Reumatologie

In het dossier Reumatologie vindt u alle relevante informatie over reumatologie. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen.


Geplaatst op 12/11/2018 - 15:52  in: Reumatologie

Upadacitinib vergeleken met placebo en adalimumab bij actieve RA

In de trial SELECT-COMPARE heeft upadacitinib (UPA) 15 mg per dag geresulteerd in meer verbetering van tekenen en symptomen van RA dan placebo (PBO) en adalimumab (ADA) in een populatie die onvoldoende had gereageerd op methotrexaat (MTX). Het veiligheidsprofiel kwam overeen met dat in eerdere fase II- en fase III-studies van UPA.

Lees het hele artikel omtrentUpadacitinib vergeleken met placebo en adalimumab bij actieve RA


Geplaatst op 12/11/2018 - 15:51  in: Reumatologie

Vijf jaar aanhoudend effect van secukinumab bij spondylitis ankylopoetica

Secukinumab heeft bij spondylitis ankylopoetica (SA) een 5 jaar lang aanhoudend effect op meerdere ziektedomeinen, waaronder tekenen en symptomen, fysiek functioneren en objectieve ontstekingsmarkers. Dosisescalatie van 75 naar 150 mg resulteerde in een nog hogere effectiviteit. De behandeling werd goed verdragen.

Lees het hele artikel omtrentVijf jaar aanhoudend effect van secukinumab bij spondylitis ankylopoetica


Geplaatst op 12/11/2018 - 15:50  in: Reumatologie

Goede effectiviteit en veiligheid tanezumab bij artrose

Tanezumab 2,5 mg subcutaan resulteert in vergelijking met placebo in een significante vermindering van de pijn en een globale verbetering van de klachten zoals die tot uitdrukking komen in de Patient’s Global Assessment of OA (PGA-OA). De dosis na 8 weken verdubbelen naar 5 mg had in bescheiden mate extra effect.

Lees het hele artikel omtrentGoede effectiviteit en veiligheid tanezumab bij artrose


Geplaatst op 12/11/2018 - 15:49  in: Reumatologie

Pijnverlichting baricitinib ongeacht mate van pijn op baseline

Baricitinib 2 mg of 4 mg per dag resulteert in meer pijnverlichting dan placebo bij RA-patiënten met onvoldoende respons op ≥ 1 TNF-remmer (bDMARD-IR) bij alle patiënten, ongeacht de ernst van de pijnklachten waarmee ze het onderzoek begonnen en de behandeling(en) die ze al hadden gehad.

Lees het hele artikel omtrentPijnverlichting baricitinib ongeacht mate van pijn op baseline


Geplaatst op 12/11/2018 - 15:47  in: Reumatologie

Ziekenhuisopnames jichtpatiënten in 22 jaar ruim verviervoudigd

In de Verenigde Staten is bij patiënten met jicht het aantal ziekenhuisopnames ongeacht de oorzaak in de afgelopen 22 jaar gestegen met 410%. Dit is een bijna 100 keer grotere toename dan de toename met 4,8% van ziekenhuisopnames in dezelfde periode bij de bevolking als geheel. Dit vraagt volgens de onderzoekers om meer onderzoek naar comorbiditeit bij jichtpatiënten.

Lees het hele artikel omtrentZiekenhuisopnames jichtpatiënten in 22 jaar ruim verviervoudigd


Geplaatst op 16/06/2018 - 10:33  in: Reumatologie

Vitamine-D-deficiëntie geassocieerd met slechtere respons op etanercept

Nederlands onderzoek legt een verband tussen vitamine D en de effectiviteit van etanercept. RA-patiënten in de tREACH-studie met een dalende spiegel vitamine-D-spiegel tijdens behandeling of een lage uitgangswaarde reageerden significant slechter op deze TNF-blokker.

Lees het hele artikel omtrentVitamine-D-deficiëntie geassocieerd met slechtere respons op etanercept


Geplaatst op 16/06/2018 - 10:29  in: Reumatologie

Langetermijndata ixekizumab bij PsA

Twee extensiestudies van klinische trials met ixekizumab bij PsA laten ook op lange termijn positieve veiligheids- en effectiviteitsdata zien van deze IL-17A-blokker. Bij biological-naïeve patiënten werden driejaarsdata gepresenteerd, terwijl bij refractaire patiënten de focus lag op de effectiviteit op de huid en nagels na één jaar.

Lees het hele artikel omtrentLangetermijndata ixekizumab bij PsA


Geplaatst op 16/06/2018 - 10:24  in: Reumatologie

Slaapproblemen voorspellen ontstaan van chronisch pijnsyndroom

Pijn en slaap zijn innig met elkaar verweven. Een Zweedse cohortstudie toont nu aan dat slaapproblemen een voorspellende factor zijn voor het ontstaan van chronische pijnsyndromen op de lange en zeer lange termijn.

Lees het hele artikel omtrentSlaapproblemen voorspellen ontstaan van chronisch pijnsyndroom


Geplaatst op 16/06/2018 - 10:18  in: Reumatologie

Tegenvallende resultaten zoledronaat bij osteoartritis van de knie

Na positieve signalen in een pilotstudie, vielen de resultaten van behandeling met zoledronaat bij patiënten osteoartritis van de knie tegen. Zoledronaat bood alleen een subgroep van patiënten met milde osteoartritis enig soelaas, maar in geen van de onderzochte groepen gaf deze bisfosfonaat een significante verbetering in knieklachten en afwijkingen op MRI.

Lees het hele artikel omtrentTegenvallende resultaten zoledronaat bij osteoartritis van de knie


Geplaatst op 16/06/2018 - 10:15  in: Reumatologie

Treat-to-target bij SpA: wat als het doel is bereikt?

In de eerste studie die was gepowerd om het effect van stoppen of doorgaan met een TNF-blokker te onderzoeken bij patiënten met niet-radiografische axiale spondyloartritis (nr-SpA) bleken de stoppers significant vaker een opvlamming te krijgen. Opnieuw starten met adalimumab leidde bij meer dan de helft van deze patiënten niet meer tot remissie.

Lees het hele artikel omtrentTreat-to-target bij SpA: wat als het doel is bereikt?