Urologie

In het dossier Urologie vindt u alle relevante informatie over urologische aandoeningen. De redactie van Mednet verzamelt hier nieuws, achtergrondartikelen, blogs en doorverwijzingen naar relevante, externe partijen. Omdat deze informatie medisch-inhoudelijk en dus alleen voor artsen bedoeld is, vragen wij u (eenmalig) in te loggen. Voor meer informatie en tips kunt u contact opnemen met: a.middelkamp@bsl.nl.


Geplaatst op 24/02/2015 - 14:46  in: Urologie

'Eerst soa bij mannen aantonen of uitsluiten'

Mannen (en hun huisarts) denken vaak dat ze een blaasontsteking hebben terwijl de oorzaak van de klachten een urethritis is, die veroorzaakt wordt door een soa-organisme. Alleen bij een duidelijk verhaal over afscheiding uit de penis wordt de diagnose urethritis (en dus soa) gemakkelijk gesteld. Dat schrijft dr. Janny Dekker in een artikel in H&W waarin ze de NHG-Standaard Urineweginfecties en de NHG-Standaard Het soa-consult naast elkaar legt.

Lees het hele artikel omtrent'Eerst soa bij mannen aantonen of uitsluiten'


Geplaatst op 18/02/2015 - 15:35  in: Urologie

Casus: Medicatie van invloed op urineverlies

Jannie Janssense (76) komt bij de huisarts voor controle van haar depressie. Haar man is een half jaar geleden overleden waarna ze toenemend somber is geworden. Het voorgeschreven antidepressivum amitryptinine 75mg werkt goed. Ze vertelt opgelucht dat het beter gaat. Op het moment dat de huisarts het consult wil beëindigen, vertelt ze dat ze in toenemende mate last heeft van urineverlies en ze vraagt of ze geen recept kan krijgen voor incontinentiemateriaal.

Lees het hele artikel omtrentCasus: Medicatie van invloed op urineverlies


Geplaatst op 16/02/2015 - 20:07  in: Urologie

Nieuw hantavirus endemisch bij Nederlandse ratten

Het Seoel Hantavirus, dat bij de mens hemorragische koorts en ernstige nierfunctiestoornissen veroorzaakt, heeft zijn plek in Nederland gevonden. Een onderzoek bij ratten uit Oost-Overijssel toont de komst van het virus aan. Waakzaamheid bij zorgverleners en publiek is geboden.

Lees het hele artikel omtrentNieuw hantavirus endemisch bij Nederlandse ratten


Geplaatst op 12/02/2015 - 11:07  in: Diabetes

Succes van zelfmanagement ook afhankelijk van gerichte scholing

Zelfmanagementinterventies bieden een perspectief op betaalbare zorg voor het toenemende aantal chronisch zieken in de samenleving. Noodzakelijke voorwaarden om dit perspectief tot ontplooiing te laten komen, zijn helderheid in de terminologie, een realistisch verwachtingspatroon ten aanzien van de effectiviteit en met name het vergroten van kennis over de werkzaamheid van deze interventies.

Lees het hele artikel omtrentSucces van zelfmanagement ook afhankelijk van gerichte scholing


Geplaatst op 12/02/2015 - 09:00  in: Urologie

Tramadol bij premature ejaculatie onverstandig vanwege gebrekkig onderzoek

Uit een systematische review blijkt dat tramadol significant beter werkt bij de behandeling van premature ejaculatie dan placebo, paroxetine en lidocaïne en zelfs andere behandelingen als gedragstherapie. Toch blijft het off-label gebruik van de pijnstiller onverstandig.

Lees het hele artikel omtrentTramadol bij premature ejaculatie onverstandig vanwege gebrekkig onderzoek


Geplaatst op 09/02/2015 - 12:30  in: Diabetes

Chronische nierschade serieus gezondheidsprobleem

Door de vergrijzing en het toenemen van chronische ziekten is chronische nierschade een serieus gezondheidsprobleem geworden. Belangrijkste risicogroepen zijn patiënten met diabetes type 2, hypertensie, obesitas, hypercholesterolemie en patiënten die roken.

Lees het hele artikel omtrentChronische nierschade serieus gezondheidsprobleem


Geplaatst op 03/02/2015 - 08:27  in: Urologie

Verwarring rond erectiestimulerende middelen bij prostaatkanker

Mannen die na een radicale prostatectomie erectie stimulerende middelen slikken, hebben een kleine maar significant grotere kans op de terugkeer van hun prostaattumor. Deze bevinding staat haaks op eerder onderzoek dat juist van een beschermende werking van de PDE-5 remmers uitging.

Lees het hele artikel omtrentVerwarring rond erectiestimulerende middelen bij prostaatkanker


Geplaatst op 02/02/2015 - 15:57  in: Oncologie

Huisartsen en patiënten denken te weinig aan testiskanker

Huisartsen stellen bij testiskanker vaak niet meteen de juiste diagnose en wachten met het verwijzen naar de uroloog. Dat stelt Stichting Zaadbalkanker in een oproep aan huisartsen in het kader van Wereldkankerdag om dit doctor’s delay te verkorten. De Stichting roept ook patiënten op om eerder met klachten naar de huisarts gaan.

Lees het hele artikel omtrentHuisartsen en patiënten denken te weinig aan testiskanker


Geplaatst op 28/01/2015 - 11:53  in: Urologie

Duidelijkheid over medisch noodzakelijke besnijdenis

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) beschrijft in een nieuwe behandelrichtlijn wanneer een circumcisie medisch noodzakelijk is. Daar heeft minister Schippers van Volksgezondheid om gevraagd.

Lees het hele artikel omtrentDuidelijkheid over medisch noodzakelijke besnijdenis


Geplaatst op 27/01/2015 - 10:57  in: Urologie

Actief volgbeleid bij prostaatkanker juridisch bekeken

Stel een patiënt kiest voor een actief volgbeleid en krijgt later een meer agressieve prostaattumor met alle denkbare gevolgen van dien. Stel dat ook blijkt dat de arts het protocol, dat nog aan wetenschappelijk debat onderhevig is, niet helemaal volgde. Is de arts dan juridisch aansprakelijk voor de verslechterde gezondheid van zijn patiënt?

Lees het hele artikel omtrentActief volgbeleid bij prostaatkanker juridisch bekeken