Geplaatst op 30 november 2011 door: Suzanne Bremmers | 0 reacties |

Schippers steunt Consumentenbond in wens sterkere rechtspositie patiënt

Schippers steunt Consumentenbond in wens sterkere rechtspositie patiënt

Minister Schippers heeft naar aanleiding van een onderzoek van de Consumentenbond naar de afhandeling van medische missers, in een brief aangegeven dat artsen incidenten moeten vermelden in het medisch dossier. Als een medisch dossier onvolledig is, zal de rechter uitgaan van de stelling van het slachtoffer.

Deze voornemens zijn op zich niet nieuw, maar maken deel uit van het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). De minister denkt dat door het verplicht vastleggen van incidenten, patiënten een sterkere positie ten opzichte van artsen zullen verwerven. De brief is gericht aan de directeur van de Consumentenbond, Bart Combée.

Weerstand

Er is veel weerstand tegen de wet. De KNMG vindt dat de nieuwe wet geen toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de huidige wetgeving. De KNMG pleit er dan ook voor om de huidige gezondheidswetten (met patiëntenrechten) intact te laten en deze waar nodig aan te passen in plaats van een nieuwe regeling in te voeren. Ook de zorgaanbieders, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), zien geen heil in de Wcz. Dat meldt Skipr. De BoZ vindt dat er geen samenhang is met andere wetten en dat ondoelmatigheid in de hand wordt gewerkt.

Verplicht

Naast vermelding van het incident in het medisch dossier is de arts verplicht om binnen zes weken te reageren op een klacht. Een reactie is eenmalig te verlengen met een periode van vier weken. De patiënt kan naar de geschillencommissie gaan  om de afdwingbaarheid kracht bij te zetten. Zorgaanbieders moeten verplicht zijn aangesloten bij de geschilleninstantie die een bindende uitspraak kan doen en en schadevergoeding kan toekennen van 25.000 euro.    

Het wetsvoorstel ligt nu ter behandeling in de Tweede Kamer. Afgelopen vrijdag organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de wet. Verschillende organisaties als de LHV, de OMS en de KNMG konden kritiek leveren op de wet. De Consumentenbond hoopt dat de wet snel zal worden ingevoerd.  

De Consumentenbond verzamelde in zeven weken tijd 1900 reacties in het meldpunt Medische missers. De reacties gingen veelal over de houding van de arts, de klachtafhandeling door ziekenhuizen en het geloof in eerlijke behandeling.


Reacties (0)
(Advertentie)