Oncologie

In het dossier Oncologie vindt u alle relevante informatie over oncologie. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen. Voor meer informatie en tips kunt u contact opnemen met redacteur Jenneke van de Streek: j.vandestreek@bsl.nl.


Geplaatst op 26/09/2018 - 12:02  in: Oncologie

Uitgebreide genetische profilering kan behandeling van solide tumoren sturen

Uitgebreide genetische profilering (‘comprehensive genetic profiling’, CGP) is in een recent onderzoek een bruikbaar instrument gebleken om de behandeling van solide tumoren te sturen. CGP kan met name helpen bij het identificeren van de juiste ‘targeted’ therapie en bij het includeren van patiënten in klinische trials.

Lees het hele artikel omtrentUitgebreide genetische profilering kan behandeling van solide tumoren sturen


Geplaatst op 26/09/2018 - 12:01  in: Oncologie

Atezolizumab verbetert uitkomsten bij SCLC

De toevoeging van atezolizumab aan standaard carboplatine en etoposide verbeterde de totale overleving (OS) en de progressievrije overleving (PFS) bij patiënten met ‘extensive-stage’ SCLC (ES-SCLC). Dit blijkt uit de resultaten van de wereldwijde fase I/III-trial IMpower133.

Lees het hele artikel omtrentAtezolizumab verbetert uitkomsten bij SCLC


Geplaatst op 26/09/2018 - 12:00  in: Oncologie

Durvalumab verbetert totale overleving bij NSCLC stadium III

In een geüpdatet analyse van de PACIFIC-studie laat de PD-L1-remmer durvalumab significante en klinisch betekenisvolle verbetering zien in het tweede primaire eindpunt, namelijk totale overleving (OS) bij patiënten met niet-reseceerbare NSCLC in stadium III. De langere overleving werd in alle vooraf gespecificeerde subgroepen gezien.

Lees het hele artikel omtrentDurvalumab verbetert totale overleving bij NSCLC stadium III


Geplaatst op 25/09/2018 - 11:11  in: Oncologie

Fijnstof belangrijke oorzaak longkanker bij niet-rokende vrouwen

Bij vrouwelijke patiënten met longkanker die nooit hebben gerookt, is de blootstelling aan luchtvervuiling buitenshuis significant hoger dan bij vrouwen met longkanker met roken in de voorgeschiedenis.

Lees het hele artikel omtrentFijnstof belangrijke oorzaak longkanker bij niet-rokende vrouwen


Geplaatst op 25/09/2018 - 11:08  in: Oncologie

Screenen op resistentie voor checkpointremmers

Het is haalbaar gebleken om met een geautomatiseerd systeem dat gegevens over circulerende tumorcellen (CTC’s) verwerkt, de expressie van PD-L1 en MHC I bij NSCLC-patiënten te bepalen en te monitoren. De onderzoekers willen deze techniek verder ontwikkelen tot een klinische laboratoriumtest om te screenen op resistentie voor checkpointremmers.

Lees het hele artikel omtrentScreenen op resistentie voor checkpointremmers


Geplaatst op 25/09/2018 - 11:06  in: Oncologie

Atezolizumab verhoogt progressievrije overleving bij NSCLC

De fase III-trial IMpower132 heeft zijn coprimaire eindpunt van progressievrije overleving gehaald. Interimresultaten laten zien dat de toevoeging van atezolizumab aan chemotherapie het risico van achteruitgang van de ziekte of overlijden verlaagt in vergelijking met chemotherapie alleen als eerstelijnsbehandeling van NSCLC.

Lees het hele artikel omtrentAtezolizumab verhoogt progressievrije overleving bij NSCLC


Geplaatst op 25/09/2018 - 11:04  in: Oncologie

Bemoedigende resultaten poziotinib bij subgroep NSCLC-patiënten

In een zwaar voorbehandelde populatie van NSCLC-patiënten met inserties of mutaties in exon 20 van EGFR of HER2, laat poziotinib bemoedigende antitumoractiviteit zien bij zowel patiënten die tyrosinekinaseremmer (TKI)-naïef zijn als patiënten die TKI-refractair zijn. De toxiciteit wordt aanvaardbaar genoemd.

Lees het hele artikel omtrentBemoedigende resultaten poziotinib bij subgroep NSCLC-patiënten


Geplaatst op 25/09/2018 - 10:53  in: Oncologie

Veelbelovende resultaten entrectinib bij ROS1 + NSCLC

Entrectinib (RXDX-101) had een objectieve response rate (ORR) van 77,4% bij 53 patiënten met plaatselijk gevorderd of gemetastaseerd ROS1-positieve NSCLC in een geïntegreerde analyse van 3 trials: de fase II-trial STARTRK-2, de fase I-trial STARTRK-1 en de fase I-trial ALKA.

Lees het hele artikel omtrentVeelbelovende resultaten entrectinib bij ROS1 + NSCLC


Geplaatst op 15/02/2018 - 11:44  in: Mednet Topartsen

Aanmelding 25e Prix Galien van start

De aanmeldingsprocedure voor de Prix Galien is gestart. Tot 13 april kunnen geneesmiddelen en toponderzoekers als kandidaat worden aangemeld voor de Prix Galien Pharmaceutical Award en de Prix Galien Research Award. De nieuwe Prix Galien MedTech Award beloont aantoonbaar waardevolle innovaties in de zorg voor patiënt, mantelzorger en/of zorgverlener en beoogt deze te bekrachtigen.

Lees het hele artikel omtrentAanmelding 25e Prix Galien van start