Luchtwegen

In het dossier Luchtwegen vindt u alle relevante informatie over luchtwegaandoeningen. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen. Voor meer informatie en tips kunt u contact opnemen met redacteur Adri van Beelen: a.vanbeelen@bsl.nl.


Geplaatst op 24/05/2017 - 10:44  in: Luchtwegen

Nieuw middel tegen IPF werkt tegen fibrose en inflammatie

PBI-4050, een nieuwe oraal geneesmiddel met anti-inflammatoire en anti-fibrotische activiteiten, heeft een gunstig veiligheidsprofiel en toont effectiviteit bij patiënten met idiopathische pulmonale fibrose (IPF). De effectiviteit van PBI-4050 alleen en in combinatie met nintedanib was volgens de onderzoekers veelbelovend, dit in tegenstelling tot de combinatie van PBI-4050 plus pirfenidon

Lees het hele artikel omtrentNieuw middel tegen IPF werkt tegen fibrose en inflammatie


Geplaatst op 24/05/2017 - 10:39  in: Luchtwegen

Online longrevalidatie versus persoonlijke begeleiding

Uit onderzoek bij 90 patiënten met matige COPD blijkt dat online longrevalidatie even goed werkt als een revalidatieprogramma met persoonlijke begeleiding. Beide groepen lieten na een programma van zes weken dezelfde verbetering in de zes minuten wandeltest (6MWD) zien. “Deze studie stelt het paradigma dat longrevalidatie alleen goed werkt met een persoonlijke begeleiding ter discussie”, aldus dr. Tim Wilkinson van de Southampton Universiteit.

Lees het hele artikel omtrentOnline longrevalidatie versus persoonlijke begeleiding


Geplaatst op 24/05/2017 - 10:36  in: Luchtwegen

Patiënten met longkanker plegen het vaakste zelfmoord

Patiënten met longkanker blijken het grootste risico op zelfmoord te hebben in vergelijking met patiënten met de meest voorkomende kankersoorten, zoals prostaat-, borst- en colorectale kanker. Dat is gevonden in een analyse van de gegevens van ruim 3,5 miljoen patiënten in de ‘Surveillance, Epidemiology, and End Results’ (SEER) database. Gedurende een periode van veertig jaar pleegden 6.661 kankerpatiënten zelfmoord.

Lees het hele artikel omtrentPatiënten met longkanker plegen het vaakste zelfmoord


Geplaatst op 24/05/2017 - 10:31  in: Luchtwegen

Vijf klinische fenotypes geïdentificeerd bij kinderen met astma

Clusteranalyse op basis van klinische parameters bij 271 kinderen met astma laat zien dat er vijf stabiele clusters te onderscheiden zijn. De clusters hebben duidelijke fenotypische karakteristieken. Deze resultaten van het Europese U-BIOPRED cohort leiden tot een betere persoonlijke behandeling van astma bij kinderen en genereren kennis over mogelijke ontstaansmechanismen.

Lees het hele artikel omtrentVijf klinische fenotypes geïdentificeerd bij kinderen met astma


Geplaatst op 24/05/2017 - 10:28  in: Luchtwegen

Groter risico op infarct na COPD-exacerbatie

Patiënten met manifeste hart- en vaatziekten of een risico daarop hebben vier maal zo vaak binnen 30 dagen na een acute COPD-exacerbatie een hart- of herseninfarct. Gedurende de periode tussen een maand en een jaar na de exacerbatie waren die risico’s bijna verdubbeld. Daarna was het risico niet langer significant verschillend. Deze resultaten zijn afkomstig van de SUMMIT-studie.

Lees het hele artikel omtrentGroter risico op infarct na COPD-exacerbatie


Geplaatst op 23/05/2017 - 10:56  in: Luchtwegen

Nationaal actieplan voor COPD gelanceerd

Het Amerikaanse National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) heeft samen met een groot aantal partners het eerste nationale actieplan voor COPD opgesteld. Dit plan bevat een gedetailleerde, patiënt-georiënteerde routekaart om de ziektelast veroorzaakt door COPD te verminderen. NHLBI-directeur James Kiley presenteerde het plan tijdens de internationale conferentie van de ATS in Washington. “We hebben het speelveld, de spelregels, de spelers en de scheidsrechters. Het spel kan nu beginnen!”

Lees het hele artikel omtrentNationaal actieplan voor COPD gelanceerd


Geplaatst op 23/05/2017 - 10:54  in: Luchtwegen

Slaapapneu verhoogt risico op atriumfibrilleren

Uit een grote Canadese cohortstudie onder mensen met mogelijk obstructieve slaapapneu blijkt een lage zuurstofsaturatie tijdens de slaap een sterke onafhankelijke voorspeller te zijn voor een ziekenhuisopname vanwege atriumfibrilleren. Deze bevinding ondersteunt een mogelijk causaal verband tussen obstructieve slaapapneu, nachtelijke hypoxie en de ontwikkeling van atriumfibrilleren. Verschillende biologische mechanismen kunnen hieraan ten grondslag liggen, zoals oxidatieve stress, verhoogde sympathische activiteit, metabolische afwijkingen en endotheeldisfunctie.

Lees het hele artikel omtrentSlaapapneu verhoogt risico op atriumfibrilleren


Geplaatst op 23/05/2017 - 10:52  in: Luchtwegen

Benralizumab verlaagt steroïdgebruik bij ernstig astma

Bij patiënten met ernstig ongecontroleerde astma blijkt toediening van benralizumab, een monoklonaal antilichaam gericht tegen IL-5, het gebruik van orale corticosteroïden sterk te verminderen. Ook neemt het optreden van exacerbaties met meer dan de helft af. Deze resultaten zijn afkomstig van de gerandomiseerde fase III ZONDA-trial naar de effectiviteit en veiligheid van benralizumab.

Lees het hele artikel omtrentBenralizumab verlaagt steroïdgebruik bij ernstig astma


Geplaatst op 23/05/2017 - 10:50  in: Luchtwegen

Anti-IL-5 getest voor een zeldzaam ziektebeeld

Mepolizumab is in Europa goedgekeurd voor de behandeling van ernstig refractair eosinofiel astma. Tijdens de ATS en een paar dagen eerder in de NEJM verschenen de uitkomsten bij een zeldzaam ziektebeeld: eosinofiele granulomatose met polyangiitis (EGPA), tot kort geleden het Churg-Strauss syndroom genoemd.

Lees het hele artikel omtrentAnti-IL-5 getest voor een zeldzaam ziektebeeld


Geplaatst op 23/05/2017 - 10:45  in: Luchtwegen

Gestandaardiseerde checklist nodig voor elke inhalator

Fouten bij het gebruik van inhalatoren komen veel voor. Dit heeft invloed op de effecten van de behandeling. Uit een systematische review van de literatuur blijkt dat de percentages van foutief gebruik van inhalatoren sterk variëren. Daarom pleiten de onderzoekers, waaronder prof. dr. Job van der Palen van de Universiteit Twente, voor de ontwikkeling van een gestandaardiseerde checklist. “Dit zal onze kennis over foutief gebruik van inhalatoren en de gevolgen daarvan voor de behandeling sterk verbeteren.”

Lees het hele artikel omtrentGestandaardiseerde checklist nodig voor elke inhalator