Geplaatst op 4 oktober 2012 door: Suzanne Bremmers | 0 reacties |

Visie: Meer specialisten in bestuur ziekenhuis

Visie: Meer specialisten in bestuur ziekenhuis

Medisch specialisten zouden een grotere rol moeten spelen in het management van ziekenhuizen. Op die manier worden ze verantwoordelijker voor en bewuster van de consequenties van keuzes die worden gemaakt. Dat staat in het visiedocument De Medisch Specialist 2015, onder leiding van gynaecoloog Carina Hilders.

Het idee om alle specialisten in loondienst te laten werken, wordt resoluut afgewezen. “Als arts met een wensenlijstje naar de raad van bestuur gaan, is geen goed idee, omdat de arts daardoor niet de verantwoordelijkheid voelt van de keuzes die worden gemaakt op basis van dat wensenlijstje. Specialisten moeten verder kijken dan hun eigen spreekkamer.” 

Bestuursmodellen

In het visiedocument staan vier mogelijke modellen om als arts meer zeggenschap in de organisatie te verkrijgen, met daarbij de voor- en nadelen van ieder model. Het eerste model verloopt via de recent opgerichte collectieven. Het tweede model is gebaseerd op de huidige praktijk bij andere vrije beroepen, zoals de advocatuur. In dit model kiest een beperkt aantal medisch specialisten voor een actieve rol als cobestuurder. In het derde model vormen groepen medisch specialisten een aparte rechtsvorm die diensten inhuurt van het ziekenhuis. In een vierde scenario organiseren medisch specialisten zich in zelfstandige teams die zich laten inhuren door één of meer ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), 1e-lijnscentra en verpleeghuizen.

Situatie

De projectgroep van het visiedocument heeft bewust voor meerdere modellen gekozen en wil geen voorkeur voor een model uitspreken. Hilders: “We willen artsen een eigen weg laten vinden. Specialisten zijn allemaal verschillend. De een loopt het liefst tien keer op een dag langs het bed, de ander houdt ervan om op strategisch niveau na te denken over de toekomst van de gezondheidszorg. Er zijn dan ook nog veel meer voorbeelden van bestuursmodellen mogelijk. We willen artsen niet verplichten zich in een bepaald model te wurmen. Dan krijg je geen goede bestuurders. Specialisten moeten doen wat past bij de lokale situatie.”

Training

Hilders is zelf stafvoorzitter bij de Reinier de Graaf Groep. Ze heeft meerdere managementcursussen doorlopen –INSEAD in Frankrijk was volgens haar de beste- en hielp in haar eigen ziekenhuis mee met het ontwikkelen van een leiderschapscursus voor specifiek medisch specialisten in de Reinier de Graaf Groep. Ieder jaar doorlopen dertig medisch specialisten een reeks trainingen. “Jonge, net aangenomen artsen beginnen met een training waarin ze onder meer leren nadenken over wat voor rol ze zouden willen spelen binnen het ziekenhuis. In het volgende onderdeel leren specialisten leiderschapscompetenties ontwikkelen en in de laatste training wordt verder ingegaan op die leiderschapscapaciteiten en competenties.”

 


Reacties (0)
(Advertentie)