Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

Delen via:

BOTCASTS – podcasts over fractuurpreventie

Meer informatie is alleen toegankelijk voor abonnees die voorschrijfbevoegd zijn.

Login
Let op: Om alle informatie te kunnen zien heeft u een account nodig om in te loggen. Bent u al ingelogd? Dan heeft u onvoldoende rechten om deze informatie te bekijken. Wilt u uw account aanpassen? Klik dan hier

Sprekers

 • Prof. dr. Willem Lems, reumatoloog, Amsterdam UMC
 • Tom van ‘t Hek, voorheen huisarts, nu moderator

 

Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door AMGEN

NL-PRO-0122-00007

Beluister hier de andere delen uit de serie BOTCASTS – podcasts over fractuurpreventie:

 

 • Referenties
  1. Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie 2011 (derde herziening),
   https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/osteoporose_en_
   fractuurpreventie/osteoporose_en_fractuurpreventie_-_startpagina.html
   , geraadpleegd 18 januari 2022
  2. Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie 2021 (autorisatiefase dec 2021)
  3. SmPC Evenity, November 2021
  4. Marcus R, et al. Osteoporosis 4th Edition – June 3 2013 eBook ISBN 9780123982520
  5. SmPC Prolia, Juli 2021
  6. Kendler DL, et al. Adv Ther. Published online 11 November 2021 https://doi.org/10.1007/s12325-021-01936-y 2.45-3.00
  7. SmPC Alendronaat.
  8. SmPC Risedronaat.
  9. Kendler DL, et al. Osteoporos Int. 2011;22:31725
  10. Ringe JD & Farahmand P. Rheumatol Int. 2014;34:727-732
  11. Cummings SR, et al. N Eng J Med. 2009;361:756-765
  12. Barrionuevo P, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2019;104:1623-1630
  13. Baron R, et al. Bone. 2011;48: 677-692
  14. Ensrud KE, et al. J Bone Miner Res 2004;19:1259-1269
  15. Cummings SR, et al. J Bone Miner Res. 2018;33:190-198
  16. Bone HG, et al. N Eng J Med. 2004;350:1189-1199
  17. Black DM, et al. JAMA. 2006;296:2927-2938
  18. Bone HG, et al. Lancet Diab Endocrinol. 2017;5:513-523
  19. Bouxsein ML, et al. J Bone Miner Res. 2019;34:632-642
  20. Black DM, et al. Lancet Diab Endocrinol. 2020;8:672-682
  21. McClung MR, et al. N Eng J Med. 2006;354:821-831
  22. Brown JP, et al. J Bone Miner Res. 2009;24:153-161
  23. Miller PD, et al. Osteoporos Int. 2020;31:181–191
  24. Eastell R, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2019;104:1595-1622
  25. Boschitsch E, et al. Osteoporos Int. 2022;33:263-272
  26. Tsourdi E, et al. J Clin Endocrin Metab. 2021;106:264-281
  27. NAMS position statement. Menopause. 2021:28;973-997
  28. Saag KG, et al. N Eng J Med. 2017;377:1417-1427
  29. Cosman F, et al. N Eng J Med. 2016;375:1532-1543
  30. Lewiecki et al. J Bone Miner Res. 2019;34:419-428
 • Prolia® - denosumab – verkorte productinformatie

