Luchtwegen

In het dossier Luchtwegen vindt u alle relevante informatie over luchtwegaandoeningen. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen. Voor meer informatie en tips kunt u contact opnemen met redacteur Adri van Beelen: a.vanbeelen@bsl.nl.


Geplaatst op 30/05/2018 - 11:19  in: Luchtwegen

Belangrijke stap voorwaarts bij behandeling atopische dermatitis?

Het IL33-antilichaam ANB020 heeft in een kleinschalige fase IIa-studie bijzonder goede resultaten geboekt bij 12 patiënten met volwassen patiënten met matige tot ernstige atopische dermatitis.1 Als deze resultaten in grootschaliger studies herhaald kunnen worden, zou dat volgens de onderzoekers een belangrijke stap voorwaarts zijn bij de behandeling van deze aandoening.

Lees het hele artikel omtrentBelangrijke stap voorwaarts bij behandeling atopische dermatitis?


Geplaatst op 30/05/2018 - 11:17  in: Luchtwegen

Een veilige, kortdurende immunotherapie tegen graspollenallergie

Een recombinant hypoallergeen vaccin tegen graspollenallergie was in de hoogst geteste dosis klinisch effectief en veilig en werd goed verdragen.1 Deze subcutane immunotherapie heet BM32 en is de eerste van een nieuwe klasse van allergievaccins. Hij is inmiddels getest in drie fase II-studies bij in totaal ruim 250 patiënten.

Lees het hele artikel omtrentEen veilige, kortdurende immunotherapie tegen graspollenallergie


Geplaatst op 30/05/2018 - 11:14  in: Luchtwegen

Bestaat de 'atopic march' eigenlijk wel?

Het idee van de 'atopic march' is algemeen geaccepteerd en ook terug te vinden in de leerboeken. Dit paradigma houdt in dat een kind met atopische dermatitis op latere leeftijd een verhoogde kans heeft op luchtwegaandoeningen, met name astma en allergische rhino-conjuntivitis. In een gloedvol betoog noemde prof. dr. A. Custovic uit Londen de atopic march een obstakel voor genuanceerdere concepten.

Lees het hele artikel omtrentBestaat de 'atopic march' eigenlijk wel?


Geplaatst op 30/05/2018 - 11:11  in: Luchtwegen

Analyse uitgeademde lucht helpt diagnose en behandelkeuze astma

Met behulp van een hiërarchisch model voor de analyse van metingen van de eNose, kunnen kinderen worden geïdentificeerd die astma hebben.1 Ook kan het model persisterende astma van intermitterende astma onderscheiden. Daarmee kan het een praktisch instrument zijn bij de beslissing van de arts om een kind met astma wel of geen corticosteroïden voor te schrijven.

Lees het hele artikel omtrentAnalyse uitgeademde lucht helpt diagnose en behandelkeuze astma


Geplaatst op 30/05/2018 - 10:59  in: Luchtwegen

JAK1-remmer veelbelovend bij atopische dermatitis

De selectieve JAK1-remmer upadacitinib laat in een fase II-studie bij atopische dermatitis (AD) al op de tweede dag effecten zien op pruritus.1 Verbeteringen van de huid traden ook snel op: bij de eerste visite in de tweede week. De veiligheid en verdraagbaarheid van deze small molecule waren goed. Dit zijn redenen genoeg om fase III-studies op te zetten.

Lees het hele artikel omtrentJAK1-remmer veelbelovend bij atopische dermatitis


Geplaatst op 29/05/2018 - 09:11  in: Luchtwegen

rhC1-INH bij hereditair angio-oedeem op kinderleeftijd

De recombinante humane C1-esteraseremmer (rhC1-INH) ruconest is geregistreerd voor de acute behandeling van aanvallen van hereditair angio-oedeem (HAE) bij volwassenen en adolescenten. De resultaten van een studie bij kinderen laten zien dat deze behandeling ook bij hen veilig en effectief is, en goed wordt verdragen.1 Mogelijk kan hetzelfde doseringsschema worden gebruikt als bij volwassenen.

Lees het hele artikel omtrentrhC1-INH bij hereditair angio-oedeem op kinderleeftijd


Geplaatst op 29/05/2018 - 08:56  in: Luchtwegen

Nieuwe immunotherapie voor pinda-allergie

Nieuwe analyses van de PALISADE-trial van AR101 waarin ook de resultaten bij volwassenen zijn meegenomen, laten zien dat deze nieuwe orale biological in alle leeftijdsgroepen effectief is tegen pinda-allergie. AR101 is een immunomodulerende behandeling die de allergische reactie na ongewild contact met pindaproteïnen vermindert. 1

Lees het hele artikel omtrentNieuwe immunotherapie voor pinda-allergie


Geplaatst op 29/05/2018 - 08:49  in: Luchtwegen

Is een autologe huidtest zinvol bij urticaria?

Pro-con-debatten zijn een blijvend en populair onderdeel geworden van het jaarlijkse EAACI-congres. Op 28 mei werd even vriendschappelijk als scherp gedebatteerd over de vraag of een autologe huidtest wel of niet zinvol is bij urticaria. Ja, vond dr. C. Grattan (Norwich, Groot-Brittannië), die de 'autologous serum skin test' (ASST) als eerste beschreef.1 Niet in de dagelijkse klinische praktijk, meende daarentegen prof. dr. T. Zuberbier (Berlijn).

Lees het hele artikel omtrentIs een autologe huidtest zinvol bij urticaria?


Geplaatst op 28/05/2018 - 09:43  in: Luchtwegen

Pinda-allergie identificeren met epitoopbiomarkers

Een pinda-allergie kon bij 83% van de onderzochte kinderen op basis van alleen epitopen correct worden geïdentificeerd, zo bleek uit een studie die 27 mei als 'late-breaking abstract' werd gepresenteerd tijdens het EAACI-congres.1 Als deze resultaten herhaald kunnen worden, zouden artsen met deze assay de meeste gevallen van pinda-allergie bij kinderen kunnen vaststellen zonder nog een open-food challenge (OFC) nodig te hebben.

Lees het hele artikel omtrentPinda-allergie identificeren met epitoopbiomarkers


Geplaatst op 28/05/2018 - 09:40  in: Luchtwegen

Nieuwe immunotherapie veelbelovend bij koemelkallergie

Viaskin is een nieuwe technologie die wordt gebruikt bij pinda-allergie en waarvan een variant nu ook in ontwikkeling is voor koemelkallergie (CMPA). De behandeling bestaat uit een eenmaal daags aan te brengen pleister die allergenen bevat. In een fase I/II-trial met deelnemers van 2-17 jaar bleek dat een dosis van 300 µg het meest effectief was. Het effect was significant beter dan dat van placebo, terwijl de behandeling zeer goed werd verdragen en nauwelijks leidde tot uitval.1

Lees het hele artikel omtrentNieuwe immunotherapie veelbelovend bij koemelkallergie