Zijn er kosten verbonden aan de nascholingen van Mednet TV?

De nascholingen die worden aangeboden op Mednet TV zijn allen kosteloos. Indien u onder de doelgroep valt wordt accreditatie ook bijgeschreven in GAIA. Daarnaast krijgen alle deelnemers - ook degene die buiten de doelgroep vallen - een bewijs van deelname toegezonden.