Geplaatst op 16 november 2016 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

RNA-interferentie resulteert in significante LDL-reductie

RNA-interferentie resulteert in significante LDL-reductie

Een nieuw middel dat de PCSK9-synthese remt door middel van RNA-interferentie, inclisiran genaamd, blijkt een significante LDL-reductie te bewerkstelligen. Dat is naar voren gekomen uit een geplande interim-analyse van de multicenter gerandomiseerde gecontroleerde dose-finding ORION-1 studie, waarvan de uitkomsten tijdens het AHA-congres werden gepresenteerd. Het wachten is op de lange termijnuitkomsten.

Atherosclerotische cardiovasculaire ziekten (CVD) zijn wereldwijd nog steeds een groot gezondheidszorgprobleem. Verlaging van de LDL-cholesterolspiegel is een bewezen effectieve strategie om CVD te voorkomen. Statines vormen het fundament van de behandeling, maar hebben ook beperkingen.

PCSK9-remming
Monoklonale antilichamen (mAb’s) die PCSK9 blokkeren, blijken te leiden tot een significante LDL-reductie, waarbij ze worden gegeven met of zonder statines. Voor die behandeling zijn jaarlijks 12-24 subcutane injecties nodig, waarbij in totaal zo’n 2-5 gram wordt toegediend.
RNA-remming is een zeer effectieve benadering om de synthese van PCSK9 in de lever te remmen. In een eerdere fase I studie met 69 patiënten leidde inclisiran 300 mg s.c. tot een LDL-verlaging van zo’n 50%.

Uitkomsten van ORION-1
Het primaire eindpunt van ORION-1 was de procentuele verandering van de LDL-spiegel vanaf uitgangsniveau tot dag 180. De gepresenteerde interim-analyse naar de eindpunten tot dag 90 toonde dat een eenmalige dosis van inclisiran 300 mg resulteerde in een gemiddelde LDL-reductie van 51% en een tweemalige injectie in een LDL-reductie van gemiddeld 57%.
De secundaire eindpunten waren onder andere de LDL-spiegel en andere lipidenmarkers op dag 90, PCSK9-spiegels in de loop der tijd en de veiligheid en tolerabiliteit. Inclisiran werd goed getolereerd. De meeste treatment-emergent adverse events (TEAE) die > 2% optraden, waren myalgie, hoofdpijn, vermoeidheid, nasofaryngitis, rugpijn, hypertensie, diarree en duizeligheid. Die traden ongeveer even vaak op als in de placebogroep. Er waren weinig lever- en spiergerelateerde problemen, maar daarbij moet gerealiseerd worden dat het om relatief kleine patiëntenaantallen gaat.

Fase III
studie De effectiviteit, veiligheid en doseringsprofiel van inclisiran resulteren waarschijnlijk in een aanzienlijk en aanhoudende LDL-reductie, want in potentie een gunstig effect heeft op de cardiovasculaire uitkomsten. De uitkomsten van de ORION-1 studie ondersteunen het plan om een fase III studie te starten, om de effecten op de harde eindpunten in kaart te brengen.

LBCT.03 Insights from New Therapeutic Trials for Lipids. AHA-congres, New Orleans, 15-11-2016.


Reacties (0)
(Advertentie)