Urologie

In het dossier Urologie vindt u alle relevante informatie over urologische aandoeningen. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen. Voor meer informatie en tips kunt u contact opnemen met: a.middelkamp@bsl.nl.


Geplaatst op 18/03/2018 - 12:34  in: Urologie

Groter risico op gemetastaseerd prostaatcarcinoom bij minder strikte follow-up active surveillance

Active surveillance is een veilige behandelstrategie voor mannen met (zeer) laag risico prostaatcarcinoom mits er een strikte follow-up wordt gehanteerd. Echter, het intensieve follow-up schema van de Prostate Cancer Research International Active Surveillance (PRIAS) is zowel voor patiënt als uroloog tijdrovend waardoor de follow-up in de dagelijkse klinische praktijk mogelijk minder strikt is. In Nederland lijkt daar inderdaad sprake van te zijn nu een studie aantoonde dat minder dan een derde van de patiënten met prostaatcarcinoom via active surveillance volgens het PRIAS protocol wordt gevolgd. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben nu niet-strikte prostaat specifiek antigeen (PSA)-monitoring geassocieerd is met een hoger percentage metastasen.

Lees het hele artikel omtrentGroter risico op gemetastaseerd prostaatcarcinoom bij minder strikte follow-up active surveillance


Geplaatst op 18/03/2018 - 12:31  in: Urologie

Slimme software diagnosticeert prostaatcarcinoom net zo goed als een patholoog

Diagnosticering van prostaatcarcinoom wordt mogelijk gemakkelijker en preciezer nu Chinese onderzoekers een kunstmatig intelligentiesysteem hiervoor hebben ontwikkeld. Dit systeem blijkt in staat te zijn om prostaatmonsters net zo accuraat als de patholoog te diagnosticeren en identificeren als kwaadaardig. Hiermee wordt het wellicht mogelijk om variaties rondom kankerdiagnoses te elimineren evenals het bieden van oplossingen voor lokale tekorten aan getrainde pathologen. Op de lange termijn wordt verwacht dat deze techniek zal leiden tot een (gedeeltelijk) geautomatiseerde diagnose van prostaatcarcinoom.

Lees het hele artikel omtrentSlimme software diagnosticeert prostaatcarcinoom net zo goed als een patholoog


Geplaatst op 18/03/2018 - 12:26  in: Urologie

Lage overleving onder patiënten met peniscarcinoom door onderbehandeling

Ongeveer een kwart van de patiënten met peniscarcinoom krijgt hiervoor niet de aanbevolen behandeling en de overleving in deze specifieke groep bedraagt circa de helft vergeleken met patiënten die wel volgens de richtlijnen worden behandeld. Oorzaken hiervan zijn onder meer het weigeren van behandeling door patiënten maar ook artsen die aarzelen de juiste therapie in te zetten of niet vertrouwd zijn met de beste procedures.

Lees het hele artikel omtrentLage overleving onder patiënten met peniscarcinoom door onderbehandeling


Geplaatst op 18/03/2018 - 12:09  in: Urologie

Vijf keer vaker suïcide bij patiënten met urologische kanker

Uit de grootste Britse studie die tot nu toe is gedaan naar suïcide bij kankerpatiënten, blijkt dat patiënten met urologische kanker vijf keer zo veel kans hebben suïcide te plegen dan mensen zonder kanker. Opvallend was daarnaast dat het risico onder patiënten met prostaat-, blaas- of nierkanker hoger was dan onder mensen met andere soorten kanker. Blijkbaar gaan verschillende vormen van urologische kanker gepaard met specifieke factoren die nog meer stress opleveren dan bij andere typen kanker het geval is.

Lees het hele artikel omtrentVijf keer vaker suïcide bij patiënten met urologische kanker


Geplaatst op 15/02/2018 - 11:44  in: Mednet Topartsen

Aanmelding 25e Prix Galien van start

De aanmeldingsprocedure voor de Prix Galien is gestart. Tot 13 april kunnen geneesmiddelen en toponderzoekers als kandidaat worden aangemeld voor de Prix Galien Pharmaceutical Award en de Prix Galien Research Award. De nieuwe Prix Galien MedTech Award beloont aantoonbaar waardevolle innovaties in de zorg voor patiënt, mantelzorger en/of zorgverlener en beoogt deze te bekrachtigen.

