Geplaatst op 2 november 2011 door: Suzanne Bremmers | 0 reacties |

'Vooraf kosten behandeling tonen onmogelijk'

'Vooraf kosten behandeling tonen onmogelijk'

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) denkt dat het nog niet haalbaar is om patiënten voor hun behandeling te laten zien wat de kosten bedragen van de behandeling, zoals de Nationale ombudsman wil. De NFU gaat het oordeel van de ombudsman bespreken, maar het zal volgens Frank de Bos, coördinator sturing & financiering bij de NFU, nog lang duren voordat aan de uitspraak kan worden voldaan.

De aanleiding voor het plan van de Nationale ombudsman was een klacht van een patiënte tegen het UMC Groningen. De patiënte kreeg vorig jaar een nota van het ziekenhuis van 330 euro. Zij is verzekerd met een hoog vrijwillig eigen risico waardoor zij zelf opdraait voor de kosten, terwijl deze volgens haar niet noodzakelijk waren geweest.

Volgens de NFU vraagt de ombudsman nu niet om één maar om een paar aanpassingen. Als ziekenhuizen voortaan rekeningen moeten voorleggen aan patiënten zal bijvoorbeeld, moet de regelgeving worden aangepast. Het UMCG heeft de regels namelijk niet overtreden en toch zitten ze fout volgens de ombudsman. “Dat vraagt om een aanpassing van het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa)”, zegt De Bos.

De NFU vraagt zich ook af of het technisch gezien wel mogelijk is om een factuur te maken. “De tarieven zijn nu helemaal niet in orde. De Bos: “Vanaf 1 januari gaan ziekenhuizen werken met het nieuwe prestatiebekostigingssysteem, DOT.  Met DOT wordt het DBC-systeem vereenvoudigd waarbij er naar is gestreefd om medisch herkenbare zorgproducten te definiëren en de tarieven te baseren op reële kostprijzen. Dat is nog lang niet klaar. Er zijn nog veel onderdelen die nog niet goed in het systeem zitten. Daardoor krijg je tarieven die geen relatie hebben met de kosten en producten die nog niet goed zijn gedefinieerd. In de komende jaren wordt dit systeem verder verbeterd. Als dit systeem goed werkt vormt het de basis waarop patiënten goed kunnen worden geïnformeerd over de kosten van hun behandeling.”

Zelfs dan kan het volgens de NFU nooit zo zijn dat een patiënt van alle kosten vooraf op de hoogte is. De Bos: “Een groot deel van de zorgactiviteiten in een umc heeft een min of meer acuut karakter. Dan kan je niet vooraf een prijsopgave geven en wachten op de instemming van de patiënt. Een ander groot cohort van zorgactiviteiten zit ook in de diagnostiek, dat is soms zoeken totdat je iets vindt. Het consequent doorvoeren van het idee dat je van te voren prijsopgave moet geven, is daarbij complex, want de kosten zijn weliswaar stap voor stap waarschijnlijk wel inzichtelijk te maken, maar de te zetten stappen zijn onvoorspelbaar.”


Reacties (0)
(Advertentie)