  Samenstelling: Elke voorgevulde spuit bevat 60 mg denosumab in 1 ml oplossing (60 mg/ml). Afleveringsvorm: Verpakking per stuk, in blisterverpakking (voorgevulde spuit met naaldbeschermer). Farmacotherapeutische groep: geneesmiddelen voor de behandeling van botziekten – andere geneesmiddelen die de botstructuur en mineralisatie beïnvloeden, ATC-code: M05BX04. Indicaties: Behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen en mannen met een verhoogd risico op fracturen. Behandeling van botverlies gerelateerd aan hormoonablatietherapie bij mannen met prostaatkanker die een verhoogd risico lopen op fracturen. Behandeling van botverlies gerelateerd aan langdurige systemische glucocorticoïd therapie bij volwassen patiënten die een verhoogd risico lopen op fracturen. Contra-indicaties: Hypocalciëmie. Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Voldoende inname van calcium en vitamine D is belangrijk voor alle patiënten. Hypocalciëmie dient voordat met de behandeling wordt begonnen te worden gecorrigeerd door middel van inname van calcium en vitamine D. Controle van calciumspiegels wordt aanbevolen. Patiënten moeten worden gestimuleerd om symptomen te melden die kenmerkend zijn voor hypocalciëmie. In de post-marketing setting is ernstige symptomatische hypocalciëmie (inclusief gevallen met fatale afloop) gerapporteerd, waarbij de meeste gevallen zich voordeden in de eerste weken van de behandeling. Een gelijktijdige behandeling met glucocorticoïden vormt een extra risicofactor voor hypocalciëmie. Patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min) of patiënten die worden gedialyseerd lopen meer risico op het ontwikkelen van hypocalciëmie. Patiënten die denosumab krijgen, kunnen huidinfecties (voornamelijk cellulitis) ontwikkelen die kunnen leiden tot een ziekenhuisopname. Patiënten moet worden geadviseerd onmiddellijk medische hulp te zoeken als zich bij hen symptomen van cellulitis ontwikkelen. Bij patiënten die werden behandeld met Prolia werd osteonecrose van de kaak (ONJ) zelden gezien. De start van de behandeling/nieuwe kuur moet worden uitgesteld bij patiënten met niet-genezen open beschadigingen van zachte weefsels in de mond. Voor behandeling met denosumab wordt een tandheelkundig onderzoek met passende preventieve tandheelkundige behandeling en een individuele risico-batenbeoordeling aanbevolen. Tijdens de behandeling moeten invasieve tandheelkundige ingrepen alleen na zorgvuldige overweging worden uitgevoerd en moet de ingreep niet kort voor of na het toedienen van denosumab plaatsvinden. Een tijdelijke onderbreking van de tandheelkundige behandeling dient te worden overwogen tot de aandoening verdwijnt en bijkomende risicofactoren waar mogelijk zijn verminderd. Osteonecrose van de uitwendige gehoorgang is gemeld bij gebruik van denosumab. Atypische femurfracturen zijn zelden gerapporteerd bij patiënten die worden behandeld met denosumab. Patiënten dienen te worden geadviseerd om nieuwe of ongebruikelijke pijn in de dij, de heup of de lies te melden. Patiënten met deze symptomen moeten worden onderzocht op een onvolledige femurfractuur. Langdurige behandeling met botresorptieremmers kan bijdragen aan een verhoogd risico op ongewenste uitkomsten zoals ONJ en atypische femurfracturen door onderdrukking van hermodellering van het bot. Overige: Patiënten die met denosumab worden behandeld, mogen niet tegelijkertijd worden behandeld met andere denosumab-bevattende geneesmiddelen (ter preventie van botcomplicaties bij volwassenen met botmetastasen van solide tumoren). Dit geneesmiddel bevat 47 mg sorbitol per ml oplossing. Er moet rekening worden gehouden met het additieve effect van gelijktijdig toegediende producten die sorbitol (of fructose) bevatten en met de inname van sorbitol (of fructose) via de voeding. Bijwerkingen: Zeer vaak: pijn in de extremiteiten, skeletspierstelselpijn. Vaak: infectie van de urinewegen, infectie van de bovenste luchtwegen, ischias, obstipatie, buikklachten, huiduitslag, alopecia, eczeem. Soms: diverticulitis, cellulitis, oorinfectie, lichenoïde reacties door medicijngebruik. Zelden: hypocalciëmie, geneesmiddelovergevoeligheid, anafylactische reactie, osteonecrose van de kaak en atypische femurfracturen. Zeer zelden: overgevoeligheidsvasculitis. Aflevering en vergoeding: U.R. Prolia wordt volledig vergoed. Voor prijzen zie Z-index. Gebaseerd op SmPC juli 2021. Amgen B.V. Minervum 7061, 4817 ZK te Breda, tel. 076-5732500

  Zie voor meer informatie de geregistreerde productinformatie. Deze productinformatie wordt regelmatig aangepast. Voor de meest recente versie van de productinformatie verwijzen wij u daarom naar de website van de European Medicines Agency (EMA) www.ema.europa.eu.

