Nefrologie Update

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten in de nefrologie van het afgelopen jaar? Op deze webpagina, ontwikkelt in samenwerking met Vifor Pharma Nederland BV, vindt u de belangrijkste highlights, zoals:

  1. Updates rondom RAAS optimalisatie
  2. De highlights omtrent het ERA-EDTA congres
  3. De belangrijkste punten van het ASN congres

Bekijk de on demand webcasts en lees de factsheets en reports en blijf volledig op de hoogte.

 

RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

Het hoe, wanneer en waarom van RAASi-therapie. Hierover gaan we in gesprek in de webcast RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?. 3 experts buigen zich over de volgende vragen:

  • Wat is de achtergrond en het belang van RAAS-inhibitie?
  • Wat zijn redenen voor het de-intensiveren, of is dat juist onwenselijk?
  • Wat is een adequate behandeling en hoe kan deze worden bereikt?

Aandachtspunten voor succesvolle RAAS-remming

In één oogopslag bijgepraat worden over de laatste inzichten op het gebied van RAAS-remming? Bekijk dan nu de factsheet ‘Aandachtspunten voor succesvolle RAAS-remming’, gebaseerd op de webcast ‘RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?’

Klinisch farmacoloog prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink (UMC Groningen) en internist-nefroloog prof. dr. Martin de Borst (UMC Groningen) bespreken hierin onder leiding van internist-nefroloog prof. dr. Goos Laverman (ZGT Almelo) de belangrijkste aandachtspunten voor succesvolle RAAS-remming.

Meer informatie is alleen toegankelijk voor abonnees die voorschrijfbevoegd zijn.

Login
Let op: Om alle informatie te kunnen zien heeft u een account nodig om in te loggen. Bent u al ingelogd? Dan heeft u onvoldoende rechten om deze informatie te bekijken. Wilt u uw account aanpassen? Klik dan hier

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

De podcast ‘Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie’ is een gesprek tussen Tom van ’t Hek en Michele Eisenga, internist i.o. in het UMCG, over de balans van maximale RAAS-blokkade en het serumkalium bij CKD-patiënten. Michele bespreekt aan de hand van een casus een nieuwe behandeloptie waardoor maximale RAAS-blokkade behouden kan blijven om nierschade te beperken.

ERA-EDTA Highlights

Het jaarlijkse congres van de ERA-EDTA vond dit jaar (2021) plaats van 5 t/m 8 juni in Berlijn. Nefrologen Martin de Borst, Ewout Hoorn en Stijn Konings spitten het ERA-EDTA-programma door en praten u in 1,5 uur bij over de hoogtepunten van dit virtuele congres. Zij voorzien de sessies van commentaar en discussiëren onderling over de impact hiervan voor de praktijk.

ERA-EDTA Report

Bekijk het volledige symposium Report tijdens het 58e ERA-EDTA congres in Berlijn waarin dr. Ellen Hoogeveen, internist-nefroloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch de data toelicht en de implicaties bespreekt.

Meer informatie is alleen toegankelijk voor abonnees die voorschrijfbevoegd zijn.

Login
Let op: Om alle informatie te kunnen zien heeft u een account nodig om in te loggen. Bent u al ingelogd? Dan heeft u onvoldoende rechten om deze informatie te bekijken. Wilt u uw account aanpassen? Klik dan hier

 

Factsheet during 58TH ERA-EDTA BERLIN, 7 JUNE 2021

Chronic Kidney Disease-Associated Pruritus (CKD-AP): Adressing Unmet Needs Amongst Patients on Dialysis

Dr. E.K. (Ellen) Hoogeveen, internist-nefroloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis

CKD-aP is een ernstige, chronische aandoening die jeuk veroorzaakt en die voorkomt bij veel patiënten die dialyse ondergaan. Ondanks de duidelijke gevolgen voor de klinische resultaten en de kwaliteit van leven van de patiënt, worden de klachten van patiënten die lijden aan CKD-aP onvoldoende onderkend en ineffectief behandeld. Gelukkig biedt de multifactoriële pathofysiologie van CKD-aP (waaronder de rol die disbalansen van het opioïdensysteem en de dysregulatie van het immuunsysteem spelen) mogelijkheden voor onderzoek naar nieuwe vormen van therapeutische behandeling.

