Geplaatst op 27 september 2011 door: Onbekend | 7 reacties |

Rechter behandelt zaak Mitrasing

Rechter behandelt zaak Mitrasing

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de bestuursrechter gevraagd om de bestuurlijke boete die is opgelegd aan huisarts Glenn Mitrasing in stand te houden. De NZa deed dat dinsdag in Rotterdam in een zaak die door Mitrasing is aangespannen. Mitrasing kreeg de boete omdat hij niet meewerkte aan het Kostenonderzoek 2008. Het is voor het eerst dat een zorgaanbieder de informatieplicht aanvecht.

Die informatieplicht, die is vastgelegd in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg,) is voor de NZa van groot belang. Voor het opstellen van bijvoorbeeld tariefbeschikkingen moet de marktmeester kunnen beschikken over voldoende financiële informatie over de markt. Daarin is ook de reden gelegen dat de NZa Mitrasing een boete heeft opgelegd. Senior jurist Tim Zee van de NZa. “De NZa kan boetes en dwangsommen opleggen als zorgverleners niet op tijd aan hun informatieplicht voldoen. Die vorm van handhaving is van groot belang om herhaling – ook door andere huisartsen – te voorkomen.”

Persoonlijk

Mitrasing vindt dat hij geen beboetbaar feit heeft gepleegd. In zijn ogen is er vanwege de ondeugdelijke onderzoeksopzet geen sprake geweest van een Kostenonderzoek en dus kon hij ook niet gedwongen worden om mee te werken. Bovendien eiste zijn privéleven alle aandacht op vanwege het overlijden van zijn schoonmoeder, ziekte bij zichzelf en twee euthanasiegevallen in zijn praktijk. Volgens Mitrasing heeft de NZa geen rekening gehouden met die omstandigheden.

Zee kan alleen maar concluderen dat Mitrasing na diens eerste rechtstreekse email aan de NZa, op 2 februari 2009, wel degelijk uitstel heeft gekregen. Hij wil wel toegeven dat de NZa bij die beslissing onvoldoende is ingegaan op de persoonlijke omstandigheden van Mitrasing. De NZa kende alleen uitstel toe omdat de marktmeester precies de bewuste email over het hoofd had gezien.

In de inhoudelijke kritiek kan Zee zich niet vinden. Wat de NZa betreft staat het Kostenonderzoek niet ter discussie. Volgens Zee was de kritiek ‘niet gericht’ en besloeg slechts een klein deel de gehanteerde vragenlijst. Bovendien is de tariefbeschikking die uit het Kostenonderzoek voortvloeide nooit aangevochten.

Zee: “Het gaat hier om de informatieplicht.” En in de ogen van de NZa heeft Mitrasing daaraan echt niet voldaan. De marktmeester rekent het de huisarts zwaar aan dat hij, nadat hij uitstel kreeg, geen enkele prioriteit lijkt te hebben gelegd bij het Kostenonderzoek. Dat leidt de NZa af uit het feit dat Mitrasing, nadat hij uitstel kreeg, wel tijd vrij maakte voor een documentaire over een euthanasiegeval in zijn praktijk.

Mitrasing staat zeer principieel in de zaak. Het gaat hem vooral om de ontwikkeling van het recht. In zijn ogen gebruikt ‘de politiek de NZa te pas en te onpas om mensen te knechten’. In een interview dat Mednet deze week publiceerde zegt hij: “Deze zaak is een mijlpaal, omdat de NZa publiekelijk verantwoording af zal leggen. Dat doet de NZa anders nooit. Die legt alleen verantwoording af aan het eigen bestuur, in een binnenskamers politiek gebeuren. De NZa wordt hier eindelijk eens getoetst! Als de NZa wint, verlies ik dus niet per se. Dat hangt af van de argumentatie van de rechter. Die kan volstrekt anders zijn dan die van de NZa.”

pdf bestand  Interview Glenn Mitrasing

(Daan Marselis)

Trefwoorden

Reacties (7)


 • Kaspar

  27/09/2011

  #1.  Op de sokkel van het standbeeld van Spinoza in Amsterdam staat: ‘Het doel van de staat is de vrijheid’.