Lees het hele artikel omtrentAanmelding 25e Prix Galien van start


Geplaatst op 29/03/2017 - 08:59  in: Urologie

Onjuiste rapportering over bijwerkingen beïnvloedt behandeling seksueel actieve mannen met BPH

Rapportage over bijwerkingen in klinische onderzoeken over seksueel actieve mannen met benigne prostaathyperplasie (BPH) zijn onjuist. Artsen zijn bang dat dit kan leiden tot onjuiste schattingen van de invloed van de behandeling op de seksuele functie. Dat meldde de Amerikaanse uroloog Claus Roehrborn tijdens een breaking-news-sessie op het congres van de European Association of Urology in Londen.

Lees het hele artikel omtrentOnjuiste rapportering over bijwerkingen beïnvloedt behandeling seksueel actieve mannen met BPH


Geplaatst op 29/03/2017 - 08:56  in: Urologie

Enhanced Recovery After Surgery bij cystectomie wint terrein

Dat sneller herstel na een cystectomie kan door de patiënt van te voren al goed voor te bereiden op de operatie en ervoor te zorgen dat hij fitter is, weet iedere uroloog. Het wordt alleen nog te weinig toegepast. Of er is nog geen structuur in de organisatie om dit te bewerkstelligen. Er zijn drie dingen belangrijk: doe zo veel mogelijk buiten het ziekenhuis, doe zo weinig mogelijk voor de patiënt, maar activeer hem. Dat zei Prof. James Catto (GB) op de third Plenary Session tijdens het EAU-congres.

Lees het hele artikel omtrentEnhanced Recovery After Surgery bij cystectomie wint terrein


Geplaatst op 29/03/2017 - 08:52  in: Urologie

‘Behandeling van prostaatkanker: meer layering dan sequentie’

Daar waar de laatste jaren de discussie over de behandeling van prostaatkanker vooral ging over de sequentie van de verschillende behandelmodaliteiten, lijkt het tegenwoordig steeds meer over layering te gaan, zoals de behandelcombinatie docetaxel+ADT. Dit was de belangrijkste boodschap op de satellietbijeenkomst Optimising survival in metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) tijdens het congres van de European Association of Urology in Londen.

Lees het hele artikel omtrent‘Behandeling van prostaatkanker: meer layering dan sequentie’


Geplaatst op 29/03/2017 - 08:49  in: Urologie

PROMIS-studie verdeelt urologen

De resultaten van de PROMIS-studie leveren behoorlijk wat discussie op. Dat bleek ook deze week op een topic-bijeenkomst tijdens het EAU-congres in Londen. Voor en tegenstanders van wat er op grond van de studie wordt aanbevolen kruisten de degens met elkaar. Uit de PROMIS-studie bleek dat bij een verdenking op prostaatkanker, mannen een biopsie bespaard kan blijven door eerst een MRI uit te voeren.

Lees het hele artikel omtrentPROMIS-studie verdeelt urologen


Geplaatst op 29/03/2017 - 08:47  in: Urologie

Verschillende vormen van urogenitale tuberculose (UGTB) vragen om classificatie

Urogenitale tuberculose (UGTB) is vaak een door clinici onderschat probleem vanwege de aspecieke symptomen en het verraderlijke verloop van de ziekte. Het aantal gerapporteerde ziektegevallen zou dan ook weleens lager kunnen zijn dan in werkelijkheid. Het ziektebeeld werd besproken op het EAU-congres in Londen, waarbij vooral de gevolgen aan de orde kwamen. Er is dringend behoefte aan een classificatiesysteem.

Lees het hele artikel omtrentVerschillende vormen van urogenitale tuberculose (UGTB) vragen om classificatie