Geplaatst op 14 december 2009 door: Daan Marselis | 0 reacties |

Amphia zal vaccinatiebeleid H1N1 niet aanpassen

Amphia zal vaccinatiebeleid H1N1 niet aanpassen

Bestuurslid Ernst Hoette van het Amphia ziekenhuis zegt verbaasd te zijn over de brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over het vaccinatiebeleid van zijn instelling. Het ziekenhuis vindt één vaccinatie tegen H1N1 voldoende. De IGZ verwijt het ziekenhuisbestuur onverantwoordelijk handelen. Vooralsnog zal het ziekenhuis haar beleid niet aanpassen.

Volgens de Inspectie heeft het ziekenhuisbestuur zonder deugdelijke onderbouwing van het landelijke beleid afgeweken en daarmee verwarring gezaaid. Hoette wijst erop dat ziekenhuizen hun medewerkers niet kunnen dwingen om zich te laten vaccineren. "Voor de eerste vaccinatieronde hebben we het personeel met klem gevraagd om zich te laten vaccineren. Dat is een indringend proces geweest dat heeft geleid tot een relatief hoge vaccinatiegraad: tijdens de eerste ronde heeft 80 procent van ons personeel zich laten prikken." Volgens Hoette ligt de werkelijke beschermingsgraad nog hoger, tussen de 85 en 90 procent. Dit omdat een aantal personeelsleden al een H1N1-infectie heeft gehad of omdat ze zich bij de huisarts hebben laten vaccineren.

Argumenten

Hoette: "Ten aanzien van de tweede vaccinatieronde hebben wij overwogen dat er inmiddels meer duidelijkheid was over de werkzaamheid van het vaccin, dat in ons ziekenhuis al een relatief hoge beschermingsgraad was bereikt en dat de incidentie van H1N1 aan het afnemen was." Het bestuurslid is dan ook van mening juist wel een deugdelijke motivering te hebben gegeven. "Het is een lokale afweging geweest. Onze medewerkers hebben we ook heel duidelijk uitgelegd waarom we van het landelijke beleid afwijken."

Eén prik

Hoette stelt dat het Amphia het beleid niet aan zal passen. "Ik zie geen nieuwe argumenten die zullen leiden tot een andere afweging." Daar kan de brief van de Inspectie niets aan veranderen.


Reacties (0)
(Advertentie)