NVU

Binnen de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van de kwaliteit van de zorg. Eén van de speerpunten daarbij is het opstellen en implementeren van richtlijnen. Om het gebruik van nieuwe en herziene richtlijnen te verbeteren en bevorderen, ontwikkelt de NVU online nascholing.

De online nascholing van NVU is voor u als deelnemer gratis.

Op dit moment zijn de volgende geaccrediteerde online nascholingen beschikbaar:


Geplaatst op 16/10/2015 - 14:24  in: Urologie

Web-tv Richtlijn Nierstenen

[Mednet TV] In 2014 verscheen de nieuwe Richtlijn Nierstenen. Deze nieuwe richtlijn is een update van twee richtlijnen: Behandeling van stenen in de tractus uropoeticus uit 1994 en Metabole screening, medicamenteuze behandeling en metafylaxe bij urolithiasis uit 2000. In deze online nascholing worden de belangrijkste wijzigingen t.o.v. die twee vorige richtlijnen behandeld en toepasbaar gemaakt d.m.v. casuïstiek. Na afronding van de nascholing bent u op de hoogte van alle relevante wijzigingen in de nieuwe richtlijn.

Lees het hele artikel omtrentWeb-tv Richtlijn Nierstenen


Geplaatst op 16/10/2014 - 12:01  in: NVU

Web-tv Richtlijn Urine-incontinentie voor de 2e en 3e lijnszorg

In 2014 verscheen een herziene versie van de Richtlijn Urine-incontinentie voor de 2e en 3e lijnszorg. In deze online nascholing worden de belangrijkste wijzigingen in de richtlijn behandeld en toepasbaar gemaakt d.m.v. casuïstiek. Na afronding van de nascholing bent u op de hoogte van alle relevante wijzigingen in de richtlijn. Deze webtv-uitzending komt binnenkort beschikbaar.

Lees het hele artikel omtrentWeb-tv Richtlijn Urine-incontinentie voor de 2e en 3e lijnszorg


Geplaatst op 10/09/2014 - 12:06  in: NVU

Webtv: Richtlijn hematurie

In 2010 verscheen de nieuwe NVU-richtlijn Hematurie. In deze nascholing wordt de richtlijn toegepast door casuïstiek te bespreken. Na afloop bent u op de hoogte van alle relevante wijzigingen in de richtlijn. Deze webtv is nu on demand te volgen.

Lees het hele artikel omtrentWebtv: Richtlijn hematurie