Geplaatst op 21 oktober 2015 door: Onbekend | 0 reacties |

Follow- up met CT-programma verbetert overleving longkankerpatiënt

Follow- up met CT-programma verbetert overleving longkankerpatiënt

De overleving van patiënten met longkanker neemt met 14 procent toe als ze na de chirurgie een follow-up krijgen met een CT van de thorax en het bovenste deel van het abdomen. Dat blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van Odense in Denemarken dat Niels-Christian Hansen presenteerde op het congres van de European Respiratory Society in Amsterdam.

“De kracht van de studie is dat deze in de klinische praktijk is verricht”, aldus Andersen. Volgens hem kan met het studieresultaat het CT-follow-upprogramma worden ingevoerd in meerdere Deense behandelcentra en ook in andere landen.”
In de gehele onderzoeksgroep nam de vierjaarsoverleving met de invoering van het CT-follow-upprogramma toe van 54 naar 68 procent. Vooral de overleving van patiënten bij wie de longkanker binnen 24 maanden na de operatie recidiveert, is de overlevingswinst groot. Zonder follow-upprogramma is vier jaar na de eerste behandeling nog maar 2 procent van de patiënten in leven, terwijl met de aanvullende follow-up nog 27 procent leeft.

Follow-upprogramma

De studie is verricht rondom de introductie van het CT-follow-upprogramma in 2010. Vanaf dat moment kregen alle patiënten die curatief voor longkanker waren behandeld, in de eerste twee jaar na de operatie iedere drie maanden een PET-CT-scan; in de daaropvolgende drie jaar werd iedere zes maanden een scan gemaakt. Dit programma was gestart nadat onderzoek had aangetoond dat met het CT-follow-up-programma recidieven van de longkanker al konden worden aangetoond voordat de patiënt klinische symptomen had. Met deze vroege diagnose was het vaker mogelijk om het recidief nog radicaal te behandelen.

Overleving

Deze nieuwe studie onderzocht of deze follow-up ook leidde tot een betere overleving. De onderzoekers vergeleken de overleving van 158 patiënten die nog voor de introductie van het follow-upprogramma een chirurgische behandeling met eventuele aanvullende chemo-  en of radiotherapie hadden gekregen, met 233 patiënten die na hun initiële behandeling het follow-upprogramma volgden. Vier jaar na de operatie is de overleving van de longkankerpatiënten bepaald.

Jenneke van de Streek


Reacties (0)
(Advertentie)