Ouderen

In het dossier Ouderen vindt u relevante informatie over de zorg aan ouderen.


Geplaatst op 07/04/2016 - 09:13  in: Ouderen

E-learning: Vallen bij ouderen

Het komt regelmatig voor: ouderen die vallen. Het is in zo’n geval belangrijk om een bredere analyse van het valincident te uit te voeren: wat is er precies aan de hand? In de e-learning ‘Vallen bij ouderen’ helpt kaderhuisarts ouderen Karen van Eijk, de huisarts stap voor stap in de valanalyse. Daarbij is aandacht voor het voorkomen van valincidenten, behandeling en doorverwijzing naar andere zorgverleners.

Lees het hele artikel omtrentE-learning: Vallen bij ouderen


Geplaatst op 16/09/2015 - 12:28  in: Diabetes

EASD-sprekers: 'Kijk uit met overbehandeling van ouderen met diabetes'

De behandeling van ouderen met diabetes mag best iets soepeler. Het nastreven van een lage HbA1C-waarde is, vooral bij ouderen met multimorbiditeit, niet nodig en soms ongewenst. Dit leidt tot hypo's, die bij ouderen grotere gevolgen hebben dan bij jongere diabetespatiënten. Dat stellen verschillende onderzoekers die spreken tijdens het congres van de European Association for the Study of Diabetes (EASD).

Lees het hele artikel omtrentEASD-sprekers: 'Kijk uit met overbehandeling van ouderen met diabetes'


Geplaatst op 10/06/2015 - 10:57  in: Ouderen

Gehoor gaat vaak al achteruit rond 50e levensjaar

Al rond hun 50ste krijgen veel mensen meer moeite goed te kunnen verstaan wat er gezegd wordt in een rumoerige omgeving. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van onderzoeker Mariska Stam, die op 10 juni promoveert bij VUmc.

Lees het hele artikel omtrentGehoor gaat vaak al achteruit rond 50e levensjaar


Geplaatst op 07/05/2015 - 11:49  in: Ouderen

Ook kortwerkend slaapmiddel verhoogt risico op vallen

Ouderen die gebruik maken van slaapmiddelen hebben een verhoogd risico op vallen en botbreuken. Oscar de Vries, internist-ouderengeneeskunde in VUmc, toonde een verband aan tussen kortwerkende slaapmiddelen en valincidenten.

Lees het hele artikel omtrentOok kortwerkend slaapmiddel verhoogt risico op vallen


Geplaatst op 14/04/2015 - 08:33  in: Ouderen

'Ouderen krijgen thuis te weinig zorg'

Ouderen krijgen vaak te weinig professionele zorg aan huis en te weinig mantelzorg, volgens huisartsen en wijkverpleegkundigen. Zij zeggen in hun dagelijkse praktijk steeds meer ouderen te zien die vereenzamen of slecht eten en drinken.

Lees het hele artikel omtrent'Ouderen krijgen thuis te weinig zorg'


Geplaatst op 30/03/2015 - 14:47  in: Ouderen

Psychosociale behoeften van kwetsbare ouderen in huisartsenpraktijk

Vragen naar de zorgbehoeften die kwetsbare ouderen zelf ervaren – aan de hand van een relatief korte vragenlijst – is een goede manier om onvervulde zorgbehoeften in de huisartsenpraktijk op het spoor te komen.

Lees het hele artikel omtrentPsychosociale behoeften van kwetsbare ouderen in huisartsenpraktijk


Geplaatst op 24/03/2015 - 15:25  in: CVRM

Herstel na CVA sneller te voorspellen

Al twee dagen nadat iemand een CVA heeft gehad is te voorspellen of hij of zij in de toekomst weer zelfstandig zal kunnen lopen. Voorspellen in hoeverre iemand weer alledaagse activiteiten kan uitvoeren is binnen drie dagen mogelijk. Voorheen duurde dat minstens een tot wel twee weken.

Lees het hele artikel omtrentHerstel na CVA sneller te voorspellen


Geplaatst op 19/03/2015 - 15:20  in: Ouderen

Handreiking MDO ouderengeneeskunde ook bedoeld voor eerste lijn

Verenso heeft een handreiking Multidisciplinair overleg (MDO) in de ouderengeneeskunde. Daarin wordt ingegaan op het belang van het MDO, de rol van de patiënt/diens wettelijk vertegenwoordiger en de rol van alle deelnemende professionals. De handreiking is toepasbaar binnen het verpleeghuis maar ook in de eerste lijn.

Lees het hele artikel omtrentHandreiking MDO ouderengeneeskunde ook bedoeld voor eerste lijn


Geplaatst op 16/03/2015 - 12:13  in: Ouderen

Zorgbehoeften van personen met dementie

De meerderheid van de jonge mensen met dementie krijgt voldoende hulp van naasten of professionals op veel gebieden. Minder is dat op gebieden van informatie over de ziekte of zorgmogelijkheden, beperkingen door problemen met het gezichtsvermogen, het gehoor of de communicatie, het vinden van gezelschap, het vinden van een zinvolle dagbesteding, verlies van mobiliteit, intimiteit en psychische nood.

Lees het hele artikel omtrentZorgbehoeften van personen met dementie


Geplaatst op 11/03/2015 - 14:14  in: Luchtwegen

Casus: reanimatiebeleid bij ernstige COPD

Jan van der Steen is 72 jaar. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. Tot hij op zijn 58e vervroegd met pensioen ging, werkte hij in een suikerfabriek. Hij heeft van zijn 13e tot en met zijn 63e levensjaar gerookt, in totaal 80 packyears. Toen hij 62 jaar was, is bij hem een ernstige vorm van chronic obstructive pulmonary disease (COPD) vastgesteld. De afgelopen jaren hebben zich verschillende episodes voorgedaan met toename van klachten.

Lees het hele artikel omtrentCasus: reanimatiebeleid bij ernstige COPD