Geplaatst op 3 december 2013 door: Anouk Middelkamp | 0 reacties |

Een derde huisartsen in dienst van gezondheidscentra ontevreden over baan

Een derde huisartsen in dienst van gezondheidscentra ontevreden over baan

Bijna een derde van de huisartsen in dienst van gezondheidscentra is niet tevreden over de huidige baan. Die ontevredenheid heeft vooral te maken met een te laag salaris en te hoge werkdruk. Dat blijkt uit een enquête van de LHV. De huisartsen geven ook aan dat de grote personele wisselingen impact hebben op de kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid.

Eerder hield de LHV al een onderzoek onder huisartsen in dienst van gezondheidscentra (HID's); de problemen die hierin werden gesignaleerd werden in deze enquête verder uitgediept. Daarnaast vinden er binnenkort CAO-onderhandelingen plaats voor deze beroepsgroep, daarvoor wil de LHV graag in kaart hebben gebracht hoe HID's hun werk ervaren.

Beloning

Uit de enquête blijkt dat bijna 30 procent ontevreden is met de huidige baan. Redenen voor de ontevredenheid zijn vooral een te geringe financiële beloning (71 procent), te hoge werkdruk door te veel andere taken dan patiëntenzorg (64 procent), een te hoge werkdruk door teveel patiënten in te weinig tijd (67 procent) en te weinig zeggenschap bij de invulling van de werkdag (43 procent).

Belemmering

Ruim negentig procent van de respondenten verwacht dat het huidige inkomen een belemmering vormt voor huisartsen om in een gezondheidscentrum te gaan werken. De belemmering ontstaat volgens de HID's doordat het inkomen ten opzichte van ander huisartsen zoals waarnemers en praktijkhouders te laag is. Daarnaast vindt 42 procent dat de vergoeding voor diensten te laag is.

Er is ook positief nieuws: 70 procent van de HID's is tevreden met zijn huidige baan. Daarnaast ziet 81 procent zichzelf over twee jaar nog steeds dezelfde baan hebben.

Bevestigd

Paulus Lips, bestuurder bij de LHV is tevreden over de hoge respons onder de HID's: bijna 30 procent van de 500 bij de LHV aangesloten HID's deden mee. "“Helaas worden de problemen die in het eerdere onderzoek werden gesignaleerd door dit onderzoek nogmaals bevestigd. Denk daarbij aan de problemen rondom onvervulde vacatures, inkomen en zeggenschap. We leveren hiermee belangrijke input aan de cao-onderhandelaars.”

 


Reacties (0)
(Advertentie)