Urologie

In het dossier Urologie vindt u alle relevante informatie over urologische aandoeningen. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen. Voor meer informatie en tips kunt u contact opnemen met: a.middelkamp@bsl.nl.


Geplaatst op 20/03/2018 - 10:29  in: Urologie

Experimenteel obesitasmiddel voorkomt ontwikkeling nierstenen

Japanse wetenschappers hebben voor het eerst aangetoond dat een β3-adrenerge receptoragonist een therapeutische rol kan spelen bij het ontstaan van nierstenen. In onderzoek bij muizen verminderde het middel de pro-inflammatoire expressie van adipocytokinen en verbeterde het de anti-oxidatieve werking, hetgeen resulteerde in de preventie van niersteenformatie. Hoewel dit nog experimenteel werk betreft, wordt wel vermoed dat mogelijk kan leiden tot de ontwikkeling van middelen die kunnen helpen bij de preventie van nierstenen bij risicopatiënten.

Lees het hele artikel omtrentExperimenteel obesitasmiddel voorkomt ontwikkeling nierstenen


Geplaatst op 20/03/2018 - 10:26  in: Urologie

Prostaatcarcinoom beïnvloedt leven van de partner van patiënt (eveneens) significant

Niet alleen de prostaatcarcinoompatiënt zelf lijdt onder zijn ziekte, op veel vrouwen van deze mannen heeft de aandoening eveneens een enorme invloed. Meer dan de helft geeft aan dat hun eigen gezondheid lijdt onder die van hun man. Andere negatieve effecten zijn onder meer gevoelens van eenzaamheid en angst en zorgen over hun veranderende rol naarmate de ziekte van hun man vordert.

Lees het hele artikel omtrentProstaatcarcinoom beïnvloedt leven van de partner van patiënt (eveneens) significant


Geplaatst op 20/03/2018 - 10:21  in: Urologie

Perioperatief aspirinegebruik bij partiële nefrectomie

Met het stijgen van de incidentie van cardiovasculaire ziekte in algemene zin is eveneens het gebruik van medicatie voor deze aandoeningen toegenomen; dat geldt tevens voor patiënten die uro-oncologische chirurgie behoeven. Een uitgebreide review liet zien dat hoewel de 90-dagen ziekenhuisuitkomsten voor patiënten die perioperatief aspirine gebruiken grotendeels hetzelfde zijn als die van patiënten die dat niet doen, heeft de eerste groep een aanzienlijk hoger percentage ernstige cardiovasculaire problemen.

Lees het hele artikel omtrentPerioperatief aspirinegebruik bij partiële nefrectomie


Geplaatst op 20/03/2018 - 10:17  in: Urologie

Gunstige effectiviteits- en veiligheidsresultaten GV1001 bij BPH-patiënten

In een dierstudie was onlangs reeds aangetoond dat GV1001 in staat was het gewicht van de prostaat te laten afnemen. Nu is voor het eerst de effectiviteit en veiligheid van GV1001 bij patiënten met benigne prostaathyperplasie (BPH) onderzocht. Er werden drie verschillende behandelregimes bestudeerd en in alle gevallen bleek GV1001 veilig en effectief en werd het goed getolereerd door patiënten.

Lees het hele artikel omtrentGunstige effectiviteits- en veiligheidsresultaten GV1001 bij BPH-patiënten


Geplaatst op 20/03/2018 - 10:10  in: Urologie

Minder biopsieën en overdiagnose bij prostaatcarcinoom dankzij MRI

Het inzetten van magnetic resonance imaging (MRI) kan het aantal invasieve prostaatbiopsieën met 28% reduceren, zo volgde uit de PRECISION-studie. Op deze manier kunnen zowel de meer schadelijke als de minder schadelijke gevallen van prostaatcarcinoom gediagnosticeerd worden. Deze resultaten – die zo spectaculair zijn dat ze gelijktijdig met de presentatie op de EAU tevens gepubliceerd worden in de New England Journal of Medicine – zullen hoogstwaarschijnlijk de klinische praktijk veranderen.1 Momenteel ondergaan in Europa jaarlijks alleen al 1 miljoen mannen een prostaatbiopsie.