  De NZa is exponent bij uitstek van een hiermee strijdig doel, namelijk het machtstreven van de staatsbureaucratie dat voornamelijk pro forma en nauwelijks de facto onder politieke controle staat. Haar streven is in tegenspraak met onze professionele en dus ook persoonlijke vrijheid. NZa beperkt onze vrijheid op vele wijzen, onder meer (in een andere casus) door ons te verplichten ons beroepsgeheim te doorbreken. Vrijheid is het kostbaarste dat bestaat en bij uitstek waard om beschermd en verdedigd te worden.

  Collega Mitrasing verdient alle steun. Chapeau!

 • G K Mitrasing

  27/09/2011

  #2.  Correctie: er is op 2 feb een aangetekende brief gestuurd die pas op 18/19 feb door de NZa werd opengemaakt en gelezen. NZa rekent het Mitrasing zwaar aan? Dat doen ze dan maar! Als NZa het domme idee dat er op na wil houden dan dit vergrijp als een zware overtreding moet worden gezien en er vanuit gaat dat dit een preventieve werking zal hebben dan zijn ze buitegenwoon naief.

  Kritiek op (de legitimiteit van) het onderzoek impliceert tevens kritiek op (de legitimiteit van) het informatieverzoek en aantasting van de legitimiteit van het onderzoek tevens een aantasting van de legitimiteit van het informatieverzoek betekent. Kort gezegd: het informatieverzoek voldeed – zo blijkt uit de kritiek – niet aan de eisen van de wet. Wel degelijk kan aldus kritiek op het onderzoek afbreuk doen aan de wettelijke plicht om informatie aan te leveren, anders dan NZa beweert.

 • G K Mitrasing

  27/09/2011

  #3.  Geen huisarts weet van een tariefbeschikking die is gebaseerd op het kostenonderzoek.
  Zou het een ontwerp tariefbeschikking zijn, die alleen circuleert binnen NZa?
  Als NZa en Zee denken een oordeel menen te moeten vellen over een vermeende "documentaire" waar tijd voor is vrij gemaakt. Wanneer was dat dan? Zee kletst ook hier uit zijn nek.

 • Els

  30/09/2011

  #4.  Sterkte collega Mitrasing. Ik waardeer uw principiele standpunt. Ben het er ook mee eens. Zelf ben ik alles kwijtgeraakt door me principieel op te stellen (toch heb ik daar geen spijt van), maar ik hoop en wens u van harte toe dat het u anders zal vergaan.
  Misschien komt er ooit een tijd dat de mensheid zich niet zal laten bepalen door controle en geld, maar in plaats daarvan door wat ons hart ons ingeeft.

 • bert

  02/10/2011

  #5.  heel goed collega mitrasing, de NZA is een van de meest ondoorzichtige organisaties rond onze beroepsgroep, de nza handelt volgens mij alleen als verlengstuk van de minister, de minister kan zich altijd verschuilen achter de nza, het is m.i. een volkomen ondemocratische organisatie.

 • G K Mitrasing

  12/10/2011

  #6.  Allen dank voor de positieve reacties;op www.devogelvrijehuisarts.nl of https://twitter.com/#!/VogelvrijeHArts is de zaak te vervolgen.

 • G K Mitrasing

  17/12/2011

  #7.  Op vrijdag j.l. heb ik een brief van de rechtbank Rotterdam ontvangen. Opnieuw deelt de rechtbank mee niet op tijd uitspraak te kunnen doen in de beroepsprocedure. De rechtbank geeft aan uiterlijk op 9 februari 2012 uitspraak te zullen doen. Er zit niets anders op dan af te wachten.

  Laten we hopen dat de uitspraak niet sneller kan worden genomen vanwege de verlammende werking op de rechters van dit hopeloze NZa dossier…..(Advertentie)