Luchtwegen

In het dossier Luchtwegen vindt u alle relevante informatie over luchtwegaandoeningen. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen. Voor meer informatie en tips kunt u contact opnemen met redacteur Adri van Beelen: a.vanbeelen@bsl.nl.


Geplaatst op 04/09/2016 - 19:09  in: Luchtwegen

Borstvoeding beschermt baby's met genetische aanleg voor astma

Het geven van borstvoeding kan baby’s met een genetische aanleg voor astma beschermen tegen luchtwegproblemen. Dat blijkt uit onderzoek dat vandaag is gepresenteerd tijdens het jaarlijkse congres van de European Respiratory Society (ERS) in Londen.

Lees het hele artikel omtrentBorstvoeding beschermt baby's met genetische aanleg voor astma


Geplaatst op 04/07/2016 - 13:10  in: Luchtwegen

Prof. Wouters over optimale luchtwegverwijding: "EERSTE KLAP IS EEN RIJKSDAALDER WAARD"

COPD-patiënten met klachten van kortademigheid bij inspanning ondervinden vele beperkingen in hun dagelijks leven.¹ Volgens Prof. Dr. E.F.M. Wouters zijn luchtwegverwijders momenteel de hoeksteen van de behandeling van COPD. Duale luchtwegverwijding (LAMA/LABA) vermindert de klachten van de patiënt en verbetert de longfunctie.

Lees het hele artikel omtrentProf. Wouters over optimale luchtwegverwijding: "EERSTE KLAP IS EEN RIJKSDAALDER WAARD"


Geplaatst op 19/05/2016 - 16:05  in: Luchtwegen

OSAS maar niet dik

Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) komt veel voor zonder dat er sprake is van obesitas. Het is dan lastiger te behandelen want patiënten zijn minder geneigd om CPAP te accepteren. De oorzaak moet volgens de groep van Danny Eckert worden gezocht in een lage ontwaakdrempel. Patiënten met dit probleem zijn te herkennen met een door Eckert ontwikkelde klinische beslisregel. Patiënten met een lage ontwaakdrempel zouden onder meer kunnen baat kunnen hebben van niet spierverslappende sedativa.

Lees het hele artikel omtrentOSAS maar niet dik


Geplaatst op 19/05/2016 - 16:03  in: Luchtwegen

Minder sensibilisatie na vroege introductie van melk, ei en pinda in voeding

Een vroege introductie van koemelk, ei en pinda in de voeding beschermt tegen sensibilisatie voor deze potentieel allergenen op de leeftijd van 1 jaar. Deze resultaten van onderzoek binnen de Canadian Healthy Infant Longitudinal Development (CHILD) geboortecohortstudie, zijn door Maxwell Tran, onderzoekstudent bij McMaster University in Hamilton, Canada, gepresenteerd op het congres van de American Thoracic Society in San Francisco.

Lees het hele artikel omtrentMinder sensibilisatie na vroege introductie van melk, ei en pinda in voeding


Geplaatst op 19/05/2016 - 16:02  in: Luchtwegen

Doxycycline voorkomt geen exacerbaties bij COPD

Toevoegen van doxycycline aan de behandeling van een acute exacerbatie van COPD heeft geen invloed op de tijd tot een volgende exacerbatie. Dat is de teleurstellende uitkomst van de Nederlandse TEXACOLD trial, waarin een tiendaagse kuur met corticosteroïden werd aangevuld met een kuur doxycycline van zeven dagen. De resultaten werden afgelopen zondag op de ATS gepresenteerd door Patricia van Velzen, longarts in het AMC.

Lees het hele artikel omtrentDoxycycline voorkomt geen exacerbaties bij COPD


Geplaatst op 19/05/2016 - 16:01  in: Luchtwegen

Fluticason verhoogt risico longinfectie door niet-tuberculeuze mycobacterie

Patiënten met copd die fluticason als inhalatiecorticosteroïd gebruiken hebben meer dan twee keer vaker een longinfectie met een niet-tuberkuleuze mycobacterie (NTM). Het risico is sterk dosisafhankelijk. Dat komt uit populatieonderzoek van de Universiteit van Toronto, dat is gepresenteerd op het congres van de American Thoracic Society.

Lees het hele artikel omtrentFluticason verhoogt risico longinfectie door niet-tuberculeuze mycobacterie


Geplaatst op 19/05/2016 - 15:49  in: Luchtwegen

CSAS heeft veel slechtere prognose dan CSAS/OSAS

Patiënten met hartfalen en centrale slaapapneu (CSAS) hebben een veel hoger risico op spoedopnames en overlijden dan patiënten die zowel CSAS als obstructieve slaapapneu (OSAS) hebben. In de eerste drie maanden follow up van de French Cohort Study of Chronic Heart Failure Patients With Central Sleep Apnoea Eligible for Adaptive Servo-Ventilation (FACE)-studie bleek de kans op dit gecombineerde eindpunt voor patiënten met alleen CSAS driemaal zo hoog. Het maakt daarbij niet uit of patiënten Adaptive Servo Ventilation (AVS) krijgen of niet.

Lees het hele artikel omtrentCSAS heeft veel slechtere prognose dan CSAS/OSAS


Geplaatst op 18/05/2016 - 13:24  in: Luchtwegen

Opmars e–sigaret bij jeugd en onderzoekers

De smaakstoffen in e-sigaretten worden door de FDA beschouwd als ‘GRAS’: generally regonized as safe. Volgens Ilona Jaspers, UNC Chapel Hill, worden daarmee de basisprincipes van de toxicologie geschonden. Bij de beoordeling is uitgegaan van orale consumptie en niet van inhaleren. De vraag of het echt een goed idee is om de smaakstoffen van boter, kaneel, bananenpudding en cola dagelijks te inhaleren wint snel aan belangstelling.

Lees het hele artikel omtrentOpmars e–sigaret bij jeugd en onderzoekers


Geplaatst op 18/05/2016 - 13:20  in: Luchtwegen

Longrevalidatie thuis even effectief als poliklinische revalidatie

Een op afstand begeleidde longrevalidatie is voor patiënten met een stabiele vorm van copd op de korte termijn even effectief als een poliklinisch revalidatieprogramma. Dat blijkt uit een onderzoek van Anne Holland, fysiotherapeut aan de Alfred Health and La Trobe University in Melbourne, Australië, dat is gepresenteerd op het congres van de American Thoracic Society in San Francisco. Beide trainingprogramma's verliezen hun effect op de lange termijn.

Lees het hele artikel omtrentLongrevalidatie thuis even effectief als poliklinische revalidatie


Geplaatst op 18/05/2016 - 13:19  in: Luchtwegen

Motivational interviewing vemindert aantal ziekenhuisopnames copd-patiënt

Copd-patiënten die na een ziekenhuisopname vanwege exacerbatie begeleiding krijgen met motivational interviewing, hoeven beduidend minder vaak weer opgenomen te worden dan patiënten die reguliere zorg krijgen. Dat blijkt uit een gerandomiseerde studie die motivational interviewing en reguliere zorg vergelijkt. Het onderzoek is op het congres van de American Thoracic Society gepresenteerd door Roberto Benzo, arts en onderzoeker in Mayo Clinic in Rochester, Minnesota.

Lees het hele artikel omtrentMotivational interviewing vemindert aantal ziekenhuisopnames copd-patiënt