Tijdens dit virtuele educatieve symposium werd gesproken over de ziektelast van CKD-aP voor zowel patiënten als voor zorgstelsels, werd gekeken naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de pathofysiologie van CKD-aP en werd verkend welke voordelen en beperkingen de bestaande en aankomende therapeutische mogelijkheden hebben.

Meer informatie is alleen toegankelijk voor abonnees die voorschrijfbevoegd zijn.

Login
Let op: Om alle informatie te kunnen zien heeft u een account nodig om in te loggen. Bent u al ingelogd? Dan heeft u onvoldoende rechten om deze informatie te bekijken. Wilt u uw account aanpassen? Klik dan hier

 

Factsheet during 58TH ERA-EDTA BERLIN, 7 JUNE 2021

Hyperkalaemia in CKD: Beyond Potassium Control

Dr. E.K. (Ellen) Hoogeveen, internist-nefroloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Tijdens deze interactieve sessie, geleid door een panel dat wereldwijd aanzien geniet, werd onderzoek gedaan naar het risico en de klinische gevolgen van hyperkaliëmie bij chronische nierschade (CNS), de behoefte aan een individuele aanpak van de voedingsgewoonten bij deze patiënten en praktische overwegingen rond het gebruik van nieuwe stoffen die K+ binden, ten behoeve van langdurige beheersing van de K+-waarden en een behandeling met renine–angiotensine–aldosteronsysteemremmers.

Meer informatie is alleen toegankelijk voor abonnees die voorschrijfbevoegd zijn.

Login
Let op: Om alle informatie te kunnen zien heeft u een account nodig om in te loggen. Bent u al ingelogd? Dan heeft u onvoldoende rechten om deze informatie te bekijken. Wilt u uw account aanpassen? Klik dan hier

ASN Report

Dr. C.J.A.M. (Stijn) Konings, internist-nefroloog, Catherina Ziekenhuis, Eindhoven

Van 4-7 november 2021 werd de American Society of Nephrology (ASN) Kidney Week virtueel gehouden. Tijdens deze dagen werden de nieuwste inzichten en ervaringen gedeeld en bediscussieerd met en door duizenden congresgangers die overal ter wereld konden deelnemen aan dit toonaangevende congres. In deze speciale ASN-editie treft u een beknopt overzicht van hetgeen er op dit congres in postersessies, orale presentaties en educatieve symposia is gepresenteerd. De selectie betreft een aantal deel onder werpen binnen de behandeling van chronische nierziekten (CKD) waar de nefroloog in zijn of haar praktijk mee te maken heeft.

Meer informatie is alleen toegankelijk voor abonnees die voorschrijfbevoegd zijn.

Login
Let op: Om alle informatie te kunnen zien heeft u een account nodig om in te loggen. Bent u al ingelogd? Dan heeft u onvoldoende rechten om deze informatie te bekijken. Wilt u uw account aanpassen? Klik dan hier

 

ASN Take-home messages

Dr. C.J.A.M. (Stijn) Konings, internist-nefroloog, Catherina Ziekenhuis, Eindhoven

Meer informatie is alleen toegankelijk voor abonnees die voorschrijfbevoegd zijn.

Login
Let op: Om alle informatie te kunnen zien heeft u een account nodig om in te loggen. Bent u al ingelogd? Dan heeft u onvoldoende rechten om deze informatie te bekijken. Wilt u uw account aanpassen? Klik dan hier

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door

NL-PAT-2100067

Wilt u in de toekomst meer informatie van Vifor ontvangen? Klik dan hier om uw gegevens achter te laten.

 

Vifor Pharma Nederland BV
Westbroek 43
4822 ZX Breda
Phone +31 (0)88 84 84 300

info-nl@viforpharma.com 
www.viforpharma.nl