De schildklier de baas

[Mednet TV]

Om verder te lezen dient u in te loggen of te registreren

Nog geen account?

Wilt u de gehele pagina bekijken en heeft u nog geen account?

 

Live web-tv uitzending over het nemen van de regie bij hypothyreoïdie

Tijdens deze live uitzending wordt de behandeling en kwaliteit van het leven van mensen met een trage schildklier centraal gezet. Een aanzienlijk deel van de schildklierpatiënten die behandeld worden met een LT4 medicijn, bereikt niet altijd de juiste bloedwaarden. Bij het bereiken van de individuele streefwaarde is maatwerk vereist. Daarnaast blijft een aanzienlijk deel van de patiënten klachten houden, ondanks het bereiken van de streefwaarde. Hier is in veel gevallen iets aan te doen. De factoren die een rol kunnen spelen bij het optimaliseren van de LT4 behandeling komen dan ook uitgebreid aan bod. Ook is er aandacht voor het belang van goede patiënt-educatie bij het optimaliseren van de behandeluitkomst.

Gedurende deze web-tv wisselen internist-endocrinoloog Sharita Ramautar (Haaglanden MC) en huisarts Marianne Dekeukeleire (Huisartsenpraktijk Herengracht, Amsterdam) onder leiding van journalist Tom van 't Hek van gedachten met elkaar over de (evidence based) klinische factoren die een rol kunnen spelen bij suboptimale behandeling van hypothyreoïdie en de vertaling hiervan naar de dagelijkse behandelpraktijk. 

Sprekers

  • Sharita Ramautar, internist-endocrinoloog, Haaglanden MC
  • Marianne Dekeukeleire, huisarts, Praktijk Herengracht
  • Tom van 't Hek, voormalig huisarts en moderator

Waar en wanneer?

Maandag 23 september 2019 om 20.30 uur kunt u na het inloggen de uitzending op deze pagina bekijken. De uitzending duurt ongeveer anderhalf uur.

Doelgroep en accreditatie

Deze nascholing is primair bedoeld voor huisartsen (i.o), verpleegkundig specialisten (voorschrijvingsbevoegdheid) en apothekers.

Deze live web-tv is geaccrediteerd voor 2 punten onder ID 370279.

  • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC 1), Openbaar Apothekers (OA) en  Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR). Geldig t/m 10-9-2020.

Kosten

Deze web-tv wordt u kosteloos aangeboden.

Vragen

Voor vragen over deze web-tv uitzending kunt u terecht bij nascholing@springer.com

Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Goodlife Pharma.

logo

In het kader van GDPR leeft Springer de wet- en regelgeving na zoals deze wordt gesteld door deze wet. Voor deze nascholing geldt dat het een samenwerking betreft tussen Springer en Goodlife Pharma en dat zij elk hun eigen doel en middelen bepalen in de verwerking van persoonsgegevens. Springer en Goodlife Pharma zijn daarmee afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijken. De privacyvoorwaarden die van toepassing zijn vindt u hier: Springer Healthcare & Goodlife Pharma.