Geplaatst op 30 oktober 2011 door: Adri van Beelen | 0 reacties |

Driekwart medisch specialisten geeft toe weleens fouten te maken

Driekwart medisch specialisten geeft toe weleens fouten te maken

Driekwart van de medisch specialisten geeft toe dat zij weleens fouten maken. Zij bespreken deze fouten vooral met collega’s. Dat blijkt uit het dit weekend gepubliceerde derde VvAA-Trendonderzoek ‘Wat geld(t) in de zorg; medische fouten’ naar fouten in de medische sector.

Van de eerstelijnszorgverleners geeft meer dan de helft in het onderzoek aan dat zij wel eens fouten maakt. De artsen geven aan dat zij medische fouten vooral bespreken met collega’s. In de eerstelijnszorg doet 85 procent dat en in de tweedelijn zelfs 92 procent. Opvallend is dat zorgverleners de angst voor gevolgen voor de patiënt aanzienlijk vaker als reden voor het niet melden noemen, dan de angst voor gevolgen voor henzelf. In de eerstelijnszorg geeft ruim de helft (52 procent) aan dat zij een fout wel eens niet aan de patiënt hebben verteld, omdat de gevolgen ervan verwaarloosbaar klein waren, of omdat ze bang waren dat de toestand van de patiënt er niet beter op zou worden.

Respons

Voor het onderzoek zijn 3000 zorgprofessionals - eerstelijns en tweedelijnszorgverleners - gevraagd naar hun ervaringen met fouten in de praktijk, uiteenlopend van administratieve kwesties tot meer serieuze zaken. Met een respons van 30 procent wordt volgens de VvAA duidelijk dat dit onderwerp breed leeft onder zorgprofessionals. In negen van de tien gevallen leidt het ontdekken van een medische fout tot aanpassingen in de werkwijze of in de protocollen, aldus zorgverleners die werkzaam zijn in de medische sector.

Impact

Bijna de helft van de medisch specialisten (46 procent) ligt wel eens wakker van een gemaakte fout. Voor zorgverleners in de eerste lijn - zoals huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen - is dat 29 procent. De afgelopen jaren is de publieke aandacht voor medische fouten enorm toegenomen. Het medisch handelen van zorgprofessionals ligt zowel via de media als via internet – bijvoorbeeld in beoordelingssites – onder de loep. De angst om fouten te maken neemt daardoor toe.

Agatha Hielkema, jurist bij VvAA Rechtsbijstand: “De zorgprofessional bevindt zich vaak in een paradoxale situatie. In zijn dagelijkse werk heeft hij de verantwoordelijkheid voor behandelvoorstellen en moet hij de regie over het zorgproces bewaken. Bij het oplossen van fouten of het voorkomen ervan is de zorgprofessional afhankelijk van de houding van de patiënt en van andere interne medewerkers, zoals de klachtenfunctionaris, de Raad van Bestuur, etc. De oplossing voor fouten ligt ook lang niet altijd in handen van die ene zorgprofessional: het gaat om beleid, om procedures en om keuzes met mogelijkerwijs financiële gevolgen.”


Reacties (0)
(Advertentie)