Lees het hele artikel omtrentMinder biopsieën en overdiagnose bij prostaatcarcinoom dankzij MRI


Geplaatst op 19/03/2018 - 13:12  in: Urologie

Man-naar-vrouw chirurgie verbetert kwaliteit van leven transgenders aanzienlijk

Voor het eerst is middels een genderspecifieke vragenlijst aangetoond dat geslachtsveranderende chirurgie van man naar vrouw de kwaliteit van leven voor het merendeel van de transgenderpatiënten verbetert. Tachtig procent van de transgenders die een dergelijke operatie ondergaan hebben beschouwt zichzelf erna als vrouw. Desalniettemin ligt de kwaliteit van leven van transgenders nog steeds significant lager dan die van de algehele bevolking.

Lees het hele artikel omtrentMan-naar-vrouw chirurgie verbetert kwaliteit van leven transgenders aanzienlijk


Geplaatst op 19/03/2018 - 13:10  in: Urologie

Real-world data enzalutamide vergelijkbaar met resultaten uit PREVAIL-studie

In de PREVAIL-studie was reeds aangetoond dat enzalutamide klinisch significante voordelen biedt aan mannen met chemotherapie-naïeve gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom, ongeacht of ze viscerale ziekte, veel of weinig botmetastasen of alleen betrokkenheid van lymfeklieren hadden.1 Koreaanse onderzoekers onderzochten of dit ook in de real-world gold en kwamen tot de conclusie dat dit inderdaad het geval was, zelfs bij patiënten met andere patiëntkenmerken.

Lees het hele artikel omtrentReal-world data enzalutamide vergelijkbaar met resultaten uit PREVAIL-studie


Geplaatst op 19/03/2018 - 13:06  in: Urologie

Nieuw scoringssysteem preoperatieve voorspellers oncologisch risico SRMs

Active surveillance is een eerstelijns behandeloptie voor patiënten met kleine (<4 cm in diameter) niertumoren (small renal masses [SRMs]). Bij sommige patiënten kan dit echter leiden tot onderbehandeling aangezien een aantal agressieve vormen van niercarcinoom uiteindelijk toch behandeld moet worden. Betere voorspellers kunnen behandelaars helpen de voor active surveillance geschikte patiënten te selecteren. Onderzoekers van de universiteit van San Diego hebben onlangs een scoringssysteem voor SRMs ontwikkeld dat kan helpen onderscheid te maken tussen benigne ziekte en hooggradige pathologie.

Lees het hele artikel omtrentNieuw scoringssysteem preoperatieve voorspellers oncologisch risico SRMs


Geplaatst op 19/03/2018 - 13:02  in: Urologie

Prostaatcarcinoomscreening gebaseerd op PSA reduceert mortaliteit en gemetastaseerde ziekte

Resultaten uit een Nederlandse studie laten zien dat prostaatcarcinoomscreening die gebaseerd is op prostaatspecifiek antigeen (PSA) de mortaliteit als gevolg van deze ziekte reduceert alsmede het aantal gevallen van gemetastaseerde ziekte verkleint. Ofschoon het in casu een klein cohort betrof zijn dit aanzienlijke reducties die – indien ze in grotere patiëntaantallen worden bevestigd – afgewogen dienen te worden tegen de nadelen van onnodig testen en overdiagnose.

Lees het hele artikel omtrentProstaatcarcinoomscreening gebaseerd op PSA reduceert mortaliteit en gemetastaseerde ziekte


Geplaatst op 19/03/2018 - 12:58  in: Urologie

Gunstige veiligheidsresultaten pembrolizumab in neoadjuvante setting MIBC

De opmars van de immuuntherapie binnen de uro-oncologie lijkt onstuitbaar en hoewel er steeds meer data beschikbaar komen rondom effectiviteit was er tot voor kort weinig bekend over de veiligheid van deze nieuwe klasse middelen. Briganti et al. presenteerden tijdens de EAU 2018 de eerste data met betrekking tot het veiligheidsprofiel van pembrolizumab in de neoadjuvante setting bij patiënten met spierinvasief blaascarcinoom (MIBC) waaruit volgde dat dit middel veilig is en goed getolereerd wordt door patiënten.

Lees het hele artikel omtrentGunstige veiligheidsresultaten pembrolizumab in neoadjuvante setting MIBC