Bekijk het volledige overzicht van de podcasts op MedNet hier

Aandoeningen aan de peroneuspees vanuit diverse invalshoeken belicht

mei 2022 | Orthopedie

Lees meer over Aandoeningen aan de peroneuspees vanuit diverse invalshoeken belicht

Allopurinol versus febuxostat bij jicht

mei 2022 | Jicht

Lees meer over Allopurinol versus febuxostat bij jicht

Herclassificatie van GPA-patiënten met nieuwe ACR/EULAR-criteria

mei 2022

Lees meer over Herclassificatie van GPA-patiënten met nieuwe ACR/EULAR-criteria

Biologische impact van iberdomide bij patiënten met actieve SLE

apr 2022 | SLE

Lees meer over Biologische impact van iberdomide bij patiënten met actieve SLE

TNF-remming vertraagt progressie van sacro-iliitis bij vroege axiale SpA

apr 2022 | Spondyloartritis

Lees meer over TNF-remming vertraagt progressie van sacro-iliitis bij vroege axiale SpA

Anifrolumab biedt hoopvol perspectief bij matig tot ernstige SLE

apr 2022 | SLE

Lees meer over Anifrolumab biedt hoopvol perspectief bij matig tot ernstige SLE

SpA café 4:
Treat-to-target bij axiale SpA: evidence en praktijkervaringen

4 okt 2022 om 18:30 | Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 4:
Treat-to-target bij axiale SpA: evidence en praktijkervaringen

Expert debat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expert debat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

De wondere wereld van bindweefselziekten

7 apr 2022 | ILD

Lees meer over De wondere wereld van bindweefselziekten

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

SpA café 3: pijn herkennen en behandelen bij patiënten met SpA

6 apr 2022 om 18:00 | Arthritis psoriatica, Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 3: pijn herkennen en behandelen bij patiënten met SpA

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Geaccrediteerde e-learning: Management & Gender Differences in axSpA

Lees meer over Geaccrediteerde e-learning: Management & Gender Differences in axSpA

Implementatie van innovatie binnen de reumazorg

Artritis, RA

Lees meer over Implementatie van innovatie binnen de reumazorg

Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

donderdag 30 jun 2022 van 09:00 tot 17:00 | Kinderen, Orthopedie

Lees meer over Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

Vroege studies wijzen op klinisch effect CAR-T cellen bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Vroege studies wijzen op klinisch effect CAR-T cellen bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom

CREDO2 en 3: Olokizumab bij RA-patiënten met onvoldoende respons op MTX of TNF-remmers

Lees meer
Lees meer over CREDO2 en 3: Olokizumab bij RA-patiënten met onvoldoende respons op MTX of TNF-remmers

Secundaire antibioticaprofylaxe nuttig bij latente reumatische hartziekte

Lees meer
Lees meer over Secundaire antibioticaprofylaxe nuttig bij latente reumatische hartziekte

Pirfenidon vertraagt longfunctieachteruitgang bij RA-ILD

Lees meer
Lees meer over Pirfenidon vertraagt longfunctieachteruitgang bij RA-ILD

Sequentiële behandeling met belimumab en rituximab bij SLE

Lees meer
Lees meer over Sequentiële behandeling met belimumab en rituximab bij SLE

Gunstig effect van avacopan op nierfunctie bij ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Gunstig effect van avacopan op nierfunctie bij ANCA-geassocieerde vasculitis

Minder MACE bij een treat-to-target strategie voor jicht

Lees meer
Lees meer over Minder MACE bij een treat-to-target strategie voor jicht

Cardiovasculaire veiligheid van HCQ en MTX bij reumatoïde artritis

Lees meer
Lees meer over Cardiovasculaire veiligheid van HCQ en MTX bij reumatoïde artritis

Nieruitkomsten in de ADVOCATE-trial

Lees meer
Lees meer over Nieruitkomsten in de ADVOCATE-trial

Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

jan 2022 | Osteoporose

Lees meer over Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

dec 2021 | Osteoporose

Lees meer over Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

aug 2021 | Osteoporose

Lees meer over Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

Het belang van de huid

jul 2021 | Eczeem, Huidinfecties, Psoriasis

Lees meer over Het belang van de huid

Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

De voor- en nadelen van zorg op afstand: ervaringen van Nederlandse reumatologen tijdens COVID

nov 2020

Lees meer over De voor- en nadelen van zorg op afstand: ervaringen van Nederlandse reumatologen tijdens COVID