Geplaatst op 7 september 2016 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Effect van nintedanib bij IPF-patiënten blijft ook op langere termijn bestaan

Effect van nintedanib bij IPF-patiënten blijft ook op langere termijn bestaan

Behandeling van IPF-patiënten met nintedanib lijkt ook op langere tijd effectief, het middel lijkt in ieder geval gedurende drie jaar de ziekte te remmen. Dat blijkt uit de interim analyse van de INPULSIS-ON-studie, een vervolg op de eerdere INPULSIS-studie. De resultaten werden gepresenteerd tijdens het jaarlijkse congres van de European Respiratory Society (ERS) in Londen.

De INPULSIS-ON-studie is een vervolg op het eerdere INPULSIS-onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van het middel nintedanib.  IPF-patiënten die in het eerste onderzoek twee keer per dag 150mg of een placebo hadden gehad, kregen tijdens het INPULSIS-ON twee keer per dag 150 mg van het middel. Patienten die aan het eind van de eerste studie 100 mg nintedanib of placebo hadden gehad, kregen tijdens het vervolgonderzoek óf 150 óf 100 mg van het middel. De dosis werd bepaald naar aanleiding van een gesprek tussen de patiënt en onderzoeker. Er was dus een groep die doorging met het middel en een groep die ermee begon.

Exacerbaties

Uit de resultaten bleek dat de FVC van beide groepen een gelijke daling van de FVC laat zien als in de INPULSIS-studie. Ook het aantal exacerbaties bleek in de onderzoeksgroepen van beide studies gelijk. Dit bewijst volgens de onderzoekers dat de behandeling voor minimaal drie jaar effectief blijkt.
Daarnaast waren de bijwerkingen gelijk aan de eerste studie; in de eerste studie waren dat in de onderzoeksgroep 632,6 per 100 patiëntenjaren en in het tweede onderzoek 316.8 (doorgaan met middel) en 550.6 (beginnen met middel). In het eerste onderzoek was de omvang van de onderzoeksgroep 638 patiënten en in het INPULSIS-ON onderzoek was dat 744. De meest voorkomende bijwerkingen waren diarree, misselijkheid en minder eetlust.


Reacties (0)
(Advertentie)