Luchtwegen

In het dossier Luchtwegen vindt u alle relevante informatie over luchtwegaandoeningen. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen. Voor meer informatie en tips kunt u contact opnemen met redacteur Adri van Beelen: a.vanbeelen@bsl.nl.


Geplaatst op 29/05/2018 - 09:11  in: Luchtwegen

rhC1-INH bij hereditair angio-oedeem op kinderleeftijd

De recombinante humane C1-esteraseremmer (rhC1-INH) ruconest is geregistreerd voor de acute behandeling van aanvallen van hereditair angio-oedeem (HAE) bij volwassenen en adolescenten. De resultaten van een studie bij kinderen laten zien dat deze behandeling ook bij hen veilig en effectief is, en goed wordt verdragen.1 Mogelijk kan hetzelfde doseringsschema worden gebruikt als bij volwassenen.

Lees het hele artikel omtrentrhC1-INH bij hereditair angio-oedeem op kinderleeftijd


Geplaatst op 29/05/2018 - 08:56  in: Luchtwegen

Nieuwe immunotherapie voor pinda-allergie

Nieuwe analyses van de PALISADE-trial van AR101 waarin ook de resultaten bij volwassenen zijn meegenomen, laten zien dat deze nieuwe orale biological in alle leeftijdsgroepen effectief is tegen pinda-allergie. AR101 is een immunomodulerende behandeling die de allergische reactie na ongewild contact met pindaproteïnen vermindert. 1

Lees het hele artikel omtrentNieuwe immunotherapie voor pinda-allergie


Geplaatst op 29/05/2018 - 08:49  in: Luchtwegen

Is een autologe huidtest zinvol bij urticaria?

Pro-con-debatten zijn een blijvend en populair onderdeel geworden van het jaarlijkse EAACI-congres. Op 28 mei werd even vriendschappelijk als scherp gedebatteerd over de vraag of een autologe huidtest wel of niet zinvol is bij urticaria. Ja, vond dr. C. Grattan (Norwich, Groot-Brittannië), die de 'autologous serum skin test' (ASST) als eerste beschreef.1 Niet in de dagelijkse klinische praktijk, meende daarentegen prof. dr. T. Zuberbier (Berlijn).

Lees het hele artikel omtrentIs een autologe huidtest zinvol bij urticaria?


Geplaatst op 28/05/2018 - 09:43  in: Luchtwegen

Pinda-allergie identificeren met epitoopbiomarkers

Een pinda-allergie kon bij 83% van de onderzochte kinderen op basis van alleen epitopen correct worden geïdentificeerd, zo bleek uit een studie die 27 mei als 'late-breaking abstract' werd gepresenteerd tijdens het EAACI-congres.1 Als deze resultaten herhaald kunnen worden, zouden artsen met deze assay de meeste gevallen van pinda-allergie bij kinderen kunnen vaststellen zonder nog een open-food challenge (OFC) nodig te hebben.

Lees het hele artikel omtrentPinda-allergie identificeren met epitoopbiomarkers


Geplaatst op 28/05/2018 - 09:40  in: Luchtwegen

Nieuwe immunotherapie veelbelovend bij koemelkallergie

Viaskin is een nieuwe technologie die wordt gebruikt bij pinda-allergie en waarvan een variant nu ook in ontwikkeling is voor koemelkallergie (CMPA). De behandeling bestaat uit een eenmaal daags aan te brengen pleister die allergenen bevat. In een fase I/II-trial met deelnemers van 2-17 jaar bleek dat een dosis van 300 µg het meest effectief was. Het effect was significant beter dan dat van placebo, terwijl de behandeling zeer goed werd verdragen en nauwelijks leidde tot uitval.1

Lees het hele artikel omtrentNieuwe immunotherapie veelbelovend bij koemelkallergie


Geplaatst op 28/05/2018 - 09:29  in: Luchtwegen

Biological effectief bij eosinofiele esofagitis

München – Dupilumab vermindert zowel de ernst als de omvang van de meeste histologische uitingen van allergische slokdarmontsteking ofwel actieve eosinofiele esofagitis (EoE). Dit is de belangrijkste bevinding van een gerondomiseerde placebogecontroleerde fase II-studie, waarin het effect van dupilumab werd gemeten met een nieuw histologische scoringssysteem (HSS).1 De resultaten bevestigen dat de HSS een betrouwbare manier is om de activiteit van EoE bij volwassenen te meten.

Lees het hele artikel omtrentBiological effectief bij eosinofiele esofagitis


Geplaatst op 28/05/2018 - 09:27  in: Luchtwegen

Het grote belang van bronchoscopie bij de diagnose ernstige astma

Bronchoscopie kan helpen een precieze diagnose te stellen bij een vermoeden van ernstig astma, en het helpen onderscheiden van moeilijk behandelbaar astma. Dit werd betoogd tijdens een plenaire sessie op 27 mei tijdens het EAACI-congres. Ook werd het belang van het fenotype van astma voor de behandelkeuze bij ernstige astma onderstreept. Nieuwe behandelingen mogen 'therapieresistente' patiënten hebben veranderd in 'responders', maar gebrek aan adherentie is een altijd loerend groot gevaar. Het devies is daarom: controleren en blijven controleren op adherentie.

Lees het hele artikel omtrentHet grote belang van bronchoscopie bij de diagnose ernstige astma


Geplaatst op 28/05/2018 - 09:24  in: Luchtwegen

Nieuwe SLIT-tablet bij allergie voor berkenpollen

Voor het eerst zijn de volledige resultaten van een fase III-trial van een nieuwe SLIT-tablet ter behandeling van allergie voor berkenpollen gepresenteerd. In vergelijking met placebo leidde de SLIT-tablet tot een 39,6% lagere totale gecombineerde score (TCS), het primaire eindpunt. Het effect strekte zich uit tot het gehele boompollenseizoen, inclusief het seizoen van de els en de hazelaar. Het resultaat werd het “sterkste effect van een allergeen-immuuntherapie tegen berkenpollen ooit” genoemd.

Lees het hele artikel omtrentNieuwe SLIT-tablet bij allergie voor berkenpollen


Geplaatst op 24/05/2018 - 10:31  in: Luchtwegen

Orale anticonceptiva verhogen risico op astma

SAN DIEGO - Volwassen premenopauzale vrouwen die orale anticonceptiva slikken hebben een verhoogd risico op astma. Dit blijkt uit een cross-sectioneel Amerikaans onderzoek onder ruim 6,5 miljoen vrouwen in de leeftijd van 20 tot 50 jaar. Deze gegevens werden gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Thoracic Society.

Lees het hele artikel omtrentOrale anticonceptiva verhogen risico op astma


Geplaatst op 24/05/2018 - 10:29  in: Luchtwegen

Gebruik van inhalatiecorticosteroïden: beter in de ochtend of in de avond?

SAN DIEGO — Tijdens het jaarlijkse congres van de American Thoracic Society hebben Koreaanse onderzoekers hun resultaten gepresenteerd van een meta-analyse die de toediening van inhalatiecorticosteroïden (ICS) in de ochtend vergeleek met die in de avond bij patiënten met astma. Avondgebruik lijkt een beter effect te hebben.

Lees het hele artikel omtrentGebruik van inhalatiecorticosteroïden: beter in de ochtend of in de avond?