Geplaatst op 20 juni 2016 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Oncologie Journaals vanaf de ASCO 2016

Oncologie Journaals vanaf de ASCO 2016

Het thema van de ASCO 2016 is ‘Collective Wisdom’. En dat is precies waar ook Oncologie TV naar streeft met de Oncologie Journaals:

  • Diverse expert-gasten die hun licht laten schijnen op nieuwe ontwikkelingen, gepresenteerd tijdens de ASCO, o.a. prof. dr. Egbert Smit, prof. dr. Joachim Aerts, prof. dr. Sabine Linn, prof. dr. Winald Gerritsen, prof. dr. Christian Blank, dr. Miriam Koopman, dr. Nelleke Ottevanger en dr. Roy Lalisang.
  • Met presentatrice Inge Diepman.
  • Waarbij kritische vragen over de interpretatie van gegevens en over de impact op de klinische praktijk niet worden geschuwd.
  • Met interviews met expert speakers van late-breaking onderzoeksresultaten.
  • Met aandacht voor innovatieve Nederlandse congresbijdragen en het werk van jonge Nederlandse onderzoekers.

ASCO 2016 Oncologie Journaal 3

In het derde Oncologie Journaal vanaf de ASCO 2016 ligt de focus op longkanker met prof. dr. Egbert Smit en prof. dr. Joachim Aerts, op borstkanker met prof. dr. Sabine Linn en op tumoren van de bovenste tractus digestivus met dr. Hanneke Wilmink. Met o.a.

• Weer nieuwe EGFR- en ALK-remmers bij NSCLC, maar wanneer welke en bij wie?

• De CONVERT-studie: kunnen we overstappen naar 1x daags bestralen bij kleincellig longkanker?

• Tien jaar of langer doorgaan met hormonale therapie na hormoongevoelige borstkanker.

• CDK4/6 remming voor gemetastaseerd hormoongevoelige borstkanker is zinvol met fulvestrant, met een aromataseremmer, en mogelijk ook als monotherapie.

• Verbetering van overleving na pancreascarcinoom met capecitabine toegevoegd aan gemcitabine.

• En aanwijzingen voor het nut van capecitabine bij het triple negatieve mammacarcinoom. 


 

ASCO 2016 Oncologie Journaal 2

In het tweede Oncologie Journaal vanaf de ASCO 2016 ruime aandacht voor immunotherapie met prof. dr. Winald Gerritsen en prof. dr. Christian Blank. Met o.a. • Langere termijndata van gecombineerde BRAF- en MEK remming en van PD-1 remmers bij het melanoom: zien we een plateau ontstaan in de overlevingscurves?

• Combineren van anti-PD1 en anti-CTLA-4 in ontwikkeling als nieuwe behandeloptie bij het gemetastaseerd melanoom.

• Eindelijk weer een nieuwe potentiele behandeloptie checkpointremming bij blaas- en hoofdhalstumoren Heeft docetaxel meerwaarde na radicale prostectomie?

• Is er een verschil in effectiviteit tussen de oude taxaan (docetaxel) en de jonge (cabazitaxel)

 

ASCO 2016 Oncologie Journaal 1

Het eerste Oncologie Journaal vanaf de ASCO 2016 behandelt gynaecologische tumoren en het colorectaal carcinoom. Met dr. Nelleke Ottevanger, dr. Roy Lalisang en dr. Miriam Koopman.

• Intraperitoneale chemotherapie met carboplatine na neoadjuvante therapie bij het ovariumcarcinoom.

• PARP-remmer olaparib bij patienten met en zonder BRCA-mutaties.

• De zoektocht naar prognostische en predictieve factoren bij het coloncarcinoomImmunotherapie bij MSI-colorectaaltumoren: met anti-PD1, met anti-PD1 en anti-CTLA4, met anti-PDL1 en een MEKremmer.

• Is de locatie van de primaire tumor bij het gemetastaseerd colorectaalcarcinoom van waarde voor de prognose, voor de behandelkeuze?

 

De Oncologie Journaals vanaf de ASCO 2016 worden financieel mogelijk gemaakt door BMS, MSD en Pfizer.

Reacties (0)
(Advertentie)