Oncologie

In het dossier Oncologie vindt u alle relevante informatie over oncologie. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen. Voor meer informatie en tips kunt u contact opnemen met redacteur Jenneke van de Streek: j.vandestreek@bsl.nl.


Geplaatst op 12/11/2018 - 14:10  in: Oncologie

CDK4/6-remmer gepaard met numeriek langere overleving

Bij vrouwen met gevorderd, hormoongevoelig, HER2-negatief mammacarcinoom die faalden op een eerdere behandeling met hormoontherapie, verlengt toevoegen van de CDK4/6-remmer palbociclib aan fulvestrant de overleving met ongeveer een half jaar. Dat is echter niet voldoende voor een significant verbeterde overleving van deelneemsters aan de PALOMA-3-studie, vertelden onderzoekers tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Lees het hele artikel omtrentCDK4/6-remmer gepaard met numeriek langere overleving


Geplaatst op 12/11/2018 - 14:08  in: Oncologie

Beweging mogelijk voordelig voor patiënten met gevorderd longcarcinoom

Twee studies gepresenteerd tijdens het ESMO 2018 Congress in München tonen het belang van het krijgen van voldoende beweging voor patiënten met gevorderd of gemetastaseerd longcarcinoom. Een van de studies liet zien dat bij regelmatige beweging de symptoomscores tijdens behandeling met chemotherapie ongeveer 10% beter waren.

Lees het hele artikel omtrentBeweging mogelijk voordelig voor patiënten met gevorderd longcarcinoom


Geplaatst op 12/11/2018 - 14:05  in: Oncologie

Moleculair profiel differentieert patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom

Een post-hocanalyse van deelnemers aan de IMmotion 151-studie, met eerstelijns atezolizumab plus bevacizumab versus sunitinib bij gemetastaseerd niercelcarcinoom, toont dat genexpressieprofielen geassocieerd met inflammatie of met angiogenese het effect voorspellen van behandeling met immuuntherapie of angiogeneseremmers. Dat rapporteerden onderzoekers tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Lees het hele artikel omtrentMoleculair profiel differentieert patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom


Geplaatst op 27/09/2018 - 12:06  in: Oncologie

Entinostat + pembrolizumab bij gevorderde NSCLC

Entinostat (ENT) in combinatie met pembrolizumab (PEMBRO) heeft in een fase II-studie antitumoractiviteit laten zien met een acceptabele veiligheid bij patiënten met NSCLC die progressie hebben vertoond op eerdere PD-(L)1-remmers. Nog niet afgeronde analyses wijzen mogelijk de weg naar effectieve patiëntselectie.

Lees het hele artikel omtrentEntinostat + pembrolizumab bij gevorderde NSCLC


Geplaatst op 27/09/2018 - 11:09  in: Oncologie

Managen van de voedingsstatus van groot belang bij NSCLC

Gewichtsverlies is een veelvoorkomend verschijnsel bij longkankerpatiënten, zeker als ze radicale radiotherapie ontvangen, en heeft een negatieve impact op klinische en patiëntgerelateerde uitkomsten. Intensieve, op de individuele patiënt gerichte counseling over voeding is het meest effectief, aldus dr. R. White uit Londen.

Lees het hele artikel omtrentManagen van de voedingsstatus van groot belang bij NSCLC


Geplaatst op 27/09/2018 - 11:08  in: Oncologie

Brigatinib versus crizotinib bij gevorderde ALK+ NSCLC

Bij patiënten met ALK-positieve NSCLC die nog niet eerder een ALK-remmer hadden gekregen, was de progressievrije overleving (PFS) significant langer bij gebruik van brigatinib dan van crizotinib. Dit blijkt uit de eerste interimanalyse van de open-label fase III-studie ALTA-1L.

Lees het hele artikel omtrentBrigatinib versus crizotinib bij gevorderde ALK+ NSCLC


Geplaatst op 27/09/2018 - 11:05  in: Oncologie

Overleving NSCLC bij vrouwen aanzienlijk gunstiger

Resultaten van een prospectieve studie laten zien dat de totale overleving (OS) aanzienlijk gunstiger is bij vrouwen die worden gediagnosticeerd met NSCLC dan bij mannen, ongeacht de analysemethode of het model dat wordt gebruikt, en ook ongeacht roken in de geschiedenis of enige andere factor.

Lees het hele artikel omtrentOverleving NSCLC bij vrouwen aanzienlijk gunstiger


Geplaatst op 27/09/2018 - 11:04  in: Oncologie

Screening verlaagt mortaliteit longkanker na 10 jaar met een kwart

Resultaten van de Nederlands/Belgische NELSON-trial laten zien dat CT-screening bij asymptomatische mannen met een hoog risico op longkanker de kans op overlijden door longkanker na 10 jaar met 26% verlaagt. Bij vrouwen is het effect mogelijk nog groter.

Lees het hele artikel omtrentScreening verlaagt mortaliteit longkanker na 10 jaar met een kwart


Geplaatst op 26/09/2018 - 12:05  in: Oncologie

Sociale isolatie verhoogt psychische nood NSCLC-patiënten

Vrouwelijke NSCLC-patiënten en patiënten jonger dan 65 jaar hebben een verhoogde kans op matige tot ernstige angst en depressie. Ook het ervaren van gebrek aan sociale steun kan de kans verhogen op het ontwikkelen van psychische nood, vooral in de vorm van een subklinische of klinische depressie.

Lees het hele artikel omtrentSociale isolatie verhoogt psychische nood NSCLC-patiënten


Geplaatst op 26/09/2018 - 12:04  in: Oncologie

Geen toegevoegde waarde nintedanib bij niet-reseceerbaar MPM

De toevoeging van nintedanib aan standaard pemetrexed/cisplatine heeft in de fase III-trial LUME-Meso geen enkel effect laten zien op progressievrije overleving (PFS) en op totale overleving (OS) van patiënten met niet-reseceerbaar, epithelioïd maligne pleuraal mesothelioom (MPM).

Lees het hele artikel omtrentGeen toegevoegde waarde nintedanib bij niet-reseceerbaar MPM