Geplaatst op 18 april 2011 door: Onbekend | 0 reacties |

Diseasemanagement voor diabetes beperkt complicaties niet

Diseasemanagement voor diabetes beperkt complicaties niet

Een zorgprogramma (‘diseasemanagement’) voor diabetes beperkt het aantal complicaties niet. Tot die conclusie komen onderzoekers van het Wissenschaftliches Institut der Techniker Krankenkasse für Nutzen und Effizienz im Gesundheitswezen in Hamburg.

 

Volgens het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) vergeleken de onderzoekers 84.410 patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) die in een Duits diseasemanagementprogramma waren opgenomen met een gematchte controlegroep (n = 23.180). De uitgangsmetingen waren in 2006 en de onderzoeksperiode liep van 2007-2008. De onderzoekers hadden de controlegroep niet alleen met interventiegroep vergeleken op leeftijd en geslacht maar ook zorggebruik, geneesmiddelengebruik en comorbiditeit bij de start van het programma. Doel was om na te gaan of er minder harde eindpunten (hart- en vaatziekten, maar ook polyneuropathieën) waren.

Kosten

Na 2 jaar was er op vrijwel geen enkele uitkomstmaat een verschil. De kosten van de geneesmiddelen waren wel omhoog gegaan. De onderzoekers concluderen dat de kosten van de huidige Duitse programma’s niet tegen de baten opwegen. Volgens Henk Bilo van Isala klinieken in Zwolle is die conclusie veel te kort door de bocht. In NTvG zegt hij: ‘Het onderzoek is wel valide opgezet, maar in het diabeteszorgprogramma in Zwolle zagen we de eerste effecten op hardere uitkomstmaten pas na 4-6 jaar. Er is dus veel te kort gemeten. Bovendien richten de Duitse programma’s zich alleen maar op het activeren van dokters om patiënten viermaal per jaar te zien en doen ze veel te weinig aan het goed laten samenwerken van alle betrokken hulpverleners.’

Volgens Bilo spreken deze resultaten ook eerdere bevindingen van Duitse onderzoekers uit 2007 tegen (Diabetes, Stoffwechsel und Herz. 2007;6:407-14). ‘Op grond van dat vage artikel moest destijds heel Nederland van minister Klink halsoverkop in zorggroepen en ketenzorg worden opgedeeld.’

 


Reacties (0)
(Advertentie)