Geplaatst op 16 september 2016 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Insuline glargine U300 laat stabieler profiel zien met minder variabiliteit over de dag

Insuline glargine U300 laat stabieler profiel zien met minder variabiliteit over de dag

Als het gaat om insulinepreparaten dan is de zoektocht toch altijd gericht op een insuline die zo weinig mogelijk schommelingen over de dag geeft. Uit nieuw farmacokinetisch/farmacodynamisch (PK/PD) onderzoek bij patiënten met type 1 diabetes blijkt dat insuline glargine 300 E/ml wat dat betreft beter werkt dan insuline degludec U100. Dit kwam deze week naar voren op het congres van de European Association for the Study of Diabetes (EASD) in München.

De studie toont aan dat glargine U300 (Toujeo, Sanofi) een stabieler PK/PD-profiel over het doseringsinterval van 24 uur. Bij een dosering van 0,4 Eenheden/kg/dag hebben patiënten een betere verdeling van de insuline over de dag vergeleken met insuline degludec. Met glargine U300 bereikte 67% van de deelnemers aan de studie een lagere variabiliteit over de dag dan met insuline degludec. Beide insulines werden gemeten tot het einde van de observatieperiode van 30 uur.

Minder hypoglykemieën

Eerder al toonde een vergelijking met insuline glargine U100 (Lantus) al aan dat insuline glargine U300 langer werkt en met minder variabiliteit. De driemaal grotere concentratie van insuline glargine U300 zorgt voor een meer geleidelijke afgifte in het lichaam, wat de kans op (met name nachtelijke) hypoglykemieën vermindert. Dit bleek al uit de EDITION trial een reeks van internationale fase 3 studies (EDITION 1, 2, 3 en 4) waarin de doeltreffendheid en de veiligheid van Toujeo ten opzichte van Lantus bij in totaal meer dan 3.500 volwassenen met type 1 en type 2 diabetes zijn geëvalueerd gedurende in eerste instantie 6 maanden, met een extensie naar 1 jaar.

pdf bestand  Samenvatting presentatie

Reacties (0)
(Advertentie)