Luchtwegen

In het dossier Luchtwegen vindt u alle relevante informatie over luchtwegaandoeningen. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen. Voor meer informatie en tips kunt u contact opnemen met redacteur Adri van Beelen: a.vanbeelen@bsl.nl.


Geplaatst op 24/05/2018 - 10:25  in: Luchtwegen

Behandeling van longkanker stadium IV bij oudere patiënten

SAN DIEGO – Veel van de oudere patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom stadium IV die in Medisch Centrum Leeuwarden werden behandeld, ontvingen ondersteunende behandeling en geen chemotherapie. Patiënten die wel chemotherapie kregen waren jonger, hadden minder comorbiditeit en betere overleving. Deze retrospectieve data suggereren dat er meer patiënten gebaat zouden kunnen zijn bij behandeling met chemotherapie.

Lees het hele artikel omtrentBehandeling van longkanker stadium IV bij oudere patiënten


Geplaatst op 24/05/2018 - 10:21  in: Luchtwegen

Relatie tussen astma, COPD en astma-COPD-overlag

SAN DIEGO - Een vergelijking tussen ACO-patiënten afkomstig uit een astma cohort en ACO-patiënten afkomstig uit een COPD cohort laat zien dat er significante verschillen bestaand tussen deze twee groepen. Dit geldt zowel voor een groot aantal klinische karakteristieken als voor genetische data.

Lees het hele artikel omtrentRelatie tussen astma, COPD en astma-COPD-overlag


Geplaatst op 24/05/2018 - 10:05  in: Luchtwegen

Effect van mepolizumab bij eosinofiele COPD

SAN DIEGO - Een meta-analyse van de METREX- en METREO-studie bevestigt de gunstige resultaten voor gebruik van mepolizumab bij ernstige COPD-patiënten die ondanks triple therapie toch regelmatig exacerbaties hebben. Het aantal exacerbaties neemt af en het duurt langer voor een exacerbatie optreedt. En hoe hoger de eosinofielwaarden in het bloed, des te beter het resultaat.

Lees het hele artikel omtrentEffect van mepolizumab bij eosinofiele COPD


Geplaatst op 23/05/2018 - 10:09  in: Luchtwegen

Ernstig astma in Oost-Afrika

SAN DIEGO - De prevalentie van ongecontroleerde en ernstig astma in Oost-Afrika is onbekend. De African Severe Asthma Program (ASAP) is een prospectieve cohort studie, opgezet door Afrikaanse onderzoekers uit Kenia, Oeganda en Ethiopië in samenwerking met de Universiteit van Groningen. Een tussentijdse rapportage van de bevindingen van dit onderzoek uit Oeganda werd gegeven op het jaarlijkse congres van de American Thoracic Society.

Lees het hele artikel omtrent Ernstig astma in Oost-Afrika


Geplaatst op 23/05/2018 - 09:51  in: Luchtwegen

Antibioticagebruik tijdens zwangerschap vergroot kans op astma bij kind

San Diego - Resultaten van een grote populatiestudie laten zien dat gebruik van antibiotica tijdens de zwanger geassocieerd is met het optreden van astma. Het risico neemt toe naarmate de moeder meerdere kuren heeft geslikt tijdens haar zwangerschap. Het lijkt niet uit te maken of het breed- of smalspectrum antibiotica zijn.

Lees het hele artikel omtrent Antibioticagebruik tijdens zwangerschap vergroot kans op astma bij kind


Geplaatst op 23/05/2018 - 09:49  in: Luchtwegen

Meer fouten bij gebruik van meerdere inhalatoren

SAN DIEGO - Het gebruik van één inhalator voor COPD-medicatie geeft minder kritische fouten, heeft de voorkeur van patiënten en kost minder tijd om goed onder de knie te krijgen. Dit zijn de resultaten van een studie die gebruik van meerdere inhalatoren vergeleek met het gebruik van één inhalator bij patiënten met matig tot ernstige COPD.

Lees het hele artikel omtrentMeer fouten bij gebruik van meerdere inhalatoren


Geplaatst op 23/05/2018 - 09:46  in: Luchtwegen

Endobronchiale klep verbetert longfunctie bij ernstig emfyseem

SAN DIEGO – Twaalf maanden na plaatsing van eenrichtingskleppen bij patiënten met ernstig longemfyseem zijn hun longfunctie, uithoudingsvermogen en kwaliteit van leven verbeterd. Dit zijn de resultaten van een multicenter randomized control trial (LIBERATE) die tijdens het jaarlijkse congres van de American Thoracic Society gepresenteerd werden en tevens in de American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine gepubliceerd.

Lees het hele artikel omtrentEndobronchiale klep verbetert longfunctie bij ernstig emfyseem


Geplaatst op 23/05/2018 - 09:36  in: Luchtwegen

Voorspelde versus geobserveerde mortaliteit bij IPF-trials met nintedanib

SAN DIEGO - In verschillende trials naar de behandeling van IPF met nintedanib blijken minder patiënten te overlijden dan op basis van GAP-stadiëring voorspeld was. De patiënten in de trials hadden een lagere mortaliteit dan patiënten die niet in de trials opgenomen waren. Op basis hiervan concluderen de onderzoekers dat behandeling met nintedanib de mortaliteit van IPF verlaagt.

Lees het hele artikel omtrentVoorspelde versus geobserveerde mortaliteit bij IPF-trials met nintedanib


Geplaatst op 22/05/2018 - 11:04  in: Luchtwegen

Gebruik van orale anticoagulantia verhoogt mortaliteit bij COPD-patiënten

San Diego - Het gebruik van orale anticoagulantia (OACs) is geassocieerd met een verhoogde mortaliteit. Dat blijkt uit retrospectief onderzoek onder een groot cohort van COPD-patiënten. Patiënten die vitamine K antagonisten (VKAs) of DOACs gebruikten hadden een grotere kans om te overlijden dan patiënten die geen OACs slikten.

Lees het hele artikel omtrentGebruik van orale anticoagulantia verhoogt mortaliteit bij COPD-patiënten


Geplaatst op 22/05/2018 - 11:01  in: Luchtwegen

Draagbare monitoring bij kinderen met astma

SAN DIEGO - Symptomen van astma bij kinderen fluctueren sterk en zijn niet altijd aanwezig tijdens het consult bij de arts. Een onderzoeksgroep van Medisch Spectrum Twente onderzocht of het mogelijk is om met behulp van draagbare technologie astmatische kinderen thuis te monitoren en op die manier relevante parameters voor betrouwbare klinische informatie te verkrijgen.

Lees het hele artikel omtrentDraagbare monitoring bij kinderen met astma