Oncologie

In het dossier Oncologie vindt u alle relevante informatie over oncologie. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen. Voor meer informatie en tips kunt u contact opnemen met redacteur Jenneke van de Streek: j.vandestreek@bsl.nl.


Geplaatst op 12/11/2018 - 14:48  in: Oncologie

Neoadjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom met mismatch repair deficiencies

In een fase II-studie met patiënten met vroeg-stadium coloncarcinoom met mismatch repair deficiencies ging een preoperatieve behandeling met nivolumab plus ipilimumab gepaard met major pathological responses bij 100% van de 14 deelnemers. Dat rapporteerden Nederlandse onderzoekers tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Lees het hele artikel omtrentNeoadjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom met mismatch repair deficiencies


Geplaatst op 12/11/2018 - 14:47  in: Oncologie

Duurzaam effect atezolizumab plus bevacizumab bij hepatocellulair carcinoom

Een fase Ib-studie met de combinatie van atezolizumab en bevacizumab als eerstelijnsbehandeling voor gevorderd hepatocellulair carcinoom toonde een beloftevolle en relatief duurzame activiteit. Dat rapporteerden onderzoekers tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Lees het hele artikel omtrentDuurzaam effect atezolizumab plus bevacizumab bij hepatocellulair carcinoom


Geplaatst op 12/11/2018 - 14:44  in: Oncologie

Chemo-immunotherapie verbetert overleving bij niet-plaveiselcel NSCLC

Eerstelijnsbehandeling van patiënten met stadium IV niet-plaveiselcel NSCLC met de combinatie van atezolizumab, carboplatine en nab-paclitaxel ging gepaard met een verbeterde progressievrije en totale overleving ten opzichte van alleen chemotherapie. Dat blijkt uit de resultaten van de IMpower 130-studie, gepresenteerd tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Lees het hele artikel omtrentChemo-immunotherapie verbetert overleving bij niet-plaveiselcel NSCLC


Geplaatst op 12/11/2018 - 14:31  in: Oncologie

Radiotherapie zinvol bij prostaatkanker met laag-volume metastasen

Nieuwe resultaten van de multiarm STAMPEDE-trial suggereren dat voor patiënten met gemetastaseerd prostaatkanker het toevoegen van radiotherapie aan standaard systemische behandeling voordelig kan zijn voor de subgroep met laag-volume metastasen. Bij patiënten met meer uitgebreide metastasen werd geen voordeel gezien, toonde een geplande analyse van de studie.

Lees het hele artikel omtrentRadiotherapie zinvol bij prostaatkanker met laag-volume metastasen


Geplaatst op 12/11/2018 - 14:29  in: Oncologie

Avelumab plus axitinib verbetert progressievrije overleving bij niercelcarcinoom

De JAVELIN Renal 101-studie toont dat het combineren van immuuntherapie met een tyrosinekinaseremmer (TKI) als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met gevorderd niercelcarcinoom gepaard gaat met voordeel ten opzichte van alleen een TKI. De behandeling vormt een potentiële nieuwe optie in deze setting, stelden onderzoekers tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Lees het hele artikel omtrentAvelumab plus axitinib verbetert progressievrije overleving bij niercelcarcinoom


Geplaatst op 12/11/2018 - 14:24  in: Oncologie

Resistentiemechanismen na eerstelijns osimertinib in kaart gebracht

NSCLC-patiënten die resistentie ontwikkelden tegen behandeling met osimertinib, blijken relatief vaak MET-amplificaties en secundaire EGFR-mutaties te hebben. Dat toont onderzoek van deelnemers aan de FLAURA-studie met behulp van liquid biopsies en next generation sequencing.

Lees het hele artikel omtrentResistentiemechanismen na eerstelijns osimertinib in kaart gebracht


Geplaatst op 12/11/2018 - 14:22  in: Oncologie

Pembrolizumab beloftevol bij niet-spierinvasief blaascarcinoom

Interimresultaten van de fase II KEYNOTE 057-studie, waarin patiënten met niet-spierinvasief blaascarcinoom dat niet goed respondeert op behandeling met Bacillus Calmette-Guérin (BCG) worden behandeld met pembrolizumab, tonen een veelbelovende response rate. Bij 39% van de patiënten was sprake van een complete respons, vertelden onderzoekers tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Lees het hele artikel omtrentPembrolizumab beloftevol bij niet-spierinvasief blaascarcinoom


Geplaatst op 12/11/2018 - 14:21  in: Oncologie

(Neo)adjuvant erlotinib plus cisplatine verbetert uitkomsten bij stadium III NSCLC

Bij patiënten met stadium IIIA-N2 NSCLC met een EGFR-mutatie gaat (neo)adjuvante behandeling met erlotinib gepaard met een verbeterde progressievrije overleving ten opzichte van (neo)adjuvant gemcitabine plus cisplatine. Dat rapporteerden Chinese onderzoekers tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Lees het hele artikel omtrent(Neo)adjuvant erlotinib plus cisplatine verbetert uitkomsten bij stadium III NSCLC


Geplaatst op 12/11/2018 - 14:13  in: Oncologie

PI3K-remmer alpelisib verbetert progressievrije overleving bij patiënten met borstkanker

Bij vrouwen met hormoongevoelig, HER2-negatief, gevorderd mammacarcinoom en PIK3CA-mutaties leidt het toevoegen van de PI3K-remmer alpelisib aan hormoontherapie tot een bijna twee keer langere progressievrije overleving. Dat blijkt uit de resultaten van de SOLAR-1-studie, gepresenteerd tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Lees het hele artikel omtrentPI3K-remmer alpelisib verbetert progressievrije overleving bij patiënten met borstkanker


Geplaatst op 12/11/2018 - 14:12  in: Oncologie

Toevoegen atezolizumab verbetert overleving bij tripelnegatief mammacarcinoom

Het toevoegen van de checkpointremmer atezolizumab aan standaardchemotherapie met (nab-)paclitaxel verbetert de progressievrije en totale overleving bij vrouwen met tripelnegatief mammacarcinoom. Het voordeel is het meest uitgesproken bij vrouwen met een PD-L1-expressie van 1% of meer, rapporteerden onderzoekers van de IMpassion 130-studie tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Lees het hele artikel omtrentToevoegen atezolizumab verbetert overleving bij tripelnegatief mammacarcinoom