Geplaatst op 8 december 2011 door: Jenneke van de Streek | 0 reacties |

Uitgebreide richtlijn echocardiografie in oncologie op komst

Uitgebreide richtlijn echocardiografie in oncologie op komst

Komend jaar zullen gezamenlijk ontwikkelde leidraad voor de toepassing van echocardiografische evaluatie bij de behandeling van kankerpatiënten worden gepubliceerd namens de European Association of Echocardiography (EAE), de Amerdican Society of Echocardiography en de American Society of Clinical Oncology. Studies die deze week op het EUROECHO-congres zijn gepresenteerd wijzen op meer mogelijkheden van echocardiografie.

De richtlijn bevat onder meer adviezen over de frequentie waarmee echocardiografische controles bij de verschillende chemotherapeutica moeten worden uitgevoerd, en over wanneer welke patiënten moeten stoppen met chemotherapie of cardioprotectieve bescherming behoeven, aldus Luigo Baldano, voorzitter van de EAE en werkzaam aan de universiteit van Padua.

Subtiele veranderingen

Echocardiografie wordt al wel wijdverbreid toegepast bij de controle op cardiotoxiciteit, maar als parameter wordt doorgaans alleen de linker ventriculaire ejectiefracti (LVEF) genomen. Deze parameter meet alleen bestaande myocardbeschadigingen en toont geen vroege subtiele veranderingen in de linkerventriculaire functie aan die een toekomstige functievermindering voorspellen. Volgens Baldano kan echocardiografie echter wel al schade aan het myocard  aantonen wanneer deze nog subklinisch is en de kankerbehandeling kan worden aangepast en/of aangevuld met cardioprotectie. Maar daarvoor moeten naast de LVEF ook andere parameters worden gemeten.

Ventriculaire relaxatie

Baldano wijst op twee studies die deze week op het EUROECHO and other Imaging Modalities-congres van de European Society of Cardiology zijn gepresenteerd. In het eerste onderzoek van Helder Dores zijn echocardiografische controles verricht bij 51 vrouwen met borstkanker die met trastuzumab worden behandeld, om vroege tekenen van cardiale bijwerkingen op te sporen. In het eerste trimester van de behandeling vertoonde niemand duidelijke tekenen van hartfalen of een significantie afname van de LVEF. Wel ontwikkelde een op de vijf vrouwen een verminderde ventriculaire relaxatie, welke op den duur kan leiden tot vulllingsstoornissen en gevorderde stadia van cardiaal dysfunctioneren.

Diastolische functie

In een tweede onderzoek van Lilane Radulescu is echo-Doppler echocardiografie gedaan om de cardioprotectieve werking van ACE-remmers en statines aan te toenen bij patiënten die met anthracyclines worden behandeld. Daarbij zijn de LVEF en de linker ventriculaire diastolische functie als parameter gebruikt. Bij de patiënten die geen cardioprotectie ontvingen trad een vermindering van de linkerventriculaire diastolische functie op (ratio vroege diastolische vullingssnelheid en vullingsnelheid na atriumcontactie), terwijl de LVEF nog geen beduidende afwijkingen vertoonde.     


Reacties (0)
(Advertentie)