Oncologie

In het dossier Oncologie vindt u alle relevante informatie over oncologie. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen. Voor meer informatie en tips kunt u contact opnemen met redacteur Jenneke van de Streek: j.vandestreek@bsl.nl.


Geplaatst op 15/04/2015 - 14:28  in: Oncologie

Groeiend aandeel huisartsenzorg bij nazorg kanker

Patiënten met kanker vormen een relatief kleine groep patiënten in de huisartsenpraktijk die een hoge zorgvraag genereert, die tot vele jaren na het stellen van de diagnose kanker blijft bestaan. Gedurende de periode tot twee jaar na de diagnose is de zorgvraag voor een klein deel kankergerelateerd.

Lees het hele artikel omtrentGroeiend aandeel huisartsenzorg bij nazorg kanker


Geplaatst op 25/03/2015 - 10:50  in: Oncologie

Metastasering naar het peritoneum en de exacte cijfers

Metastasering van carcinomen in de buik naar het buikvlies komt relatief vaak voor en zorgt voor een slechte prognose. Chirurg Irene Thomassen deed hier promotieonderzoek naar en kwam tot exactere cijfers dan tot nu toe bekend.

Lees het hele artikel omtrentMetastasering naar het peritoneum en de exacte cijfers


Geplaatst op 23/03/2015 - 13:00  in: Urologie

Recidief prostaatkanker eerder te herkennen

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein kan met behulp van een nieuwe methode via de PET-scan terugkerende prostaatkanker eerder herkennen. Het ziekenhuis gaat als eerste in Nederland met deze techniek aan de slag.

Lees het hele artikel omtrentRecidief prostaatkanker eerder te herkennen


Geplaatst op 03/03/2015 - 16:01  in: Mijn Praktijk

Slechts enkele empathische woorden doen slechtnieuwsgesprek beter beklijven

Slechts enkele invoelende opmerkingen van de arts tijdens een slechtnieuwsgesprek verminderen de angst en onzekerheid van patiënten met kanker en zorgt er voor dat ze meer onthouden. 38 seconden extra tijd voor het consult, maakt het verschil. Dat blijkt uit publicaties van onderzoek van het Nivel in Health Psychology en patient Education and Counseling.

Lees het hele artikel omtrentSlechts enkele empathische woorden doen slechtnieuwsgesprek beter beklijven


Geplaatst op 26/02/2015 - 13:42  in: Oncologie

Vier subgroepen pancreaskanker gevonden

Met DNA-onderzoek bij pancreaskanker zijn vier onderscheiden types ontdekt. De vondst van onderzoekers van onder meer de University of Glasgow is gepubliceerd in Nature en kan een basis zijn voor een meer geïndividualiseerde behandeling. Daarmee kan de overleving voor subgroepen pancreaskankerpatiënten mogelijk verbeteren.

Lees het hele artikel omtrentVier subgroepen pancreaskanker gevonden


Geplaatst op 25/02/2015 - 17:01  in: Oncologie

Casus: Angst voor de diagnose borstkanker

“Zou u ook nog even naar mijn borst willen kijken?”, vraagt Truus van der Vorm, 87 jaar. De vraag bevestigt het gevoel dat de pijn in het been niet de ware reden is voor het verzoek om op huisbezoek te komen. “Ik voel een zwelling aan de rechter kant”, zegt de patiënt. Bij onderzoek voel ik een grote tumor met een diameter van 5-6 cm lateraal in het boven- en buitenkwadrant. Er zijn geen duidelijke lymfeklieren in de oksel.

Lees het hele artikel omtrentCasus: Angst voor de diagnose borstkanker


Geplaatst op 19/02/2015 - 09:12  in: Oncologie

Q & A: Euthanasie ‘voor elkaar’, het Hoogeveense model

Een vraag uit een huisartsenpraktijk: ‘Ik voer op principiële gronden geen euthanasie uit. Toch wil ik de patiënt en zijn familieleden graag blijven begeleiden, ook in het laatste stadium van de ziekte. Wat zijn de mogelijkheden?’ In Bijblijven 10-2014 het antwoord.

Lees het hele artikel omtrentQ & A: Euthanasie ‘voor elkaar’, het Hoogeveense model


Geplaatst op 12/02/2015 - 11:07  in: Diabetes

Succes van zelfmanagement ook afhankelijk van gerichte scholing

Zelfmanagementinterventies bieden een perspectief op betaalbare zorg voor het toenemende aantal chronisch zieken in de samenleving. Noodzakelijke voorwaarden om dit perspectief tot ontplooiing te laten komen, zijn helderheid in de terminologie, een realistisch verwachtingspatroon ten aanzien van de effectiviteit en met name het vergroten van kennis over de werkzaamheid van deze interventies.

Lees het hele artikel omtrentSucces van zelfmanagement ook afhankelijk van gerichte scholing


Geplaatst op 11/02/2015 - 11:13  in: Luchtwegen

Casus: pleuravocht bij longcarcinoom

Peter van Delft (62) komt met forse kortademigheid bij de huisarts. Hij is bekend met longkanker en kreeg eerder chemotherapie. Zijn vriend is meegekomen, deze maakt zich ernstig zorgen. Hij vindt Peters benauwdheid een angstige aangelegenheid. Bij navragen vertelt Van Delft dat de kortademigheid de laatste weken toeneemt. Er is geen acuut moment geweest waarop de klachten zijn begonnen. Hij heeft geen koorts of pijn vastzittend aan de ademhaling

Lees het hele artikel omtrentCasus: pleuravocht bij longcarcinoom


Geplaatst op 09/02/2015 - 14:46  in: Oncologie

Acht fysieke signalen kondigen stervensfase oncologische patiënt aan

Met acht eenvoudige fysieke signalen is te voorspellen dat een terminale oncologische patiënt binnen drie dagen zal overlijden. Dat blijkt uit onderzoek van het MD Anderson Cancer Center in Houston dat in Cancer is gepubliceerd. De onderzoekers gaan hun bevindingen vertalen in een diagnostisch instrument.

Lees het hele artikel omtrentAcht fysieke signalen kondigen stervensfase oncologische patiënt aan