Reumatologie

In het dossier Reumatologie vindt u alle relevante informatie over reumatologie. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen.


Geplaatst op 15/06/2018 - 09:40  in: Reumatologie

Mesenchymale stromacellen als laatste strohalm bij JIA

Een klein deel van de patiënten met jeugdreuma (JIA) reageert onvoldoende op de huidige behandelmethoden. In Utrecht wordt gewerkt aan een nieuwe behandeling voor deze kinderen. Een eerste studie toont geruststellende veiligheidsdata en een hoopgevende effectiviteit van intraveneus toegediende mesenchymale stromacellen.

Lees het hele artikel omtrentMesenchymale stromacellen als laatste strohalm bij JIA


Geplaatst op 15/06/2018 - 09:38  in: Reumatologie

NSAID’s verhogen kans op cardiovasculaire aandoening bij osteoartritis

Al langer wordt het gebruik van niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s) bij osteoartritis geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten. Een Canadese cohortstudie, op basis van administratieve gezondheidsdata, toont die bemiddelende rol nu aan.

Lees het hele artikel omtrentNSAID’s verhogen kans op cardiovasculaire aandoening bij osteoartritis


Geplaatst op 15/06/2018 - 09:35  in: Reumatologie

Combinatie TNF-blokkers en NSAID’s beperkt radiografische progressie AS

Een Amerikaanse cohortstudie toonde aan dat toevoegen van NSAID’s aan de behandeling met TNF-blokkers een gunstig effect heeft op de radiografische progressie bij patiënten met AS na vier jaar, vooral bij hogere doseringen. Celecoxib leek een optimale synergistische werking te hebben met TNF-blokkers in het voorkomen van progressie.

Lees het hele artikel omtrentCombinatie TNF-blokkers en NSAID’s beperkt radiografische progressie AS


Geplaatst op 15/06/2018 - 09:31  in: Reumatologie

Risico’s geen reden om zwangerschap te ontmoedigen bij RA

Vrouwen met RA hebben bij een zwangerschap een hogere kans op vroeggeboorte en een kind met een laag geboortegewicht of een geringe lengte in verhouding tot de zwangerschapsduur. Dit is echter geen reden om zwangerschap bij deze vrouwen te ontmoedigen.

Lees het hele artikel omtrentRisico’s geen reden om zwangerschap te ontmoedigen bij RA


Geplaatst op 15/06/2018 - 09:28  in: Reumatologie

Minder gewrichtsvervangingen bij RA; op zoek naar een verklaring

Nadat uit Canadees onderzoek bleek dat het aantal gewrichtsvervangende operaties bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) tussen 1997 en 2010 met maar liefst de helft was afgenomen, rest de vraag wat de oorzaak is van deze dalende trend. Uit een analyse van de Britse BSRBR/RA-registry bleek de introductie van TNF-blokkers slechts een gedeeltelijke verklaring te bieden.

Lees het hele artikel omtrentMinder gewrichtsvervangingen bij RA; op zoek naar een verklaring


Geplaatst op 14/06/2018 - 14:11  in: Reumatologie

Baricitinib 4 mg/dag verbetert de uitkomsten van patiënten met SLE

Bij SLE-patiënten die standaard achtergrondtherapie kregen, ging eenmaal daagse behandeling met baricitinib 4 mg gepaard met significant betere klinische uitkomsten dan placebo. Bij patiënten die baricitinib in een lagere dosis (2 mg) kregen, waren de verbeteringen weliswaar groter dan in de placebogroep, maar deze verschillen waren niet significant.

Lees het hele artikel omtrentBaricitinib 4 mg/dag verbetert de uitkomsten van patiënten met SLE


Geplaatst op 14/06/2018 - 14:04  in: Reumatologie

Geen verschil in incidentie maligniteiten bij tocilizumab versus TNF-blokkers

Hoewel de ziekte RA een verhoogd risico op maligniteiten geeft, blijft het onduidelijk of ook de behandeling met biologicals bijdraagt aan dit risico. Een Amerikaanse database-studie met data van bijna 40.000 patiënten laat nu zien dat er geen verschil is in het risico op maligniteiten bij behandeling met tocilizumab of met TNF-blokkers.

Lees het hele artikel omtrentGeen verschil in incidentie maligniteiten bij tocilizumab versus TNF-blokkers


Geplaatst op 14/06/2018 - 14:02  in: Reumatologie

Vroege intensieve behandeling normaliseert de mortaliteit van RA-patiënten

Een vroege intensieve behandeling blijkt de levensverwachting van patiënten met RA op lange termijn te verbeteren. Dat toont de prospectieve COBRA-studie van eigen bodem na een follow-upperiode van maar liefst 23 jaar.1 De overlevingskansen stijgen op de lange termijn tot een niveau dat vergelijkbaar is met de algemene bevolking.

Lees het hele artikel omtrentVroege intensieve behandeling normaliseert de mortaliteit van RA-patiënten


Geplaatst op 14/06/2018 - 13:42  in: Reumatologie

Upadacitinib toont veelbelovende fase-3-data bij RA-patiënten die falen op MTX of csDMARDs

Twee grote namen in de reumatologie, Prof. Dr. Josef Smolen en Prof. Dr. Gerd Burmester, presenteerden data van twee registratiestudies met JAK-remmer upadacitinib bij reumatoïde artritis (RA). 1,2 Upadacitinib verbeterde de uitkomsten van zowel RA-patiënten die onvoldoende reageren op methotrexaat (MTX) als zij met actieve ziekte tijdens behandeling met conventionele synthetische DMARD’s (csDMARD’s).

Lees het hele artikel omtrentUpadacitinib toont veelbelovende fase-3-data bij RA-patiënten die falen op MTX of csDMARDs


Geplaatst op 14/06/2018 - 13:38  in: Reumatologie

Bimekizumab behaalt als eerste primair eindpunt ASAS40-respons na 12 weken

Bimekizumab, een monoclonaal antilichaam dat zowel interleukine (IL)-17A als IL-17F neutraliseert, toonde in een fase-2b-studie bij patiënten met ankyloserende spondylitis (AS) een snelle ASAS40-respons. Er werd een duidelijke dosis-effectrelatie gezien, zonder toegenomen veiligheidsrisico’s bij hogere doseringen. Dit maakt duale blokkade van IL-17A als IL-17F een veelbelovende toekomstige therapie voor AS.

Lees het hele artikel omtrentBimekizumab behaalt als eerste primair eindpunt ASAS40-respons na 12 weken