:59  in: Infectieziekten

Geen enkele hiv-infectie met on demand en dagelijkse PrEP

Zowel on demand als dagelijks gebruik van PrEP blijkt in de praktijk veilig en effectief, zo volgde uit de eerste resultaten van de ANRS PREVENIR-studie. Niemand uit de hoogrisico-onderzoekspopulatie is tijdens PrEP-gebruik geïnfecteerd geraakt. Deze uitkomsten zijn vooral interessant voor degenen die wel PrEP willen gebruiken, maar alleen als het nodig is. Tevens biedt dit mogelijkheden voor moeilijk bereikbare groepen.

Lees het hele artikel omtrentGeen enkele hiv-infectie met on demand en dagelijkse PrEP


Geplaatst op 25/07/2018 - 15:57  in: Infectieziekten

Hiv-vaccin steeds dichterbij

Al sinds de ontdekking van het hiv-virus wordt naarstig gezocht naar een vaccin dat hiv-infectie kan voorkomen. Inmiddels is met het vaccin Ad26.Mos.HIV een belangrijke stap in de goede richting gezet, nu blijkt dat een jaar na vaccinatie bij alle gezonde hiv-negatieve proefpersonen een robuuste hiv-antilichaamrespons werd behouden.

Lees het hele artikel omtrentHiv-vaccin steeds dichterbij


Geplaatst op 25/07/2018 - 15:54  in: Infectieziekten

AIDS 2018: niemand mag worden vergeten in de strijd tegen hiv/aids

Met een diversiteit aan (veelal kleurrijke) congresgangers ‘from all walks of life’ gaat AIDS 2018 waarschijnlijk de boeken in als een van de meest non-conformistische congressen ooit in Amsterdam gehouden. Bijna een week lang luisteren wetenschappers en artsen zij aan zij met voorvechters van rechten voor kwetsbare groepen, zoals (transgender) sekswerkers, LBGT-activisten en vele andere belangenbehartigers, naar de overweldigende hoeveelheid presentaties en voordrachten.

Lees het hele artikel omtrentAIDS 2018: niemand mag worden vergeten in de strijd tegen hiv/aids